Navigera till koncernens hemsidor
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida

Religionsfriheten är hotad

Hans Marklund | 24 sep , 2020
I helgen genomfördes en konferens arrangerad av den kristna tankesmedjan Claphaminstitutet tillsammans med den kristna elevorganisationen Ny generation, svenska Apologetiksällskapet och Sollentuna Pingst. Temat var ”Får kristna ungdomar plats i skolan?” Bakgrunden är att varannan kristen elev upplever sig, enligt en färsk undersökning, kränkt för sin kristna tro i skolan. Frågan är högaktuell och har bland annat aktualiserats i en debattartikel i Dagens Nyheter.
ledare

Kristna ungdomar upplever att de utsätts för kränkningar i skolan, både av andra elever och av skolpersonal. Den kristna gemenskapen mellan elever är viktig och utgör ett viktigt stöd för ungdomar i skolvärlden.
Som en 18-årig elev uttrycker det: ”Normerna bygger på att det är helt okej att driva med och underminera religion, och att det inte riktigt är ett problem med elever som kränker troende. Det finns en djupt sittande respektlös attityd gentemot religionen som genomsyrar gemenskapen på ett giftigt sätt, och som på riktigt skadar troende ungdomars självkänsla, självförtroende och andliga utveckling på ett ödesdigert sätt.”

Konferensen ville spegla situationen. Gudrun Brunegård, riksdagsledamot för KD i utbildningsutskottet, berättade att hon lämnat en skriftlig fråga till utbildningsminister Anna Ekström utifrån Claphams rapport. Brunegård har frågat hur Ekström som minister kommer att agera för att stärka troende elevers rätt till respekt och likabehandling i skolan. Flera regeringsrepresentanter var tillfrågade om att medverka i konferensen. Samtliga avböjde medverkan, liksom även Skolinspektionen. Regeringen visar tydligt en uppenbar ovilja att öppet delta i diskussion och samtal i detta viktiga ärende.

Situationen i skolorna är mycket allvarlig och undersökningar visar att mängder av elever far illa i skolan på grund av kränkande uttalanden och behandling. Detta är inte okej.
När utbildningsminister Anna Ekström (S) konfronterades med situationen, svarade hon att ”ingen elev i Sverige ska bli ifrågasatt på grund av sin kristna tro eller religiösa övertygelse”.
Om hon står för sina ord är det hög tid att hon, som högsta ansvarig, agerar. Det gäller även alla med inflytande över skolan. Krav måste ställas på att regeringen vidtar åtgärder för att säkerställa elevers trygghet i Sveriges skolor, oavsett huvudman.
Konkreta handlingar måste till och åtgärder måste vidtas för att skapa en allmän skola där olika synsätt och livsåskådningar bemöts med respekt och för att bryta den kränkningskultur som präglar stora delar av den svenska skolan. Rätten till skolor på konfessionell grund måste också säkerställas.
Sverige är ett demokratiskt land som bygger på demokratiska grundpelare. Tre av de pelarna är religions- mötes- och yttrandefriheten. Detta är tre grundpelare i ett demokratiskt samhälle, de är till för att skydda demokrati och mänskliga rättigheter. De ger oss människor rätten att utöva vår tro och religion och att kunna hålla både offentliga och enskilda möten. Det ger oss rätten att uttrycka vår uppfattning och våra synpunkter. Det ger oss inte rätten att uttala oss eller agera kränkande mot andra människor på grund av deras tro eller uppfattningar.
Sverige ser sig också som en av världens mest toleranta nationer. Vi anser oss ha kommit långt i mångfaldsarbete, i likatänkande, i integritets- och rättvisefrågor, men på just det religiösa området finns det tydligen allvarliga brister.

