Navigera till koncernens hemsidor
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida

Mellanösterns karta ritas om - Del 1

Hans Marklund | 16 okt , 2020
Fler och fler arabländer överger den heliga kon Palestina. Inom loppet av en månad slöt två arabiska gulfstater, Förenade Arabemiraten och Bahrain, normaliseringsavtal med Israel. För Israel är det livsviktigt att accepteras av sina grannar. Men det palestinska ledarskapet fördömer avtalet och känner sig övergivna.
nyhet2

Avtalet innebär att diplomatiska förbindelser skall upprättas mellan nationerna. Premiärminister Benjamin Netanyahu kallade avtalet mellan Israel och de två gulfstaterna för ett historiskt avtal. I Israel säger många affärsmän att detta drastiskt kommer att gynna deras affärer. Företagare som i hemlighet levererat varor till Förenade Arabemiraten (UAE), kan nu öppet säga att produkten kommer från Israel.
– Vi kan agera öppet nu, säger Avir Bar Sesat, säng- och madrasstillverkare i Israel.
Han säger vidare att folket i gulfstaterna älskar högteknologiska produkter.

Första EL AL-flygningen

Den första Israeliska EL AL-flygningen till Abu Dhabi har också genomförts, redan i slutet av augusti och kabinpersonalen var helt överväldigade över mottagandet. Ejal Roman säger:
– Glädjen i Israel över avtalen med Gulfstaterna överglänser all rapportering om korruptionsaffärer och om coronapandemin som på nytt sprider sig i Israel.
En ledande israelisk delegation ledd av National Security Advisor och chefen för National Security Council Meir Ben-Shabbat reste med direktflyg från Israel till Abu Dhabi, tillsammans med en amerikansk delegation ledd av den amerikanska säkerhetsrådgivaren Robert O’Brien och den amerikanska presidentens rådgivare Jared Kushner.
Delegationen besökte Abu Dhabi i UAE under två dagar. Besöket omfattade arbetsmöten inom en rad olika frågor, både civila och ekonomiska.

Mellanösterns plåsterlapp

Israel beskrivs ofta som en plåsterlapp som försöker bli en del av Mellanöstern, men som alltid hittills har stötts bort. Kanske är det vi ser nu en öppning för Israel att bli accepterad i Mellanöstern, nu när fler och fler arabstater väljer att normalisera sina relationer med landet. Detta trots att det ännu inte finns någon palestinsk stat, som har varit Arabförbundets krav. För Israel är det livsviktigt att bli accepterat av sina grannar.
År 2002 lanserades den så kallade arabiska fredsplanen där Israel erbjöds fred med 22 arabstater, men med villkoret att alla gränser skulle gå tillbaka till de som gällde före sexdagarskriget 1967. Man krävde att Västbanken, Golanhöjderna och Gaza skulle överges. Israel gick inte med på det. Åsikterna i landet är delade när det gäller frågan om att bli en del av Mellanöstern. De finns som menar att Israel skulle tagit chansen redan 2002 och gått med på villkoren, medan andra menar precis tvärtom och kallar sig själva för ”Villan i djungeln”. Många israeler menar att de ser sig själva som en del av Europa och USA. Detta beror på, menar många, att de har en så negativ syn på araber på grund av palestinierna. Nu när nya avtal skrivs med arabländer och folk från dessa länder börjar komma som turister till Israel och speciellt Tel Aviv, kanske bilden kommer att ändras.

Vilken fred

Vad kan det bli för slags fred av det som nu händer? Fredsavtalen med Egypten och Jordanien har varit kyliga. I dessa länder finns fortfarande en stark motvilja emot normalisering. Kommer de aktuella avtalen att bli lika kyliga eller kan de bli mer öppna och varma? Kan de nya affärskontakterna göra freden varmare och mer hållbar.
När det så kallade Osloavtalet undertecknades 1993 utanför Vita huset med Bill Clinton, Yitzhak Rabin och Yassir Arafat betraktades det som ett historiskt stort avtal. Stora delar av avtalet har inte fullföljts. Frågan är om avtalen som nu skrivits kommer att ses som ett lika stort historiskt avtal och om resultatet av avtalet kommer att få historiska följder som ritar om Mellanösterns karta.
Avtalet var inte helt överraskande då en företrädare för UAE i somras gick ut med en debattartikel på hebreiska i en av Israels största dagstidningar, där han skrev ”om ni avstår från annekteringsplanerna av Västbanken kan ni få normalisering”.
En annan orsak till att avtalet kan få bestående resultat är att UAE och flera av gulfstaterna har gemensamma fiender med Israel, som Muslimska brödraskapet och dess allierade i regionen med bland annat Turkiet och Iran. Bakom kulisserna kan man också ana att det finns intresse från UAE att samarbeta militärt med Israel.
UAE säger sig också ha fått ett löfte om att det inte blir någon annektering av Västbanken.  Men det förnekar Benjamin Netanyahu, som menar att det är planer som bara skjutits på framtiden.

