Navigera till koncernens hemsidor
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida

Linde avvisade krav att terrorstämpla hela Hizbullah

Ruben Agnarsson | 01 okt , 2020
Utrikesminister Ann Linde (S) vill inte följa USA, Kanada, Tyskland, Storbritannien, Nederländerna, Litauen, Serbien och Kosovo, som terror klassat hela Hizbullah. Detta var kontentan av fredagens riksdagsdebatt där Lars Adaktusson (KD) ställde utrikesministern mot väggen.
Adaktusson Linde_webb
– Sverige har inga nationella sanktioner utan följer de sanktioner som EU eller FN beslutat om, försvarade sig Ann Linde i riksdagsdebatten och påpekade att frågan om att utöka listningen av Hizbullah vid flera tillfällen har diskuterats inom EU.
– Någon utökning av listan är i dagsläget inte aktuell, betonade hon.
Ann Linde nämnde samtidigt attacken mot israeliska turister i Bulgarien 2012, beskrev organisationens militära aktivitet som ett hot mot stabiliteten i Libanon och nämnde FN:s sändebud som konstaterat att personer med kopplingar till Hizbullah låg bakom lönnmordet på Libanons före detta premiärminister, Rafiq Hariri, år 2005.
– Hizbullah utgör också en negativ kraft i regionen, inte minst genom sitt deltagande i Syrienkonflikten, sitt stöd till Asad regimen och attacker och hot mot Israel, erkände Linde, men fortsatte sedan med att beskriva Hizbullah som ”en politisk nyckelaktör i Libanon”.
– Hizbullah har ett brett stöd i stora delar av befolkningen, har suttit i det libanesiska parlamentet sedan 1992, har sedan 2012 ingått i flera av landets regeringar och får återkommande goda resultat i lokalvalen.
Vi behöver kunna upprätthålla kontakterna och föra en dialog med alla politiska företrädare i Libanon, inklusive folkvalda företrädare för partiet Hizbullah.

Negativ kraft

Lars Adaktusson var inte nöjd med svaret.
– När utrikesministern säger att Hizbullah utgör en negativ kraft i Mellanöstern är vi många som instämmer.
Det är viktigt att detta sägs. Ord gör skillnad om de följs av handling. Dessvärre tycks viljan till handling saknas från regeringens sida just i det här fallet, sade han och beklagade att regeringen inte ville definiera Hizbullah i dess helhet som en terrororganisation. Han beskrev hur allt fler demokratier genom nationella beslut definierar Hizbullah i dess helhet som en terrororganisation.
– Fler länder uppges vara på väg i samma riktning, bland annat Österrike och Schweiz.
Varför upprätthålla distinktionen mellan en politisk och en militär gren, när till och med Hizbullahs ledning förnekar en sådan uppdelning? frågade han. Ann Linde återkom flera gånger till terrororganisationens politiska engagemang:
– Hizbullah kommer med stor sannolikhet också att ingå i den nya regering som nu förhandlas fram i kölvattnet av explosionen i Beiruts hamn, sade hon.
– Hur olyckligt det än må vara från vår synpunkt sett ingår Hizbullah helt enkelt i Libanons politiska mosaik.
Vi och EU har därför gjort bedömningen att vi inte ska stänga dörren till dialog, sade Ann Linde som samtidigt erkände att Hizbullah har en uppenbar del i den korruption och det vanstyre som möjliggjorde hamn explosionen i augusti och som ligger bakom den pågående ekonomiska krisen i landet.


Större tydlighet

Adaktusson efterlyste en större tydlighet som han menade borde vara självklar när gäller regeringens position i en så här viktig fråga.
– Hizbullah är en enhetlig shiamuslimsk motståndsrörelse som mördar civila och hotar att utplåna Israel.
Det borde vara en given slutsats att behandla hela den organisationen som
den vedervärdiga terrororganisation den faktiskt är.
– Trots representationen i Libanons parlament, som utrikesministern talar om, är Hizbullah direkt knutet till diktaturen i Iran – religiöst, politiskt och ekonomiskt, fortsatte han.
– Den iranska regimen har i över 40 år förtryckt sin egen befolkning och avrättat oskyldiga.
Samtidigt har Islamiska republikens revolutionsgarde mördat och skövlat i svårt plågade grannländer som Syrien, Jemen och Irak, sade Adaktusson och beskrev det faktum att Iran är världens största finansiär av internationell terrorism.
– Så har ayatollorna i Teheran exempelvis beväpnat Hizbullah i en omfattning som för länge sedan borde ha fått omvärlden att resa sig.
En arsenal av 130 000 missiler är i detta nu riktad mot Israel. Utveckling av egen precisionsstyrd ammunition pågår. Detta innebär att Hizbullah med Irans hjälp kan hota hela den judiska staten.

