Navigera till koncernens hemsidor
LOGGA IN
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida

Enhet över gränserna inget självändamål

Tommy Dahlman | 09 jul , 2015
Under den gångna helgen hade jag förmånen att predika i Oasrörelsens sommarmöte i Söderhamn och i Trosgnistans sommarkonferens på Ralingsåsgården. Den ena har rötterna i den lutherska kyrkan och den andra i den frikarismatiska väckelsehistorien. Förgrundsgestalter för dessa andliga oaser är bland annat Berit Simonsson, Hans Weichbrodt, Curt Johansson, David Duveskog och Göran Duveskog. Bakom sig har de hundratals medarbetare och ytterligare tusentals åhörare.
2015_v28---OPINION-1---STOR

Den andliga gemenskapen är inte bunden till etiketter och samfund på samma sätt som förr. Monopolet är brutet för längesedan. Idag finner de bibeltroende syskonen varandra över alla gränser. Detta är besvärande för de som önskar se de markanta och avskärmande linjerna och ångestladdat för dem som äger de stora andliga kontrollbehoven. 
I takt med den allt mer försvagade kristenheten som anpassar sig till tidsandan, kompromissar med fundamentala teologiska sanningar och som med tiden även har tappat det eskatologiska perspektivet sker det dock en hel del positivt. Detta är viktigt att hålla fram då vi ofta har lätt att återkommande hänfalla till pessimism och plattityder. 

Begreppet ”pingstkarismatisk förnyelse” har inte Pingströrelsen såsom ett kyrkosamfund copyrighten på. Uttrycket omfattar idag den karismatiska rörelse som pågår i alla kyrkor och samfund. 
Efter Israels sexdagarskrig 1967 har en hel del hänt. Den messianska judaismen har vuxit sig stark, fornhistoriska kyrkor har ansträngt sig för att göra upp med ersättningsteologin som varit en källa till ett utbrett förtryck av det judiska folket och den pingstkarismatiska vårfloden är ett signum för Guds nåd, som ingen människa hade kunnat komma på eller planera. 
Sammantaget är detta ett genuint tidstecken. Kongruensen vi ser i den globala omfattningen, Israel som politisk brännpunkt och det kyrkliga traditionsöverskridandet pekar med tydlighet mot den stora andliga skörden och Jesu återkomst. 
Denna andliga symmetri har ingen människa eller institution äganderätt till. Processen är Herrens. Den kristna enheten påskyndas inte genom människans stress och forcering. Vi behöver hellre förstå att den helige Ande förbehåller sig rätten till att fri från mänskliga ordningar fullfölja Guds planer med den kristna församlingen, Israel och nationerna. 
Guds ande kan inte systematiseras genom våra teologiska expertisförsök. Tvärtom är denna oförmåga hos människan Guds stora vishet. Våra mänskliga definitioner på Guds rike och Guds ande tenderar tyvärr alltför ofta att obstruera och begränsa den ström av förnyelse som når in i de olika delarna av Kristi kropp. Den når nämligen dit det finns längtan och öppenhet. 
Vi behöver därför upphöra med vår upptagenhet och ängslighet på denna punkt då egen möda ingenting kommer att kunna lägga till och så istället leva i trons vila väl medvetna om att det finns en gudomlig dagordning där Gud verkar både som ordförande och sekreterare.

Den gränsöverskridande andliga enheten får dock aldrig bli ett självändamål. Den har ett högre syfte: Folkväckelse. I mitten av 1800-talet såg Sverige vad en genuin andlig väckelse kan betyda för ett land. Man räknar med att 250 000 svenskar blev omvända. Sverige hade på den tiden 3,5 miljoner invånare. Det skulle motsvara cirka 650 000 omvändelser idag. Den kristna trons spridning skulle, om detta upprepades, inte lämna någon bygd oberörd. Nu som då skulle alla samhällsklasser involveras. Kungahuset, hög-adeln, bönder och jordproletariatet. En spännande bok som ger oss detaljinnehåll om hur denna väckelse förändrade hela det svenska samhällsklimatet är Stig Hällzons ”Ett förvandlat Sverige”. 
Den pingstkarismatiska förnyelsen som bidrar till ekumeniska sommarkonferenser som Oasmötet, Smålandskonferensen och New Wine, för att nämna tre, kan kanalisera den frimodighet som krävs för att upprätta Sverige ur andlig dekadans och befria oss från övertron på materialismen. 
I en tid av nyhedendom, islamisering och då både kultureliten och den politiska toppen förlöjligar klassisk bibeltro blinkar dessa kristna ledare och dess mötesplatser, som inte har valt tystnad och rädsla, som ett fyrtorn till vägledning för församlingen och nationen.

