Navigera till koncernens hemsidor
LOGGA IN
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida

LO vill pådyvla barn ateism

Ruben Agnarsson | 12 jan , 2017
Karl-Petter Thorwaldsson, vars pappa var fackligt aktiv på glasbruket i Kosta och vars mamma var med i Kommunal, är idag ordförande för LO-facket. Han har alltså helt uppenbart tagit mycket starka intryck från sina föräldrars politiska åsikter och livsåskådning.

lo_vill_padyvla_barn_ateism
Strax före jul gick LO och Thorwaldsson ut med ett utspel om att förbjuda religiösa friskolor och krävde att skolan skulle vara fri från religion. ”Det är ingen rättighet att pådyvla våra barn föräldrarnas trosuppfattning” löd den fackliga tweet som manade till kamp för en ateistisk svensk skola. Utspelet avslöjar hur snäv och intolerant socialismen är när nu LO vill att den svenska skolan ska prägla barn i en ateistisk trosuppfattning.

Utspelet är dessutom en obehaglig påminnelse om svunna tider. Vänsterradikalen och socialdemokraten Stellan Arvidsson har påverkat den svenska enhetsskolan mer än någon annan svensk har gjort, bland annat via 1946 års skolkommission, där han träffade sin livskamrat Brita Stenholm.

I decennier dominerade därefter socialdemokraterna Arvidsson och Stenholm svensk skolpolitik, via skolpolitiska utredningar och samhällsdebatter.

Deras mål att göra den svenska skolan till en plats för ateistisk indoktrinering fick en lyrisk Stasi-rapport till DDR:s Politbyrå att beskriva Stellan Arvidsson som expert på ateistisk fostran.

Rapporten beskrev Arvidssons uppfattning att läroböcker var viktiga eftersom de kunde vara medel för ateistisk skolning i statlig religionsundervisning. Han var enligt rapporten mycket intresserad av marxismleninismen.

När Stellan Arvidsson tog emot hedersdoktoratet vid DDR-universitetet i Rostock i november 1969 presenterades han som den svenska enhetsskolans arkitekt. Arvidsson var övertygad om att det svenska skolsystemet i framtiden alltmer skulle likna DDR:s och fick hedersdoktoratet eftersom ”en socialistisk skolreform hade kunnat genomföras i det kapitalistiska Sverige.”

I sitt tacktal uttryckte han: ”Historikerna måste i framtiden förklara hur en socialistisk skolreform kunde genomföras i ett kapitalistiskt land. (...) Hur kommer det sig att skolsystemen i det socialistiska DDR och det kapitalistiska Sverige har så många gemensamma drag?”

Snart utvecklade Sverige och DDR ett intensivt utbyte när det gäller läromedel, pedagogisk forskning och kontakt mellan skolpolitiker. 1965 avlöpte en utställning om DDR:s skolsystem på lärarhögskolan i Stockholm. På kvällen var SÖ:s generaldirektör Jonas Orring hemma hos Stellan Arvidsson, där de hade ett fyra timmar långt samtal om DDR:s skolsystem.

År 1967 besökte en svensk delegation med Erland Ringborg och personal från SÖ DDR. År 1965 skrev SÖ:s generaldirektör Jonas Orring i ett brev till Stellan Arvidsson: ”Jag tror att vi har mer att lära av östtyskarna än av de flesta andra.”

På 1980-talet fanns det statliga avtal på utbildningsområdet och ministerbesöken avlöste varandra. När DDR:s utbildningsminister Margot Honecker besökte Stockholm i mars 1985 framförde Skolöverstyrelsen önskemål om att få direktkontakt mellan skolor i DDR och Sverige.

Även LO och Karl-Petter Thorwaldsson vill nu likt Stellan Arvidsson hamra in ateismen i alla svenska barn, tvärt emot FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna: ”Rätten att välja utbildning för barnen tillkommer i första hand deras föräldrar.”

Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna betonar dessutom: ”Ingen får förvägras rätten till undervisning. Vid utövandet av den verksamhet som staten kan ta på sig i fråga om utbildning och undervisning skall staten respektera föräldrars rätt att tillförsäkra sina barn sådan utbildning och undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse.”