Brett stöd

Ann Linde betonade återigen Hizbullahs stöd i stora delar av befolkningen, men erkände samtidigt att ett antal länder i Europa har ett annat förhållningsätt till Hizbullah.
– Serbien och Kosovo meddelade sin nya ståndpunkt i samband med statsbesöket i Washington DC för några veckor sedan, sade hon.
Lars Adaktusson svarade att det inte är någon tvekan om att det uttalade målet för Hizbullah och andra terrororganisationer är att utplåna Israel.
– Det hotet är reellt. EU, liksom medlemsländernas regeringar, borde rakryggat ställa sig på Israels sida i kampen mot terrorismen och göra allt som går för att undanröja det existentiella hotet mot det judiska folket.
– Att terrorklassa Hizbullah i dess helhet är ett viktigt steg i just den riktningen.
För Kristdemokraterna är det en självklarhet att stödja detta. Det är en del av den internationella kampen mot terrorismen. Jag hade hoppats att utrikesministern i den här diskussionen skulle ge uttryck för en liknande uppfattning. Nu blev det inte så. Men jag vill ändå tacka för debatten, avslutade han. I sin slutreplik sade utrikesminister Ann Linde att EU och Sverige har tydliggjort att man kommer att agera med kraft mot alla våldsyttringar.
– EU:s bedömning är att en listning av Hizbullahs politiska gren skulle riskera att tvärtom öka legitimiteten och öka det folkliga stödet bland Libanons shiamuslimer.

Ruben Agnarsson
 
eBlick
Magnus Utvik
nov 19, 2020
På kort tid har två uppburna svenska kommunister, Jan Myrdal och Sven Wollter, gått ur tiden. Hyllningsreportagen i svenska medier kastar ett ögonblicksljus över journalistkårens svaghet för socialism – även i de mest bisarra former. – Kulturpersonligheter som har hyllat Pinochet i Chile hade aldrig fått samma reportage, säger författaren Magnus Utvik.
eBlick
nov 19, 2020
Arbetslösheten är nu cirka 25 procent i Israel. Landsbygden har drabbats hårdast. – Vi har samlat in medel för att kunna dela ut matpaket till dem som mest behöver hjälp. Många gamla som överlevt förintelsen har det mycket svårt, berättar Max Federman för Inblick.
eBlick
nov 19, 2020
Michelle Bäck öppnade sin veganska restaurang ”Skrymslet under trappan” i Norrköping i våras, strax efter virusutbrottet.
eBlick
nov 05, 2020
Palmemordet utlöser en febril aktivitet på UD, med tips, påtryckningar, utredningar samt stormöten med spaningsledningen. När Säpos mordutredning sedan pekar mot Sovjet och UD:s ledning ges UD-diplomaten Carl Lidbom uppdraget att utreda hela Säpo. När Lidbom är klar har rysspåret begravts och Säpos mordutredare belagts med tystnadsplikt.
eBlick
okt 29, 2020
Olof Palme, Anders Thunborg, Lennart Ljung, Per Rudberg och Bo Theutenberg förvaltade Sveriges hemliga livlina till Nato. Palmemordet skedde under en period då Bo Theutenberg manövrerades bort från UD, Anders Thunborg slutade som försvarsminister, marinchefen Per Rudberg pensionerades och Lennart Ljung byttes ut som överbefälhavare.
eBlick
okt 23, 2020
Warszawa-pakten, Iran och Frankrike blev snuvade på omfattande vapenexport på grund av statsminister Olof Palmes framgångsrika engagemang till förmån för den krisdrabbade vapentillverkaren Bofors. – Palmes rådgivare skulle ha hindrat honom från dessa vapenaffärer. Rollerna som fredsförhandlare och vapenexportör var oförenliga, säger Bo Theutenberg.
eBlick
okt 16, 2020
I slutet av september anordnade Israels Vänner en debatt mellan politiker om antisemitism i Malmö. Alla politikerna hade stött på problemet och var överens om att det främst finns bland grupper inflyttade från Mellanöstern. Samtidigt betonades att det finns antisemitism i alla extrema grupper och även en vardagsantisemitism i samhället.
eBlick
okt 16, 2020
Fler och fler arabländer överger den heliga kon Palestina. Inom loppet av en månad slöt två arabiska gulfstater, Förenade Arabemiraten och Bahrain, normaliseringsavtal med Israel. För Israel är det livsviktigt att accepteras av sina grannar. Men det palestinska ledarskapet fördömer avtalet och känner sig övergivna.
eBlick
okt 16, 2020
Olof Palme var med och byggde upp kontraspionaget mot svenska kommunister som samverkade med Sovjetunionens ockupationsplaner av Sverige och rapporterade själv svenska kommunister till USA:s ambassad. Han studerade i USA som ung och ville att sonen Joakim skulle göra samma sak. Palmes släktgård i Lettland – där Olof Palme tillbringade sina barnaår – nationaliserades vid Sovjets ockupation av Baltikum år 1940.
eBlick
okt 09, 2020
I slutet av september arrangerade Israels vänner en konferens mot antisemitism i Malmö. Fredrik Sieradzki från judiska församlingen var inbjuden för att berätta hur han ser på problemet och vad som görs för att vända trenden.
eBlick
okt 09, 2020
Detaljerade sovjetiska invasionskartor över Sverige visar hur Moskva hade mycket konkreta planer på att invadera Sverige under det kalla kriget. Sveriges motåtgärder blev avancerad signalspaning över Östersjön, kartläggning av kommunister som samspelade med Sovjet, samt ett hemligt samarbetsavtal med Nato.