Navigera till koncernens hemsidor
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida

Skydda de äldre och bygg för de unga

Hans Marklund | 23 apr , 2020
Coronakrisens största fokus ligger på att skydda de äldre och de med underliggande sjukdomar som gör att de är speciellt utsatta för coronaviruset. Helt rätt så långt, det är självklart i ett humant samhälle att de äldre, sjuka och svaga skall skyddas i en kris.
Skydda_de_aldre_och_bygg_for_de_unga
Men vad händer med de unga i spåren av coronakrisen? Hur kommer deras framtid och vardag att se ut efter krisen, när de skall börja sin väg emot framtiden, söka jobb för att ordna med försörjning och skaffa sig ett eget boende och stå på egna ben. 

Hur ser framtidsutsikterna ut för en ung generation som skall axla ansvaret i en fortsatt utveckling av Sverige? I förra veckan presenterade regeringen sin vårbudget, den sjätte i raden under en period av sex månader. Vårbudgeten brukar vara en försiktig upplaga, men inte i år. Regeringen satsar 100 miljarder kronor i åtgärder med anledning av coronautbrottet, om inräknat de senaste månadernas fem extra budgetar. Problemet med budgeten är inte slösaktighet utan tvärtom, den är för klen och risken är att satsningarna regeringen gör kommer för sent.

En hel del åtgärder har gjorts tidigare och flera av dem visar upp en del ”barnsjukdomar” som borde åtgärdas för att stödet till näringsliv och arbetsgivare skall bli smidigare och bättre. 
Ta till exempel den klena ersättningen på 60 procent i ersättning vid permittering som nu visserligen skall höjas till 80 procent, men det gäller inte förrän i maj, eller de hyresbidrag som utlovats till företag som förlorat stora delar av sin omsättning, det sitter fast i EU-kommissionens granskningsnämnd. 
Eller den ränta på sex procent som staten krävde av de företag som ville skjuta upp sina skatteinbetalningar. Först nu står det klart att procentsatsen sänks.

Bakom det hårda greppet om plånboken kan man också ana en ideologisk motvilja mot att ge allt för stort stöd till näringsliv och fri företagsamhet. Kan det vara så att vi trots allt till slut hamnar i ett politiskt rävspel där coronakrisen blir ett vapen i det politiska spelet och att den sittande regeringen vill ha ett vapen för att kunna genomföra en mera strikt socialdemokratisk politik? En del av försiktigheten kan nog förklaras med att finansministern och socialdemokraterna är sparsamt lagda. Eller handlar det om en ideologisk ovilja? Är det en svängning åt vänster som vi bevittnar början till i den ekonomiska politiken? 
Januariavtalet har redan spolats bort av utvecklingen. På kort tid har både karensdagen slopats och A-kassan blivit mycket mer generös. Röster höjs som vill socialisera all privatvård och marknadslösningar hamnar i bakvattnet. 

Om denna historiska kris kommer att svänga om den ekonomiska politiken åt vänster i Sverige vet vi först efter krisen, men det gäller redan nu att se upp med riskerna. 
Det är år av hårt arbetande företagare och arbetare som lagt grunden till den starka ekonomiska grund med hög sysselsättning som Sverige står på idag. Det vore förödande om denna grund skulle raseras i sviterna efter coronapandemin. 