Dessa konventioner tillkom som en reaktion mot nazismens och kommunismens totalitära regimer som använde skolväsendet för att indoktrinera barn.

Att det socialdemokratiska Sverige vägrade att skriva under Europakonventionens tilläggsprotokoll avslöjar vilka ambitioner som låg bakom socialdemokratisk skolpolitik.

Det krävdes en borgerlig regering, med Carl Bildt, för att inkorporera dessa deklarationer i svensk lag i mitten av 1990-talet. När nu LO vill skruva tillbaka klockan och likt kommunismen och nazismen återigen detronisera Sveriges föräldrar, är det totalitära idéer som en gång för alla hör hemma på historiens soptipp.

RUBEN AGNARSSON

ruben@inblick.se

Chefredaktör
eBlick
tjanstemannaansvar_webb
jun 25, 2020
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) med den ökände Dan Eliasson i spetsen skickade 2018 ut en folder: Om krisen eller kriget kommer. Med facit i hand var detta tyvärr något för Sverige i tiden.
eBlick
jun 18, 2020
Det är virusets, klimatångestens och protesternas tid. Sverige är på många sätt en märklig plats. På andra ställen i världen får radikala idéer kraft. Radikala åtgärder vidtas, samhällen har stängts ner, gamla ekonomiska system utmanas, statens roll omprövas, radikala krafter kliver fram.
eBlick
maj 22, 2020
Vänster-internationalens stora festdag första maj, fick i år ställas in. Det blev inga sedvanliga tåg med röda fanor, plakat, allsång och slagord, där de traditionen trogen demonstrerade mot (s)in egen förda politik.
eBlick
maj 07, 2020
Vi lever i den yttersta tiden eller vi tror det i alla fall. Genom historien har människor trott sig leva i unika tidsperioder som varit brytpunkten mellan gammalt och nytt. Att tro sig leva i en avgörande tid är mänskligt och vi vill att just det vi upplever ska vara unikt eller i alla fall lite extra viktigt.
eBlick
apr 30, 2020
Mitt i pågående pandemi är det snart dags för student och examensfirande. Våra unga har kämpat väl och skaffat sig en utbildning, och springer glada ut till framtiden. Eller borde i alla fall få springa glada ut till framtiden.
eBlick
apr 23, 2020
Coronakrisens största fokus ligger på att skydda de äldre och de med underliggande sjukdomar som gör att de är speciellt utsatta för coronaviruset. Helt rätt så långt, det är självklart i ett humant samhälle att de äldre, sjuka och svaga skall skyddas i en kris.
eBlick
apr 17, 2020
Sverige har firat påsk. Påskhelgen är över och Sverige håller på att gå tillbaka till det vanliga livet, så långt det nu går i dessa dagar.
eBlick
apr 02, 2020
Vi är mitt inne i en hälsokris, men inte enbart det, vi upplever också en oroskris som drabbar människor på många sätt, samtidigt har vi också hamnat i en ekonomisk kris.
eBlick
mar 19, 2020
I coronakrisens fotspår dyker de upp som ett brev på posten, de självutnämnda smittskyddsexperterna som vet hur krisen ska hanteras. Inte för att de är sakkunniga men de har ju Google, Facebook och Twitter.
eBlick
mar 12, 2020
En period under åttiotalet när Sverige hade en arbetslöshet på runt 12 procent reste jag en hel del i Finland, som samtidigt hade en arbetslöshet på cirka 25 procent. Var fjärde finsk medborgare var alltså arbetslös. Svensken klagade högljutt över tuffare tider, sämre ekonomi och oron inför framtiden spred sig som en epidemi i landet. Men jag hörde aldrig en finne klaga över situationen.
Senaste nytt
Senaste blogginläggen
Christian Mölk | 26 jun, 2020
Christian Mölk | 17 jun, 2020
Christian Mölk | 20 apr, 2020
Christian Mölk | 13 apr, 2020
Christian Mölk | 03 mar, 2020
Christian Mölk | 27 feb, 2020
Christian Mölk | 12 feb, 2020
Christian Mölk | 26 jan, 2020

SVT

Christian Mölk | 21 jan, 2020
Christian Mölk | 11 nov, 2019