Navigera till koncernens hemsidor
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida

Religionsfriheten är hotad

Hans Marklund | 24 sep , 2020
I helgen genomfördes en konferens arrangerad av den kristna tankesmedjan Claphaminstitutet tillsammans med den kristna elevorganisationen Ny generation, svenska Apologetiksällskapet och Sollentuna Pingst. Temat var ”Får kristna ungdomar plats i skolan?” Bakgrunden är att varannan kristen elev upplever sig, enligt en färsk undersökning, kränkt för sin kristna tro i skolan. Frågan är högaktuell och har bland annat aktualiserats i en debattartikel i Dagens Nyheter.
ledare

Kristna ungdomar upplever att de utsätts för kränkningar i skolan, både av andra elever och av skolpersonal. Den kristna gemenskapen mellan elever är viktig och utgör ett viktigt stöd för ungdomar i skolvärlden.
Som en 18-årig elev uttrycker det: ”Normerna bygger på att det är helt okej att driva med och underminera religion, och att det inte riktigt är ett problem med elever som kränker troende. Det finns en djupt sittande respektlös attityd gentemot religionen som genomsyrar gemenskapen på ett giftigt sätt, och som på riktigt skadar troende ungdomars självkänsla, självförtroende och andliga utveckling på ett ödesdigert sätt.”

Konferensen ville spegla situationen. Gudrun Brunegård, riksdagsledamot för KD i utbildningsutskottet, berättade att hon lämnat en skriftlig fråga till utbildningsminister Anna Ekström utifrån Claphams rapport. Brunegård har frågat hur Ekström som minister kommer att agera för att stärka troende elevers rätt till respekt och likabehandling i skolan. Flera regeringsrepresentanter var tillfrågade om att medverka i konferensen. Samtliga avböjde medverkan, liksom även Skolinspektionen. Regeringen visar tydligt en uppenbar ovilja att öppet delta i diskussion och samtal i detta viktiga ärende.

Situationen i skolorna är mycket allvarlig och undersökningar visar att mängder av elever far illa i skolan på grund av kränkande uttalanden och behandling. Detta är inte okej.
När utbildningsminister Anna Ekström (S) konfronterades med situationen, svarade hon att ”ingen elev i Sverige ska bli ifrågasatt på grund av sin kristna tro eller religiösa övertygelse”.
Om hon står för sina ord är det hög tid att hon, som högsta ansvarig, agerar. Det gäller även alla med inflytande över skolan. Krav måste ställas på att regeringen vidtar åtgärder för att säkerställa elevers trygghet i Sveriges skolor, oavsett huvudman.
Konkreta handlingar måste till och åtgärder måste vidtas för att skapa en allmän skola där olika synsätt och livsåskådningar bemöts med respekt och för att bryta den kränkningskultur som präglar stora delar av den svenska skolan. Rätten till skolor på konfessionell grund måste också säkerställas.
Sverige är ett demokratiskt land som bygger på demokratiska grundpelare. Tre av de pelarna är religions- mötes- och yttrandefriheten. Detta är tre grundpelare i ett demokratiskt samhälle, de är till för att skydda demokrati och mänskliga rättigheter. De ger oss människor rätten att utöva vår tro och religion och att kunna hålla både offentliga och enskilda möten. Det ger oss rätten att uttrycka vår uppfattning och våra synpunkter. Det ger oss inte rätten att uttala oss eller agera kränkande mot andra människor på grund av deras tro eller uppfattningar.
Sverige ser sig också som en av världens mest toleranta nationer. Vi anser oss ha kommit långt i mångfaldsarbete, i likatänkande, i integritets- och rättvisefrågor, men på just det religiösa området finns det tydligen allvarliga brister.

