Navigera till koncernens hemsidor
LOGGA IN
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida

Henry Ford om kyrkan: ”Inget annat företag som sköts så dåligt skulle kunna överleva

Tommy Dahlman | 20 aug , 2015
I DN Debatt den 19/8 skriver fem präster i Svenska Kyrkan en artikel vars konsensus mycket väl skulle kunna tolkas som ”var och en blir salig på sin tro”. Det verkar inte finnas någon gräns, hos delar av det tjugoförsta århundradets andliga ledarskap, för religionsrelativistisk propaganda. Tyvärr är dessa fem präster en spegelbild på det andliga tillståndet i Sverige.
2015_v34---OPINION-1---EXTRA

”Tro som du vill!” ”Vi lever 2015 nu!” ”Alla religioner leder till Gud!” ”Ingen ska tro att han har sanningen!” De multireligiösa slagorden rungar allt högre i vårt land. Och prästerskapet följer inte bara utvecklingen, flera av den leder den. Aldrig någonsin har så få svenskar varit intresserade av kristen tro i Svenska kyrkan. 2014 var ännu ett bottenår då bara 46 % av alla nyfödda blev burna till dopfunten. Föräldrarna bär inte barnen till kyrkan därför att de inte är intresserade av uppfostra sina barn i kristen tro och vandel. Trots alla vikande kurvor fortsätter allt fler präster att systematiskt montera ner de väsentliga skillnaderna mellan kristen tro och andra religiösa traditioner. I stället för att vara ett alternativ i det pluralistiska samhället vill dessa fem präster, på ett okritiskt och bedrägligt vis, trycka ut alla skillnader så långt ut i marginalerna som möjligt. Det är ett taktiskt sätt att göra den kristna trons särställning i förhållande till de andra religionerna helt osynliga. 

Över hela världen förkunnar den kristna församlingen behovet av omvändelse. De fem prästerna nämner inte med ett enda ord att behovet av ånger inte bara handlar om psykologi utan ontologi. Det handlar med andra ord om en verklig uppgörelse mellan individen och Gud. Ett lojalitetsbyte. Det är som att byta sida i ett krig. Det handlar om en skilsmässa. Uppbrott. Det är traumatiskt. 

Det verkar som om prästerna anser att det allena saliggörandet har med sökandet att göra. Den kristna kyrkan över världen har alltid förkunnat och gör så fortfarande, att enbart att söka räcker inte. Subjektiv uppriktighet är inte tillräckligt. Den objektiva sanningen är nödvändig. Enbart sökande är inte nog i relation till en operation, en investering eller en resa. Vi behöver den rätta kirurgen, den rätta investeringen och den rätta vägen. Inte med en enda rad påvisar dessa ambassadörer för kyrkan i Sverige att vi inte har med en myt, en legend, en guru, en lögnare att göra utan med en frälsare. Kristen tro är att denne frälsare är objektiv, han är gjord av molekyler och vad som frälser en människa är hans blod, inte hans filosofi. Sokrates, Buddha, Lao Zi, Konfucius gav oss sina tankar och sinnen. Kristus gav oss inte bara sina sinnen. Han gav oss sin kropp. Det som frälser varje kristen, muslim, buddist och jude är inte: ”Detta är mina sinnen”. Det enda som kan frälsa en människa är: ”Detta är min kropp. Detta är mitt blod!”
Det enda försvaret för prästers löner, varje mässa och varje bortsopat dammkorn under kyrkbänkarna, är frälsningen. Det är kyrkans ”bransch”. Prästens yttersta syfte med allt detta skiljer sig från allt vad världen har att erbjuda och vad alla andra religiösa traditioner presenterar. Frälsningen är kyrkans ”produkt”. Prästens uppgift är inte att släppa en ”produkt” som är likadan som alla andra företagsprodukter och som redan finns på marknaden. 

Vi behöver ett prästerskap i Sverige som inte rodnar för den begränsade möjligheten att nå fram. Verkligheten är nämligen begränsad. Det finns bara en plats i taget som en kropp kan vara på. Det finns bara en levande maka att vara gift med. Det finns bara ett korrekt recept på Coca Cola. Andra vägar leder till andra platser. Andra ”frälsare” räddar dig måhända från andra saker, men inte synden.  Alla världar är begränsade. Som andligt ledarskap kan man inte säga vad som helst, skriva vad som helst, agitera för vad som helst. Det bör existera samma naturlagar för präster och kyrkor som för alla andra ”branscher”. I det här fallet handlar det om den hörnsten som varje präst bekände sig till vid prästvigningen och som varje kyrkas existensberättigande utgår ifrån: Gud kommen i kött, Jesus från Nazareth.  Den troende muslimen, juden eller buddisten använder helt oacceptabla utsagor om honom som fortfarande, efter 2000 år, är den kristna trons rot, stam och grenverk.  

