Navigera till koncernens hemsidor
LOGGA IN
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida

En kollektiv våldtäkt på barn

Ruben Agnarsson | 21 sep , 2017
Syndikalister, anarkister och vänsterradikala aktivister har tillsammans med Feministiskt initiativ fått fri tillgång till de svenska klassrummen via den normbrytande lärarhandledningen Bryt!. En närmast revolutionär stämning har skapats när dessa politiska grupperingar – som till stor del saknar parlamentarisk representation i riksdagen – har fått regeringens stöd att indoktrinera våra svenska barn i normlöshet och sexuell frigörelse.
En_kollektiv_valdtakt_pa_barn
Bland de 26 personer som tagit fram materialet kan 18 personer direkt knytas till den politiska vänstern, i de flesta fall radikal vänster: här finns en av grundarna för Feministiskt initiativ (Fi), en aktiv partistyrelseledamot hos Fi, ytterligare tre som kan knytas till Fi, två syndikalister, en anarkist, tre vänsterradikala aktivister/kulturskribenter, en från utomparlamentarisk vänster, en tidigare chef vid Miljöpartiet, Stockholm, en politiskt sakkunnig (Mp) hos kulturminister Alice Bah Kuhnke, en lokalpolitiker för Miljöpartiet, en författare på ETC förlag, en skribent på vänstertidningen Dagens Arena, och en politisk sekreterare för Socialdemokraterna.
Ytterligare sju kan knytas til Rfsl och Rfsu (som sedan i somras leds av Vänsterpartiets Hans Linde). Endast en (1) person av totalt 26 saknar vänsterpolitiskt engagemang och representerar inte ett utpräglat särintresse.


Materialet Bryt! genomsyras följaktligen av vänsterpolitisk aktivism, av marxistisk queer-teori och har tydliga anarkistiska drag. Materialet föraktar såväl den parlamentariska situationen i Sveriges riksdag som den folkliga opinionen hos det svenska folket. Enligt en Sifo-undersökning i april 2008 svarade hela 87 procent av det svenska folket ja på frågan om ”barn så långt som möjligt har rätt att växa upp med sina biologiska föräldrar”. Det är en majoritetsinställning hos befolkningen som författarna till Bryt! helt bortser från och dessutom öppet hånar.
I handledningen jämförs även reklamkampanjen ”Bevara äktenskapet”-kampanjen i Stockholms tunnelbana hösten 2007 med ståndpunkter som lyfts fram av nynazistiska Nationalsocialistisk front. I kommittén för ”Bevara äktenskapet” satt bland annat riksdagsledamoten Tuve Skånberg (KD).
En samling vänsterextremister där de flesta representerar partier som inte ens kommer in i Sveriges riksdag, har alltså fått regeringens och statens stöd att – tillsammans med utpräglade särintressen – jämföra åsikter som bärs upp av parlamentariker i Sveriges riksdag och av en majoritet av Sveriges befolkning, med nynazism. Hur knäppt får det bli egentligen när nio av tio svenskars uppfattning jämförs med nynazism?


Det handlar dock inte enbart om ett övergrepp på demokratin. Till detta kommer att denna grupp driver på för en brutal sexualisering av barn och ungas medvetandevärld. Vuxnas abnormiteter ska tvingas på oskuldsfulla barn. Tala om att lansera barnövergrepp på bred front.
Studio ett i Sveriges Radio rapporterade förra veckan om att antalet anmälda våldtäkter bland unga ökar dramatiskt, och på Södersjukhuset hade antalet unga under arton som våldtagits och därför sökt hjälp fördubblats under det första halvåret i år. Förövaren var ofta en jämnårig som druckit alkohol, berättade överläkare Anna Möller i Studio ett. Psykoterapeuten Börje Svensson menade i samma program att förövarna avmänskligar sitt offer och tappar vi-känslan och talade om en demoraliserande process, vilket gör att unga tappar gränserna. Det låter alltså som om Bryt!-projektets demoraliserande och gränsöverskridande effekt redan har uppnåtts.
Nu är det dags för föräldrar att protestera, för lärare och rektorer att säga ifrån, men det är också hög tid att börja tala om elefanten i rummet och ställa Skolverket och ansvariga politiker till svars för denna kollektiva våldtäkt på barn.
RUBEN AGNARSSON
Chefredaktör
ruben@inblick.se
 
