Navigera till koncernens hemsidor
LOGGA IN
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida

Tjänstemannens ansvar

Robin Olsson | 25 jun , 2020
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) med den ökände Dan Eliasson i spetsen skickade 2018 ut en folder: Om krisen eller kriget kommer. Med facit i hand var detta tyvärr något för Sverige i tiden.
tjanstemannaansvar_webb

Sverige har historiskt alltid haft dålig framförhållning i sina försvarsbeslut. Så var det sommaren 1914 och hösten 1939, då världen sattes i brand. Av någon outgrundlig anledning har Sverige en tendens att alltid vara oförberett när katastrofen är ett faktum. Detta skylls oftast på aningslösa politiker, med all rätt, men icke att förglömma så utser de tjänstemän till sin hjälp. Hoten må se annorlunda ut idag mot för 80 år sedan, men läget är allvarligt. Axel Oxenstierna införde den svenska statsförvaltningen redan på 1600-talet och nu är dags att återinföra tjänstemanna-ansvar i Sverige.

Den 18 april 2018 uppmanade en enig riksdag, på initiativ av Moderaterna, regeringen att utreda och lämna förslag på ett utökat straffrättsligt ansvar för tjänstefel. Det vill säga återinföra det som tidigare fanns och kallades för tjänstemannaansvar.
Riksdagen ansåg att ett utvidgat och tydligare straffansvar för tjänstefel i den offentliga förvaltningen skulle förbättra medborgarnas rättssäkerhet och öka förtroendet för den offentliga verksamheten. Trots åtskilliga påtryckningar från diverse riksdagsmän och riksdagskvinnor så har inget skett i frågan. Ansvarig minister Morgan Johansson (S) har svarat att: “Ärendet bereds på regeringskansliet”. Nu är det dags för herr Johansson att i coronapandemins fotspår gå från många ord till handling i denna viktiga fråga.

Riksdagen står inför stora och avgörande beslut i höst som kan få långtgående konsekvenser för vårt land. Jag tänker då i huvudsak på den stora migrationsöverenskommelse som är på gång och ett nytt försvarsbeslut.
Ett omen möjligen värre än tidigare försvarsbeslut är måhända MSB:s generaldirektör Dan Eliasson. Han är värd en historia för sig, så låt oss lite kort sammanfatta hans digra karriär inom svensk förvaltning.

2015 genomlevde Sverige en kaosartad höst med ohämmad invandring och en flyktingmottagning som saknade motstycke. Invandringen till Sverige har varit en stor fråga hela 2000-talet och ser vi till statistiken från Statistiska centralbyrån (SCB) så har antalet ökat år från år, med ett rekord 2016 på 163 000 personer. Summerar vi 2000-talet blir antalet invandrade till Sverige hela 1 938 530 personer.
Chef för Migrationsverkets verksamhet som administrerade detta kaos var ingen mindre än nämnde Eliasson, under åren 2007-2011. Därefter bar det av till Försäkringskassan, där han 2014 fick avgå som generaldirektör efter intern kritik.
Därefter fick Eliasson snart en ny tjänst av statsminister Stefan Löfven. Denna gång som rikspolischef. Det ville sig inte bättre än att våldet eskalerade till oanade höjder. Dödsskjutningarna per invånare blev bland de högsta i världen och våldtäkterna sköt i taket. Detta försökte Eliasson förgäves att stävja med saft och bullar och ett berömt armband. Dock utan önskat resultat.
Genom massiv kritik blev det åter flyttlass. Denna gång till MSB. Första sommaren på nya jobbet, 2018 startade med den största skogsbrand som någonsin drabbat vårt land. Beredskapen var usel och förödelsen total. Sverige fick låna brandflyg från Italien till dyra pengar. Eliasson stod åter handfallen inför fullbordat faktum.