Henry Fords kontroversiella uttalande byggde på att han tog kyrkans överlevnad som det största beviset på Guds existens. ”Inget annat företag som sköts så dåligt skulle kunna överleva".

Tragikomiskt

Tommy Dahlman
Chefredaktör
eBlick
Friheten_i_Sverige_ar_hotad
feb 27, 2020
Varannan kristen ungdom upplever sig kränkt på grund av sin tro vilket gör att många unga döljer sin tro. Kränkningarna sker vanligast i samband med lektioner i de naturvetenskapliga ämnena och religionskunskapen. En del elever uppger att de upplever en ”dumförklarande ton” och en ”raljerande attityd över tro”.
eBlick
feb 20, 2020
Ett nytt år brukar innebära ökade kostnader i form av nya skattepåslag, indexregleringar och annat som påverkar utbud och efterfrågan på vår marknad och därmed sätter priset på varor och tjänster i vårt samhälle. Så även 2020. Stora stormar och lågtryck från Atlanten brukar dyka upp under hösten, men i år kom dessa i februari vilket gett positivt utslag på elpriset.
eBlick
feb 13, 2020
Det är en märklig tid vi lever i. Det som förr ansågs helt naturligt kan inte längre tas för givet. Det gäller många områden i livet som till exempel detta med relationer.
eBlick
feb 06, 2020
En historisk vecka har lagts till handlingarna. I söndags var det ett så kallat palindromdatum; 2020-02-02, vilket betyder att datumet blir det samma både baklänges och framlänges.
eBlick
jan 31, 2020
I måndags var det 75 år sedan befrielsen av koncentrationslägret Auschwitz. Tiden går och med den försvinner allt fler överlevare som kan vittna om katastrofen och föra detta svarta minne vidare till kommande generationer.
eBlick
jan 16, 2020
De senaste decennierna har inneburit enormt stora förändringar när det gäller synen på etik och moral i vårt samhälle. Det som förr ansågs vara ett naturligt sätt att leva och orientera sig gällande etiska och moraliska frågor gäller inte längre. Frågor som äktenskap och familj, samliv, sexualitet, könsidentitet, manligt och kvinnligt, livets början och slut, abort, dödshjälp, mitt och ditt, vad är sanning, brottslighet, respekten för liv, människovärde. Ja, listan kan göras lång.
eBlick
jan 10, 2020
Vi har gått in i ett nytt år och då hör det till att både titta bakåt på året som gått och framåt mot det som komma skall. En del lyssnar på Islands völvor, tittar i spåkulor, spår i kort eller vänder sig till shamaner. Andra vänder sig till tunga samhällsanalytiker. Men ambitionen är den samma, att ligga steget före, för att vara någorlunda förberedd på det kommande.
eBlick
jan 02, 2020
William Shakespeare myntade en gång ett uttryck: “En stolle ser sig själv som vis, en vis man ser sig själv som en stolle”. Detta visdomsord bör det politiska etablissemanget i Europa och USA fundera över och ta till sig, för de som av dessa “visa” ansetts som stollar har nu valts av folket på ett sätt ingen trott varit möjligt.
eBlick
dec 12, 2019
"Now this is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is, perhaps, the end of the beginning”. Dessa bevingade ord av sir Winston Churchill sammanfattar på ett talande sätt brexit-striden som rasat på de brittiska öarna sedan 2015 och som ikväll får sitt avgörande, men även dagens Sverige sedan valet 2014, då den förödande Decemberöverenskommelsen slöts.
eBlick
dec 05, 2019
Är Sverige månne redo för en ny giv och en ny regering? Den S-märkta författaren och debattören Daniel Suhonen, chef för den socialistiska tankesmedjan Katalys och öppet kritisk till regeringen Löfvens överenskommelse med Centern och Liberalerna skrev i en krönika i Arbetaren 21 november: “Det vi såg (Löfven i SVT:s Agenda 2019-11-17) var slutet för Sverige som vänsterland och ett land där socialdemokratin har något slags grepp över tanken, med makt att formulera de bärande tolkningsramarna för nationens öden.
eBlick
nov 21, 2019
Det har nu gått ett kvarts sekel, sedan lördagen den 13 november 1994 då svenska folket med en liten, men nog så avgörande marginal röstade för ett svenskt medlemskap i Europeiska unionen, EU. Det har stormat rejält kring EU sedan finanskrisen 2008 och flyktingkrisen 2015.
Senaste nytt
Senaste blogginläggen
Christian Mölk | 27 feb, 2020
Christian Mölk | 12 feb, 2020
Christian Mölk | 26 jan, 2020

SVT

Christian Mölk | 21 jan, 2020
Christian Mölk | 11 nov, 2019
Christian Mölk | 30 okt, 2019
Christian Mölk | 13 aug, 2019
Ruben Agnarsson | 23 maj, 2019