Fler efterföljare

Kommer fler arabstater att följa efter och normalisera sina relationer med Israel? Det är svårt att med säkerhet se vilka arabstater som kan vara aktuella. Det talas bland annat om Saudiarabien, men det sägs att kungen är emot ett sådant avtal.  Men situationen är en annan nu och fler arabstater kommer troligtvis att följa efter, därför att de tänker på sina egna långsiktiga och strategiska intressen och de pressas hårt ekonomiskt av USA till att sluta avtal med Israel.
Ett arabland som är intressant att titta lite extra på är Jordanien. De har inte på något sätt uttryckt sig med entusiasm över de avtal som skrivits. Jordaniens utrikesminister sade i kritiska ordalag:
– Om avtalen kan leda till ett slut på ockupationen och en palestinsk självständig stat, då är det bra för den fredliga utvecklingen i regionen, men om inte kommer konflikten att djupna och hota hela regionen.
För Jordanien är det avgörande hur Israel tänker agera med befolkningen på Västbanken. De ser en tvåstatslösning som den enda hållbara framtiden i relationen med Israel.
Situationen har förändrats för Israel och de är inte lika utsatta för bortstötning utan snarare tvärtom. Man måste dock konstatera att de länder som ligger närmast Israel geografiskt, har folkmässigt svårare att normalisera sina relationer till Israel.

​HANS MARKLUND

 
eBlick
Magnus Utvik
nov 19, 2020
På kort tid har två uppburna svenska kommunister, Jan Myrdal och Sven Wollter, gått ur tiden. Hyllningsreportagen i svenska medier kastar ett ögonblicksljus över journalistkårens svaghet för socialism – även i de mest bisarra former. – Kulturpersonligheter som har hyllat Pinochet i Chile hade aldrig fått samma reportage, säger författaren Magnus Utvik.
eBlick
nov 19, 2020
Arbetslösheten är nu cirka 25 procent i Israel. Landsbygden har drabbats hårdast. – Vi har samlat in medel för att kunna dela ut matpaket till dem som mest behöver hjälp. Många gamla som överlevt förintelsen har det mycket svårt, berättar Max Federman för Inblick.
eBlick
nov 19, 2020
Michelle Bäck öppnade sin veganska restaurang ”Skrymslet under trappan” i Norrköping i våras, strax efter virusutbrottet.
eBlick
nov 05, 2020
Palmemordet utlöser en febril aktivitet på UD, med tips, påtryckningar, utredningar samt stormöten med spaningsledningen. När Säpos mordutredning sedan pekar mot Sovjet och UD:s ledning ges UD-diplomaten Carl Lidbom uppdraget att utreda hela Säpo. När Lidbom är klar har rysspåret begravts och Säpos mordutredare belagts med tystnadsplikt.
eBlick
okt 29, 2020
Olof Palme, Anders Thunborg, Lennart Ljung, Per Rudberg och Bo Theutenberg förvaltade Sveriges hemliga livlina till Nato. Palmemordet skedde under en period då Bo Theutenberg manövrerades bort från UD, Anders Thunborg slutade som försvarsminister, marinchefen Per Rudberg pensionerades och Lennart Ljung byttes ut som överbefälhavare.
eBlick
okt 23, 2020
Warszawa-pakten, Iran och Frankrike blev snuvade på omfattande vapenexport på grund av statsminister Olof Palmes framgångsrika engagemang till förmån för den krisdrabbade vapentillverkaren Bofors. – Palmes rådgivare skulle ha hindrat honom från dessa vapenaffärer. Rollerna som fredsförhandlare och vapenexportör var oförenliga, säger Bo Theutenberg.
eBlick
okt 16, 2020
I slutet av september anordnade Israels Vänner en debatt mellan politiker om antisemitism i Malmö. Alla politikerna hade stött på problemet och var överens om att det främst finns bland grupper inflyttade från Mellanöstern. Samtidigt betonades att det finns antisemitism i alla extrema grupper och även en vardagsantisemitism i samhället.
eBlick
okt 16, 2020
Fler och fler arabländer överger den heliga kon Palestina. Inom loppet av en månad slöt två arabiska gulfstater, Förenade Arabemiraten och Bahrain, normaliseringsavtal med Israel. För Israel är det livsviktigt att accepteras av sina grannar. Men det palestinska ledarskapet fördömer avtalet och känner sig övergivna.
eBlick
okt 16, 2020
Olof Palme var med och byggde upp kontraspionaget mot svenska kommunister som samverkade med Sovjetunionens ockupationsplaner av Sverige och rapporterade själv svenska kommunister till USA:s ambassad. Han studerade i USA som ung och ville att sonen Joakim skulle göra samma sak. Palmes släktgård i Lettland – där Olof Palme tillbringade sina barnaår – nationaliserades vid Sovjets ockupation av Baltikum år 1940.
eBlick
okt 09, 2020
I slutet av september arrangerade Israels vänner en konferens mot antisemitism i Malmö. Fredrik Sieradzki från judiska församlingen var inbjuden för att berätta hur han ser på problemet och vad som görs för att vända trenden.
eBlick
okt 09, 2020
Detaljerade sovjetiska invasionskartor över Sverige visar hur Moskva hade mycket konkreta planer på att invadera Sverige under det kalla kriget. Sveriges motåtgärder blev avancerad signalspaning över Östersjön, kartläggning av kommunister som samspelade med Sovjet, samt ett hemligt samarbetsavtal med Nato.