Navigera till koncernens hemsidor
LOGGA IN
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida

En ovanlig kris kräver ovanliga åtgärder

Hans Marklund | 02 apr , 2020
Vi är mitt inne i en hälsokris, men inte enbart det, vi upplever också en oroskris som drabbar människor på många sätt, samtidigt har vi också hamnat i en ekonomisk kris.
En ovanlig kris kräver ovanliga åtgärder

Massmedia pumpar ut ”skräcknyheter” om sjukdom och död varje dag, vilket naturligtvis är sant och allt detta skapar en oroskris hos den vanliga människan. Allt skakar och bakom hörnet lurar fruktan och oro. Detta leder oss dessutom in i en ekonomisk kris, den värsta sedan andra världskriget, enligt ekonomerna. Om vi följer med i nyhetsflödet, inte enbart gällande antal konstaterade smittade eller tragiskt nog döda utan också när det gäller den ekonomiska utvecklingen, presenteras nya förslag på krisåtgärder och lösningar från olika håll. Det är helt nödvändigt, för att inte säga bråttom att konkreta förslag tas fram och verkställs. Många företag står idag med stora kostnader för bland annat hyra och personal men i stort sett utan intäkter. Ekonomin behöver få konstgjord andning under några månader för att undvika att livskraftiga och sunda företag slås ut. Sverige sägs stå på god grund ekonomiskt och vår regering säger ofta att vi har goda och stabila statsfinanser. Då har vi också råd att göra akuta ekonomiska insatser. Det är väl nu vi ska använda oss av den buffert som har byggts upp under de goda åren?

Om vi tar en titt på de olika förslagen som kommit fram, dels från regeringen men också från annat håll, finns en del övrigt att önska. Förslaget från regeringen att ge företag anstånd med skatteinbetalningen är mycket bra, men varför skall det krävas att företagen skall betala 6 procent ränta på det innestående beloppet? Varför inte ta bort räntan helt, eller kanske till och med avskriva en del av skatten? Eller riksbankens erbjudande till bankerna att låna ut 500 miljarder till nollränta, för att säkra kreditförsörjningen? Bankerna skall i sin tur låna ut till företagen för att hjälpa dem igenom krisen. Men varför skall företagen betala ränta på pengarna som bankerna i sin tur lånar utan ränta? Det har dessutom visat sig vara svårt för många företag att få låna pengar eftersom bankerna inte vågar ta riskerna. Moderaterna gick under förra veckan ut med egna förslag på krispaket, ganska offensiva förslag faktiskt. De föreslog att arbetsgivaravgifterna skall slopas helt under april och maj månad, till en kostnad av omkring 70 miljoner. De föreslår också att staten går in och tar halva hyreskostnaden för företagen. Vi kan självklart diskutera om hur stödet skall fördelas, om direktstödet skall begränsas till vissa utsatta branscher eller om det skall ges så brett som möjligt. Det finns alltid en risk att pengar då hamnar där det inte är lika nödvändigt, men den risken får vi ta i ett akut läge som nu. Allt kanske inte blir helt rätt, men hellre hjälpa än att stjälpa.

Den här krisen är ingen vanlig kris, den kom som en chock, när börsen stod på högläge, företag blomstrade och människor gjorde sina investeringar och shoppade som vanligt samt planerade sina semestrar. Då slog chocken till, helt utan förvarning. Det är ingen vanlig kris utan väldigt ovanlig för oss västerlänningar. Därför måste också krispaketen vara ovanliga. Åtgärder av icke vanligt slag måste sättas in omgående.
Coronakrisen ställer land efter land inför ett i princip omöjligt dilemma, att riskera många människors liv eller ekonomisk katastrof. Uppfattningarna om hur Sverige bör agera går isär, en del anser att Sverige skall stängas ner, andra anser att Sverige skall öppnas upp för att återgå till vardagen. Inget av förslagen verkar genomförbara just nu. Medan Sverige håller andan balanserar de ansvariga politikerna och övriga makthavarna, med beslutet i sina händer, på slag lina över ett stup, med avgörandet som skall hindra att varken liv eller ekonomi går under. En ovanlig kris kräver ovanliga åtgärder. Våga ta de ovanliga besluten.
eBlick
tjanstemannaansvar_webb
jun 25, 2020
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) med den ökände Dan Eliasson i spetsen skickade 2018 ut en folder: Om krisen eller kriget kommer. Med facit i hand var detta tyvärr något för Sverige i tiden.
eBlick
jun 18, 2020
Det är virusets, klimatångestens och protesternas tid. Sverige är på många sätt en märklig plats. På andra ställen i världen får radikala idéer kraft. Radikala åtgärder vidtas, samhällen har stängts ner, gamla ekonomiska system utmanas, statens roll omprövas, radikala krafter kliver fram.
eBlick
maj 22, 2020
Vänster-internationalens stora festdag första maj, fick i år ställas in. Det blev inga sedvanliga tåg med röda fanor, plakat, allsång och slagord, där de traditionen trogen demonstrerade mot (s)in egen förda politik.
eBlick
maj 07, 2020
Vi lever i den yttersta tiden eller vi tror det i alla fall. Genom historien har människor trott sig leva i unika tidsperioder som varit brytpunkten mellan gammalt och nytt. Att tro sig leva i en avgörande tid är mänskligt och vi vill att just det vi upplever ska vara unikt eller i alla fall lite extra viktigt.
eBlick
apr 30, 2020
Mitt i pågående pandemi är det snart dags för student och examensfirande. Våra unga har kämpat väl och skaffat sig en utbildning, och springer glada ut till framtiden. Eller borde i alla fall få springa glada ut till framtiden.
eBlick
apr 23, 2020
Coronakrisens största fokus ligger på att skydda de äldre och de med underliggande sjukdomar som gör att de är speciellt utsatta för coronaviruset. Helt rätt så långt, det är självklart i ett humant samhälle att de äldre, sjuka och svaga skall skyddas i en kris.
eBlick
apr 17, 2020
Sverige har firat påsk. Påskhelgen är över och Sverige håller på att gå tillbaka till det vanliga livet, så långt det nu går i dessa dagar.
eBlick
apr 02, 2020
Vi är mitt inne i en hälsokris, men inte enbart det, vi upplever också en oroskris som drabbar människor på många sätt, samtidigt har vi också hamnat i en ekonomisk kris.
eBlick
mar 19, 2020
I coronakrisens fotspår dyker de upp som ett brev på posten, de självutnämnda smittskyddsexperterna som vet hur krisen ska hanteras. Inte för att de är sakkunniga men de har ju Google, Facebook och Twitter.
eBlick
mar 12, 2020
En period under åttiotalet när Sverige hade en arbetslöshet på runt 12 procent reste jag en hel del i Finland, som samtidigt hade en arbetslöshet på cirka 25 procent. Var fjärde finsk medborgare var alltså arbetslös. Svensken klagade högljutt över tuffare tider, sämre ekonomi och oron inför framtiden spred sig som en epidemi i landet. Men jag hörde aldrig en finne klaga över situationen.
Senaste nytt
Senaste blogginläggen
Christian Mölk | 26 jun, 2020
Christian Mölk | 17 jun, 2020
Christian Mölk | 20 apr, 2020
Christian Mölk | 13 apr, 2020
Christian Mölk | 03 mar, 2020
Christian Mölk | 27 feb, 2020
Christian Mölk | 12 feb, 2020
Christian Mölk | 26 jan, 2020

SVT

Christian Mölk | 21 jan, 2020
Christian Mölk | 11 nov, 2019