Nu är det sommaren 2020 och den värsta pandemin på 100 år har drabbat världen. Sveriges dödstal är tragiskt nog bland de högsta. MSB ansvarar för delar av beredskapen, men återigen är den i det närmaste obefintlig. Eliasson håller låg profil och i likhet med statsministern gömmer han sig bakom statsepidemiologen Tegnell.
Vi får nu inte mista hoppet utan hoppas på att coronakrisen ger sig, att ett försvarsbeslut fattas på ett för landet fördelaktigt sätt och att en sund migrationsöverenskommelse sluts. Fattas då bara att Stefan Löfven utser Dan Eliasson till försvarsminister.
ROBIN OLSSON

 

eBlick
audience-868074_1920 (1)
aug 07, 2020
Coronapandemin stängde helt och hållet ner många samhällen över världen. Sverige följde inte i det spåret utan höll en något mer öppen strategi. Men restriktioner, förbud och rekommendationer infördes, såsom mötesförbudet, vi får inte samlas mer än 50 personer under samma tak.
eBlick
jul 16, 2020
EU som ska vara en alltigenom demokratisk union, som ska stå för mänskliga fri- och rättigheter och som är en del av den modernt tänkande världsordningen, bör på allvar visa att man är Israels vän. För EU och Sverige bör det inte råda någon som helst tvekan om övertygelsen att Israel är Mellanösterns enda fungerande demokrati.
eBlick
jul 07, 2020
Nu börjar slaget om Sveriges finanspolitik. Skall vi vara ett land med en egen finanspolitik eller skall vi bli en del av Europas förenta stater? Under midsommarafton satte sig EU:s stats- och regeringschefer vid förhandlingsbordet för att diskutera EU:s enorma räddningspaket, värt nästan 8000 miljarder kronor. En stor majoritet av EU:s medlemsländer vill att den största delen skall vara bidrag. Detta är något som Sverige tillsammans med Danmark, Nederländerna och Österrike, anser vara allt för generöst, och som de vänder sig emot.
eBlick
jun 25, 2020
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) med den ökände Dan Eliasson i spetsen skickade 2018 ut en folder: Om krisen eller kriget kommer. Med facit i hand var detta tyvärr något för Sverige i tiden.
eBlick
jun 18, 2020
Det är virusets, klimatångestens och protesternas tid. Sverige är på många sätt en märklig plats. På andra ställen i världen får radikala idéer kraft. Radikala åtgärder vidtas, samhällen har stängts ner, gamla ekonomiska system utmanas, statens roll omprövas, radikala krafter kliver fram.
eBlick
jun 04, 2020
Friluftsområden och parker har i dessa dagar blivit oaser med vältrampade skogsstigar. Människor går kvälls-, morgon- och söndagspromenader som aldrig förr. Plötsligt känner svenskarna behov av att komma ut, få luft och röra på sig.
eBlick
jun 02, 2020
Den svenska ekonomin prövas i grunden under coronapandemin. På samma gång står landet inför stora utmaningar som kräver miljardinvesteringar och politiskt samförstånd. De utmaningar som nu ligger på riksdagens bord rör i första hand det svenska försvarets finansiering och den framtida migrationspolitiken.
eBlick
maj 22, 2020
Vänster-internationalens stora festdag första maj, fick i år ställas in. Det blev inga sedvanliga tåg med röda fanor, plakat, allsång och slagord, där de traditionen trogen demonstrerade mot (s)in egen förda politik.
eBlick
maj 07, 2020
Vi lever i den yttersta tiden eller vi tror det i alla fall. Genom historien har människor trott sig leva i unika tidsperioder som varit brytpunkten mellan gammalt och nytt. Att tro sig leva i en avgörande tid är mänskligt och vi vill att just det vi upplever ska vara unikt eller i alla fall lite extra viktigt.
eBlick
apr 30, 2020
Mitt i pågående pandemi är det snart dags för student och examensfirande. Våra unga har kämpat väl och skaffat sig en utbildning, och springer glada ut till framtiden. Eller borde i alla fall få springa glada ut till framtiden.
eBlick
apr 23, 2020
Coronakrisens största fokus ligger på att skydda de äldre och de med underliggande sjukdomar som gör att de är speciellt utsatta för coronaviruset. Helt rätt så långt, det är självklart i ett humant samhälle att de äldre, sjuka och svaga skall skyddas i en kris.