HANS MARKLUND

eBlick
ledare43
okt 22, 2020
Förskoleplikt från två års ålder. Så står det i ett förslag som elva socialdemokratiska riksdagsledamöter lagt fram. De menar att grunden för livet läggs i grundskolan, och att barn som går i förskolan presterar bättre senare i livet.
eBlick
okt 16, 2020
Det fanns en stor förväntan och spänning i luften inför söndagens partiledardebatt i SVT. Skulle Jonas Sjöstedt göra verklighet av sitt hot om att väcka misstroende mot den sittande statsministern, få med sig de övriga oppositionspartierna och rösta bort Löfven? Det skulle innebära att vi helt plötsligt stod mitt i en regeringskris.
eBlick
okt 08, 2020
Torsdagen den 27 September började nya regler gälla för besök på äldreboenden. Äldreboenden kan nu öppna dörrarna för anhöriga att besöka sina släktingar. I radiosändningar under dagen har röster hörts från gamla människor som äntligen får möta sina nära och kära. Gripen berättar en 92-årig man för Radio Dalarna att han träffat sin son för första gången på flera månader.
eBlick
okt 01, 2020
Larmrapporterna angående coronapandemin duggade tätt i våras. Experter ”profeterade” och sade: "Vi ligger två till fyra veckor efter Italien. Risken finns att vi når en nivå där intensivvårdsplatserna i Region Stockholm och i andra regioner tar slut i mitten av april." sa Joacim Rocklöv, professor i epidemiologi, i SVT:s Agenda i mitten av mars. "Om ett par veckor kan Sverige vara som Italien, det går förfärande fort nu." skrev DN:s chefredaktör på ledarplats och förespråkade att "stänga ned Sverige".
eBlick
sep 24, 2020
I helgen genomfördes en konferens arrangerad av den kristna tankesmedjan Claphaminstitutet tillsammans med den kristna elevorganisationen Ny generation, svenska Apologetiksällskapet och Sollentuna Pingst. Temat var ”Får kristna ungdomar plats i skolan?” Bakgrunden är att varannan kristen elev upplever sig, enligt en färsk undersökning, kränkt för sin kristna tro i skolan. Frågan är högaktuell och har bland annat aktualiserats i en debattartikel i Dagens Nyheter.
eBlick
sep 14, 2020
Den kände författaren Vilhelm Moberg sade en gång att: “Socialdemokraterna bara har två idéer. Att ta makten och att behålla den”. Aldrig förr har det varit lika tydligt som nu. Före detta Broderskapsrörelsen, dagens Socialdemokrater för tro och solidaritet (STS), har för första gången fått en muslimsk ordförande, då förbundets kongress den 22/8 valde Sara Kukka-Salem till Ulf Bjerelds efterträdare.
eBlick
sep 08, 2020
Björn Afzelius sjöng en gång “Sådan är moralen i den svenska jämmerdalen”. Nog är det värt att begrunda vilken etik och moral som var, är och som borde vara vårt rättesnöre i framtidens Sverige, särskilt i en sådan stund som denna.
eBlick
aug 27, 2020
När sommaren mot hösten sig vänder, nalkas ett nytt skol- och riksdagsår. “Plikten framför allt” var den gamle kungen Gustaf VI Adolfs valspråk, han som öppnade riksmötet från sin skimrande tron. Dessa bevingade ord om “plikt” har dock med åren blivit en aning omodernt, precis som tronen inte längre är ett tema i riksmötets öppnande.
eBlick
aug 20, 2020
Idag inleder vi en ny era av fred mellan Israel och arabvärlden, tillkännagav en strålande glad premiärminister Benjamin Netanyahu förra veckan inför världens medier.
eBlick
aug 13, 2020
Explosionerna i Beirut förra tisdagen var så kraftfulla att de nådde Cypern och kändes som en mindre jordbävning i Cyperns huvudstad Nicosia. Exakt vad som hände i Beiruts hamn vet vi inte.
eBlick
aug 07, 2020
Coronapandemin stängde helt och hållet ner många samhällen över världen. Sverige följde inte i det spåret utan höll en något mer öppen strategi. Men restriktioner, förbud och rekommendationer infördes, såsom mötesförbudet, vi får inte samlas mer än 50 personer under samma tak.
Senaste nytt
Senaste blogginläggen
Christian Mölk | 07 sep, 2020
Christian Mölk | 26 jun, 2020
Christian Mölk | 17 jun, 2020
Christian Mölk | 20 apr, 2020
Christian Mölk | 13 apr, 2020
Christian Mölk | 03 mar, 2020
Christian Mölk | 27 feb, 2020
Christian Mölk | 12 feb, 2020
Christian Mölk | 26 jan, 2020

SVT

Christian Mölk | 21 jan, 2020