Navigera till koncernens hemsidor
LOGGA IN
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida

En pågående rättsskandal i Sverige

Ruben Agnarsson | 08 dec , 2016
Inblick har under flera år följt den kvinna som hösten 2009 i TV4 berättade om en våldtäkt som hon blivit utsatt för av en polis. Med ganska enkla hjälpmedel har Inblick kunnat avslöja de personer som ligger bakom en rad återkommande och allvarliga hot och trakasserier mot den aktuella kvinnan.

en_pagaende_rattsskandal_i_sverige
Genom att utsätta kvinnan för en långvarig stressituation vill tydligen de som ligger bakom dessa trakasserier att hon ska tystas ned. Målet verkar vara att via en utmattningstaktik få henne att framstå/agera som en rättshaverist.

Det ligger nu i helt öppen dager att:

* en poliskollega som har försvarat den utpekade polisen har deltagit i dessa mycket allvarliga hot.

* poliskollegan haft kontakt med den man som bevisligen skickat grova övergreppsbilder till kvinnan.

* tre kvinnor, som har anknytning till polisens illegala informatörsverksamhet, har haft en aktiv del i hoten.

* en polischef på polisens internutredningar som samordnade – och lade ned – alla Karins anmälningar, har haft intim e-postkontakt med dessa tre kvinnor.

 

Istället för att gå till grunden med de våldsbrott och efterföljande hot som kvinnan fortfarande utsätts för, verkar ett stort mått av prestige och kåranda hos polisen ha gjort att ärendet har fastnat i den svenska rättsapparaten. Men ju längre polisutredningar och rättsprocesser dröjer, desto mer pinsam blir situationen när sanningen väl avslöjas.

Desperata och upprepade anmälningar från kvinnan tas nu som en intäkt för att hennes berättelse är överdriven och inte stämmer. Å ena sidan uppmanas hon av polisen att anmäla alla hot, i nästa veva tas de många anmälningarna som intäkt för att kvinnan är obalanserad.

Enkla faktakontroller från polisens sida skulle visa att det finns en mycket tydlig kärna av sanning i de återkommande hot och trakasserier som kvinnan genom åren har anmält. Tidigare riksdagsledamöter, högt uppsatta läkare, poliser och kvinnojoursföreståndare kan vittna om och ge trovärdighet till de anmälningar om trakasserier som kvinnan lämnat in. Och såväl TV4 som SVT Aktuellt har rapporterat om kvinnans utsatthet, i Kvällsöppet TV4 skedde det i närvaro av en tidigare rikspolischef och en före detta justitieminister.

 

Inblick har namnen på alla inblandade, både på de personer som mycket medvetet och utstuderat har skapat förvirring kring hela rättsprocessen, men också på de som deltagit i hoten. Alla är lätta att identifiera och förhöra. Många vittnen skulle ställa upp om polis och åklagare verkligen ville göra sitt jobb och gå till botten med denna rättsskandal.

Varje gång medier har uppmärksammat fallet Karin har polis och rättsväsende agerat. Men bara tillfälligt. När de som ligger bakom hoten har avslöjats av Inblick, har de tvingats omgruppera för att hitta nya vägar att misskreditera den kvinna som berättat att hon hösten 2008 utsattes för en våldtäkt av en polis.

Är det verkligen så att poliser ska ha en frisedel att begå brott i Sverige? Både våldtäkten i sig, de efterföljande hoten som poliser deltagit i, samt de systematiska nedläggningar som kvinnans anmälningar resulterat i är en stor rättsskandal i vårt land.

 RUBEN AGNARSSON
Chefredaktör
ruben@inblick.se

eBlick
tjanstemannaansvar_webb
jun 25, 2020
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) med den ökände Dan Eliasson i spetsen skickade 2018 ut en folder: Om krisen eller kriget kommer. Med facit i hand var detta tyvärr något för Sverige i tiden.
eBlick
jun 18, 2020
Det är virusets, klimatångestens och protesternas tid. Sverige är på många sätt en märklig plats. På andra ställen i världen får radikala idéer kraft. Radikala åtgärder vidtas, samhällen har stängts ner, gamla ekonomiska system utmanas, statens roll omprövas, radikala krafter kliver fram.
eBlick
maj 22, 2020
Vänster-internationalens stora festdag första maj, fick i år ställas in. Det blev inga sedvanliga tåg med röda fanor, plakat, allsång och slagord, där de traditionen trogen demonstrerade mot (s)in egen förda politik.
eBlick
maj 07, 2020
Vi lever i den yttersta tiden eller vi tror det i alla fall. Genom historien har människor trott sig leva i unika tidsperioder som varit brytpunkten mellan gammalt och nytt. Att tro sig leva i en avgörande tid är mänskligt och vi vill att just det vi upplever ska vara unikt eller i alla fall lite extra viktigt.
eBlick
apr 30, 2020
Mitt i pågående pandemi är det snart dags för student och examensfirande. Våra unga har kämpat väl och skaffat sig en utbildning, och springer glada ut till framtiden. Eller borde i alla fall få springa glada ut till framtiden.
eBlick
apr 23, 2020
Coronakrisens största fokus ligger på att skydda de äldre och de med underliggande sjukdomar som gör att de är speciellt utsatta för coronaviruset. Helt rätt så långt, det är självklart i ett humant samhälle att de äldre, sjuka och svaga skall skyddas i en kris.
eBlick
apr 17, 2020
Sverige har firat påsk. Påskhelgen är över och Sverige håller på att gå tillbaka till det vanliga livet, så långt det nu går i dessa dagar.
eBlick
apr 02, 2020
Vi är mitt inne i en hälsokris, men inte enbart det, vi upplever också en oroskris som drabbar människor på många sätt, samtidigt har vi också hamnat i en ekonomisk kris.
eBlick
mar 19, 2020
I coronakrisens fotspår dyker de upp som ett brev på posten, de självutnämnda smittskyddsexperterna som vet hur krisen ska hanteras. Inte för att de är sakkunniga men de har ju Google, Facebook och Twitter.
eBlick
mar 12, 2020
En period under åttiotalet när Sverige hade en arbetslöshet på runt 12 procent reste jag en hel del i Finland, som samtidigt hade en arbetslöshet på cirka 25 procent. Var fjärde finsk medborgare var alltså arbetslös. Svensken klagade högljutt över tuffare tider, sämre ekonomi och oron inför framtiden spred sig som en epidemi i landet. Men jag hörde aldrig en finne klaga över situationen.
Senaste nytt
Senaste blogginläggen
Christian Mölk | 26 jun, 2020
Christian Mölk | 17 jun, 2020
Christian Mölk | 20 apr, 2020
Christian Mölk | 13 apr, 2020
Christian Mölk | 03 mar, 2020
Christian Mölk | 27 feb, 2020
Christian Mölk | 12 feb, 2020
Christian Mölk | 26 jan, 2020

SVT

Christian Mölk | 21 jan, 2020
Christian Mölk | 11 nov, 2019