eBlick
Mycket_star_pa_spel
jun 02, 2020
Den svenska ekonomin prövas i grunden under coronapandemin. På samma gång står landet inför stora utmaningar som kräver miljardinvesteringar och politiskt samförstånd. De utmaningar som nu ligger på riksdagens bord rör i första hand det svenska försvarets finansiering och den framtida migrationspolitiken.
eBlick
maj 22, 2020
Vänster-internationalens stora festdag första maj, fick i år ställas in. Det blev inga sedvanliga tåg med röda fanor, plakat, allsång och slagord, där de traditionen trogen demonstrerade mot (s)in egen förda politik.
eBlick
maj 07, 2020
Vi lever i den yttersta tiden eller vi tror det i alla fall. Genom historien har människor trott sig leva i unika tidsperioder som varit brytpunkten mellan gammalt och nytt. Att tro sig leva i en avgörande tid är mänskligt och vi vill att just det vi upplever ska vara unikt eller i alla fall lite extra viktigt.
eBlick
apr 30, 2020
Mitt i pågående pandemi är det snart dags för student och examensfirande. Våra unga har kämpat väl och skaffat sig en utbildning, och springer glada ut till framtiden. Eller borde i alla fall få springa glada ut till framtiden.
eBlick
apr 23, 2020
Coronakrisens största fokus ligger på att skydda de äldre och de med underliggande sjukdomar som gör att de är speciellt utsatta för coronaviruset. Helt rätt så långt, det är självklart i ett humant samhälle att de äldre, sjuka och svaga skall skyddas i en kris.
eBlick
apr 17, 2020
Sverige har firat påsk. Påskhelgen är över och Sverige håller på att gå tillbaka till det vanliga livet, så långt det nu går i dessa dagar.
eBlick
apr 02, 2020
Vi är mitt inne i en hälsokris, men inte enbart det, vi upplever också en oroskris som drabbar människor på många sätt, samtidigt har vi också hamnat i en ekonomisk kris.
eBlick
mar 19, 2020
I coronakrisens fotspår dyker de upp som ett brev på posten, de självutnämnda smittskyddsexperterna som vet hur krisen ska hanteras. Inte för att de är sakkunniga men de har ju Google, Facebook och Twitter.
eBlick
mar 12, 2020
En period under åttiotalet när Sverige hade en arbetslöshet på runt 12 procent reste jag en hel del i Finland, som samtidigt hade en arbetslöshet på cirka 25 procent. Var fjärde finsk medborgare var alltså arbetslös. Svensken klagade högljutt över tuffare tider, sämre ekonomi och oron inför framtiden spred sig som en epidemi i landet. Men jag hörde aldrig en finne klaga över situationen.
eBlick
mar 05, 2020
Israel gick till val för tredje gången på ett år. Vid 18-tiden i måndags kväll var valdeltagandet tre procent högre än tidigare, vilket är det högsta valdeltagandet sedan 1999 i Israel.
Senaste nytt
Senaste blogginläggen
Christian Mölk | 20 apr, 2020
Christian Mölk | 13 apr, 2020
Christian Mölk | 03 mar, 2020
Christian Mölk | 27 feb, 2020
Christian Mölk | 12 feb, 2020
Christian Mölk | 26 jan, 2020

SVT

Christian Mölk | 21 jan, 2020
Christian Mölk | 11 nov, 2019
Christian Mölk | 30 okt, 2019