Det är ingen risk att regeringen gör för för mycket. Det krävs ett djärvare tänkande och ett vidare perspektiv, annars är risken att det inte finns så mycket jobb kvar att rädda eller företag att bygga för framtida generationer.
Det är redan nu som grunden måste läggas för de kommande generationerna. Det handlar om deras framtid. Som det är nu ökar antalet konkurser dagligen och gruppen arbetslösa växer snabbt i Sverige. För varje dag som den svenska ekonomin går på lågvarv förvärrar vi framtiden för våra ungdomar. Det vi också vet är att ekonomiska problem och fattigdom ofta leder till både fysisk och psykisk ohälsa. Det skapar en miljö där missbruk och självmord ökar. Det är inte den framtid vi vill ge våra unga. 
Det är beundransvärt och helt rätt att vi värnar om och skyddar våra äldre och utsatta i coronakrisen. Men nu måste fokus också riktas på de ungas framtid. Snart är det student och examenstider och vi vill höra våra ungdomar springa ut till framtiden sjungande att ”den ljusnande framtid är vår”.
HANS MARKLUND
Chefredaktör
eBlick
ledare_webb
sep 14, 2020
Den kände författaren Vilhelm Moberg sade en gång att: “Socialdemokraterna bara har två idéer. Att ta makten och att behålla den”. Aldrig förr har det varit lika tydligt som nu. Före detta Broderskapsrörelsen, dagens Socialdemokrater för tro och solidaritet (STS), har för första gången fått en muslimsk ordförande, då förbundets kongress den 22/8 valde Sara Kukka-Salem till Ulf Bjerelds efterträdare.
eBlick
sep 08, 2020
Björn Afzelius sjöng en gång “Sådan är moralen i den svenska jämmerdalen”. Nog är det värt att begrunda vilken etik och moral som var, är och som borde vara vårt rättesnöre i framtidens Sverige, särskilt i en sådan stund som denna.
eBlick
aug 27, 2020
När sommaren mot hösten sig vänder, nalkas ett nytt skol- och riksdagsår. “Plikten framför allt” var den gamle kungen Gustaf VI Adolfs valspråk, han som öppnade riksmötet från sin skimrande tron. Dessa bevingade ord om “plikt” har dock med åren blivit en aning omodernt, precis som tronen inte längre är ett tema i riksmötets öppnande.
eBlick
aug 20, 2020
Idag inleder vi en ny era av fred mellan Israel och arabvärlden, tillkännagav en strålande glad premiärminister Benjamin Netanyahu förra veckan inför världens medier.
eBlick
aug 13, 2020
Explosionerna i Beirut förra tisdagen var så kraftfulla att de nådde Cypern och kändes som en mindre jordbävning i Cyperns huvudstad Nicosia. Exakt vad som hände i Beiruts hamn vet vi inte.
eBlick
aug 07, 2020
Coronapandemin stängde helt och hållet ner många samhällen över världen. Sverige följde inte i det spåret utan höll en något mer öppen strategi. Men restriktioner, förbud och rekommendationer infördes, såsom mötesförbudet, vi får inte samlas mer än 50 personer under samma tak.
eBlick
jul 16, 2020
EU som ska vara en alltigenom demokratisk union, som ska stå för mänskliga fri- och rättigheter och som är en del av den modernt tänkande världsordningen, bör på allvar visa att man är Israels vän. För EU och Sverige bör det inte råda någon som helst tvekan om övertygelsen att Israel är Mellanösterns enda fungerande demokrati.
eBlick
jul 07, 2020
Nu börjar slaget om Sveriges finanspolitik. Skall vi vara ett land med en egen finanspolitik eller skall vi bli en del av Europas förenta stater? Under midsommarafton satte sig EU:s stats- och regeringschefer vid förhandlingsbordet för att diskutera EU:s enorma räddningspaket, värt nästan 8000 miljarder kronor. En stor majoritet av EU:s medlemsländer vill att den största delen skall vara bidrag. Detta är något som Sverige tillsammans med Danmark, Nederländerna och Österrike, anser vara allt för generöst, och som de vänder sig emot.
eBlick
jun 25, 2020
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) med den ökände Dan Eliasson i spetsen skickade 2018 ut en folder: Om krisen eller kriget kommer. Med facit i hand var detta tyvärr något för Sverige i tiden.
eBlick
jun 18, 2020
Det är virusets, klimatångestens och protesternas tid. Sverige är på många sätt en märklig plats. På andra ställen i världen får radikala idéer kraft. Radikala åtgärder vidtas, samhällen har stängts ner, gamla ekonomiska system utmanas, statens roll omprövas, radikala krafter kliver fram.
eBlick
jun 04, 2020
Friluftsområden och parker har i dessa dagar blivit oaser med vältrampade skogsstigar. Människor går kvälls-, morgon- och söndagspromenader som aldrig förr. Plötsligt känner svenskarna behov av att komma ut, få luft och röra på sig.