Navigera till koncernens hemsidor
LOGGA IN
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida

Öppna hjärtan för de svaga

Ruben Agnarsson | 22 dec , 2016
"Jag ber svenska folket att ha tålamod och öppna sina hjärtan för de utsatta vi ser runtom i världen. När många flyr på kort tid skapar det spänningar i det svenska samhället. Men vi har lärt oss att människor som kommer hit sedan är med och bygger Sverige tillsammans med oss”, sade statsminister Fredrik Reinfeldt sommaren 2014.

oppna_hjartan_for_de_svaga
Fredrik Reinfeldt riktade då en kraftfull uppmaning till det svenska folket att vara redo för en stor flyktingström från de svåra konfliktområdena i bland annat Mellanöstern.

I ett försök att inte tappa väljare till Sverigedemokraterna har en lång rad toppmoderater på senare tid tagit avstånd från den invandringspolitik som Alliansregeringen då förde, men förre statsministern Fredrik Reinfeldt säger sig fortfarande stå fast vid de beslut som han fattade.
När Reinfeldt nyligen besökte Skavlan i säsongens sista program uttryckte han dock en något annorlunda bakgrund till sin uppmaning till det svenska folket om att öppna sina hjärtan för de nyanlända: det demografiska hålet i Sverige gör att vi saknar människor som tar hand om oss när vi blir äldre.

”Det är bra att ha en växande befolkning, för då kan man ta hand om alla de här 50-åringarna som sedan jobbar vidare och blir 75 och 80 och 90 år, och som vill ha pension, och som vill ha bättre sjukvård”, sade Fredrik Reinfeldt i programmet. Han fortsatte:

”Svaret på det är: jättebra, men då måste vi ha människor mitt i livet som arbetar. Och då är svaret att vi föder för få egna barn i våra länder i de utvecklade delarna av världen och då behöver vi människor som kommer hit.”

 

Även Reinfeldts resonemang hos Skavlan skulle kunna ses som en anpassning till Sverigedemokraternas resonemang om att vi som svenskar först måste tänka på oss själva. Kontentan blir ju att vi ska ersätta alla de ofödda barn som vi väljer att abortera i Sverige med nyanlända, så att vi som fick livet som gåva blir väl omhändertagna när vi blir gamla.

”Jag har märkt att alla som är för abort har redan fötts”, sade förre USA-presidenten Ronald Reagan.

Det finns i detta sammanhang all anledning att påminna om vad den förre partiledaren Alf Svensson uttryckte i en riksdagsmotion i mitten av 1980-talet: ”Den nuvarande abortlagen främjar föraktet för de svaga. Och ett utbrett sådant synsätt kommer att leda till ett hårt, elitistiskt och ogästvänligt samhälle”.

Texten i motionen kastar ett tydligt ljus över dagens samhällssituation. Tyvärr orkade inte partiet hålla fast vid denna inställning till människovärdet när Kristdemokraterna senare kom in i riksdagen, vilket är djupt tragiskt. Att uppmana till att öppna våra hjärtan för de svaga och utsatta och samtidigt selektera människoliv vid livets början – och därmed förvägra ofödda barn den rätt till liv som vi själva fått – blir inte konsekvent.

 

Det svenska samhället lider tungt av den uppenbara ovilja som finns mot att tala om den människosyn som ligger bakom den nuvarande abortlagstiftningen. Alf Svenssons förutsägelse att abortlagens förakt för de svaga ”kommer att leda till ett hårt, elitistiskt och ogästvänligt samhälle” har gått i uppfyllelse framför våra ögon.

Ett medmänskligt samhälle öppnar sina hjärtan för såväl flyktingar i nöd som för oönskade ofödda barn. Medmänsklighet är självklart inte detsamma som att stoppa huvudet i sanden. Det finns en rad svårigheter, utmaningar och praktiska problem som behöver tas itu med för att vi ska kunna behålla ett öppet hjärta för de svaga och utsatta.

Men Sverige är i akut behov av politiska ledare som inser att den kristna tron och de kristna värderingarna är den bästa garanten för ett medmänskligt samhälle.

RUBEN AGNARSSON
ruben@inblick.se
eBlick
europa_ledare
jul 07, 2020
Nu börjar slaget om Sveriges finanspolitik. Skall vi vara ett land med en egen finanspolitik eller skall vi bli en del av Europas förenta stater? Under midsommarafton satte sig EU:s stats- och regeringschefer vid förhandlingsbordet för att diskutera EU:s enorma räddningspaket, värt nästan 8000 miljarder kronor. En stor majoritet av EU:s medlemsländer vill att den största delen skall vara bidrag. Detta är något som Sverige tillsammans med Danmark, Nederländerna och Österrike, anser vara allt för generöst, och som de vänder sig emot.
eBlick
jun 25, 2020
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) med den ökände Dan Eliasson i spetsen skickade 2018 ut en folder: Om krisen eller kriget kommer. Med facit i hand var detta tyvärr något för Sverige i tiden.
eBlick
jun 18, 2020
Det är virusets, klimatångestens och protesternas tid. Sverige är på många sätt en märklig plats. På andra ställen i världen får radikala idéer kraft. Radikala åtgärder vidtas, samhällen har stängts ner, gamla ekonomiska system utmanas, statens roll omprövas, radikala krafter kliver fram.
eBlick
jun 04, 2020
Friluftsområden och parker har i dessa dagar blivit oaser med vältrampade skogsstigar. Människor går kvälls-, morgon- och söndagspromenader som aldrig förr. Plötsligt känner svenskarna behov av att komma ut, få luft och röra på sig.
eBlick
jun 02, 2020
Den svenska ekonomin prövas i grunden under coronapandemin. På samma gång står landet inför stora utmaningar som kräver miljardinvesteringar och politiskt samförstånd. De utmaningar som nu ligger på riksdagens bord rör i första hand det svenska försvarets finansiering och den framtida migrationspolitiken.
eBlick
maj 22, 2020
Vänster-internationalens stora festdag första maj, fick i år ställas in. Det blev inga sedvanliga tåg med röda fanor, plakat, allsång och slagord, där de traditionen trogen demonstrerade mot (s)in egen förda politik.
eBlick
maj 07, 2020
Vi lever i den yttersta tiden eller vi tror det i alla fall. Genom historien har människor trott sig leva i unika tidsperioder som varit brytpunkten mellan gammalt och nytt. Att tro sig leva i en avgörande tid är mänskligt och vi vill att just det vi upplever ska vara unikt eller i alla fall lite extra viktigt.
eBlick
apr 30, 2020
Mitt i pågående pandemi är det snart dags för student och examensfirande. Våra unga har kämpat väl och skaffat sig en utbildning, och springer glada ut till framtiden. Eller borde i alla fall få springa glada ut till framtiden.
eBlick
apr 23, 2020
Coronakrisens största fokus ligger på att skydda de äldre och de med underliggande sjukdomar som gör att de är speciellt utsatta för coronaviruset. Helt rätt så långt, det är självklart i ett humant samhälle att de äldre, sjuka och svaga skall skyddas i en kris.
eBlick
apr 17, 2020
Sverige har firat påsk. Påskhelgen är över och Sverige håller på att gå tillbaka till det vanliga livet, så långt det nu går i dessa dagar.