HANS MARKLUND

 
eBlick
Magnus Utvik
nov 19, 2020
På kort tid har två uppburna svenska kommunister, Jan Myrdal och Sven Wollter, gått ur tiden. Hyllningsreportagen i svenska medier kastar ett ögonblicksljus över journalistkårens svaghet för socialism – även i de mest bisarra former. – Kulturpersonligheter som har hyllat Pinochet i Chile hade aldrig fått samma reportage, säger författaren Magnus Utvik.
eBlick
nov 19, 2020
Arbetslösheten är nu cirka 25 procent i Israel. Landsbygden har drabbats hårdast. – Vi har samlat in medel för att kunna dela ut matpaket till dem som mest behöver hjälp. Många gamla som överlevt förintelsen har det mycket svårt, berättar Max Federman för Inblick.
eBlick
nov 19, 2020
Michelle Bäck öppnade sin veganska restaurang ”Skrymslet under trappan” i Norrköping i våras, strax efter virusutbrottet.
eBlick
nov 05, 2020
Palmemordet utlöser en febril aktivitet på UD, med tips, påtryckningar, utredningar samt stormöten med spaningsledningen. När Säpos mordutredning sedan pekar mot Sovjet och UD:s ledning ges UD-diplomaten Carl Lidbom uppdraget att utreda hela Säpo. När Lidbom är klar har rysspåret begravts och Säpos mordutredare belagts med tystnadsplikt.
eBlick
okt 29, 2020
Olof Palme, Anders Thunborg, Lennart Ljung, Per Rudberg och Bo Theutenberg förvaltade Sveriges hemliga livlina till Nato. Palmemordet skedde under en period då Bo Theutenberg manövrerades bort från UD, Anders Thunborg slutade som försvarsminister, marinchefen Per Rudberg pensionerades och Lennart Ljung byttes ut som överbefälhavare.
eBlick
okt 23, 2020
Warszawa-pakten, Iran och Frankrike blev snuvade på omfattande vapenexport på grund av statsminister Olof Palmes framgångsrika engagemang till förmån för den krisdrabbade vapentillverkaren Bofors. – Palmes rådgivare skulle ha hindrat honom från dessa vapenaffärer. Rollerna som fredsförhandlare och vapenexportör var oförenliga, säger Bo Theutenberg.
eBlick
okt 16, 2020
I slutet av september anordnade Israels Vänner en debatt mellan politiker om antisemitism i Malmö. Alla politikerna hade stött på problemet och var överens om att det främst finns bland grupper inflyttade från Mellanöstern. Samtidigt betonades att det finns antisemitism i alla extrema grupper och även en vardagsantisemitism i samhället.
eBlick
okt 16, 2020
Fler och fler arabländer överger den heliga kon Palestina. Inom loppet av en månad slöt två arabiska gulfstater, Förenade Arabemiraten och Bahrain, normaliseringsavtal med Israel. För Israel är det livsviktigt att accepteras av sina grannar. Men det palestinska ledarskapet fördömer avtalet och känner sig övergivna.
eBlick
okt 16, 2020
Olof Palme var med och byggde upp kontraspionaget mot svenska kommunister som samverkade med Sovjetunionens ockupationsplaner av Sverige och rapporterade själv svenska kommunister till USA:s ambassad. Han studerade i USA som ung och ville att sonen Joakim skulle göra samma sak. Palmes släktgård i Lettland – där Olof Palme tillbringade sina barnaår – nationaliserades vid Sovjets ockupation av Baltikum år 1940.
eBlick
okt 09, 2020
I slutet av september arrangerade Israels vänner en konferens mot antisemitism i Malmö. Fredrik Sieradzki från judiska församlingen var inbjuden för att berätta hur han ser på problemet och vad som görs för att vända trenden.
eBlick
okt 09, 2020
Detaljerade sovjetiska invasionskartor över Sverige visar hur Moskva hade mycket konkreta planer på att invadera Sverige under det kalla kriget. Sveriges motåtgärder blev avancerad signalspaning över Östersjön, kartläggning av kommunister som samspelade med Sovjet, samt ett hemligt samarbetsavtal med Nato.