Tommy Dahlman
Chefredaktör

eBlick
tjanstemannaansvar_webb
jun 25, 2020
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) med den ökände Dan Eliasson i spetsen skickade 2018 ut en folder: Om krisen eller kriget kommer. Med facit i hand var detta tyvärr något för Sverige i tiden.
eBlick
jun 18, 2020
Det är virusets, klimatångestens och protesternas tid. Sverige är på många sätt en märklig plats. På andra ställen i världen får radikala idéer kraft. Radikala åtgärder vidtas, samhällen har stängts ner, gamla ekonomiska system utmanas, statens roll omprövas, radikala krafter kliver fram.
eBlick
maj 22, 2020
Vänster-internationalens stora festdag första maj, fick i år ställas in. Det blev inga sedvanliga tåg med röda fanor, plakat, allsång och slagord, där de traditionen trogen demonstrerade mot (s)in egen förda politik.
eBlick
maj 07, 2020
Vi lever i den yttersta tiden eller vi tror det i alla fall. Genom historien har människor trott sig leva i unika tidsperioder som varit brytpunkten mellan gammalt och nytt. Att tro sig leva i en avgörande tid är mänskligt och vi vill att just det vi upplever ska vara unikt eller i alla fall lite extra viktigt.
eBlick
apr 30, 2020
Mitt i pågående pandemi är det snart dags för student och examensfirande. Våra unga har kämpat väl och skaffat sig en utbildning, och springer glada ut till framtiden. Eller borde i alla fall få springa glada ut till framtiden.
eBlick
apr 23, 2020
Coronakrisens största fokus ligger på att skydda de äldre och de med underliggande sjukdomar som gör att de är speciellt utsatta för coronaviruset. Helt rätt så långt, det är självklart i ett humant samhälle att de äldre, sjuka och svaga skall skyddas i en kris.
eBlick
apr 17, 2020
Sverige har firat påsk. Påskhelgen är över och Sverige håller på att gå tillbaka till det vanliga livet, så långt det nu går i dessa dagar.
eBlick
apr 02, 2020
Vi är mitt inne i en hälsokris, men inte enbart det, vi upplever också en oroskris som drabbar människor på många sätt, samtidigt har vi också hamnat i en ekonomisk kris.
eBlick
mar 19, 2020
I coronakrisens fotspår dyker de upp som ett brev på posten, de självutnämnda smittskyddsexperterna som vet hur krisen ska hanteras. Inte för att de är sakkunniga men de har ju Google, Facebook och Twitter.
eBlick
mar 12, 2020
En period under åttiotalet när Sverige hade en arbetslöshet på runt 12 procent reste jag en hel del i Finland, som samtidigt hade en arbetslöshet på cirka 25 procent. Var fjärde finsk medborgare var alltså arbetslös. Svensken klagade högljutt över tuffare tider, sämre ekonomi och oron inför framtiden spred sig som en epidemi i landet. Men jag hörde aldrig en finne klaga över situationen.
Senaste nytt
Senaste blogginläggen
Christian Mölk | 26 jun, 2020
Christian Mölk | 17 jun, 2020
Christian Mölk | 20 apr, 2020
Christian Mölk | 13 apr, 2020
Christian Mölk | 03 mar, 2020
Christian Mölk | 27 feb, 2020
Christian Mölk | 12 feb, 2020
Christian Mölk | 26 jan, 2020

SVT

Christian Mölk | 21 jan, 2020
Christian Mölk | 11 nov, 2019