Navigera till koncernens hemsidor
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida

Antonios jagade karriär och pengar

Petter Allgulin | 05 mar , 2020
Antonios Papadimitriou är smålänningen som lever ett spännande liv i sydöstra Kina. I tioårsåldern började han be till Gud och på gymnasiet skrev han en uppsats om olika kristna samfund. Där föddes ett frö, men efter examen följde jakt på jobb och pengar. För fyra år sedan tog ändå längtan efter Gud överhand.
Antonios_jagade_karriar_och_pengar
Antonios Papadimitriou är uppvuxen i Växjö, men bor och arbetar i Kina. Just nu är han i Sverige under en ledighet. Flygresa hem till Xiamen i Kina är bokad, men det är inte självklart att åka tillbaka om coronaviruset har spridit sig mer
– Jag avvaktar för att höra om UD och svenska ambassaden rekommenderar att åka tillbaka.
Under uppväxten hade båda föräldrarna ett litet mått av kristen tro. Dock var det inget som de pratade om. Det fanns ingen förankring till kyrkan och det förekom heller ingen bön, bibelläsning eller någon uppmuntran att leva ett kristet liv. Pappan, som är från Grekland med ortodoxa rötter, brukade se gudstjänster på tv ibland. Ovanför sin säng hade Antonios en tavla med bönen "Gud som haver barnen kär". 
– Jag minns att jag började be till Gud ibland i tioårsåldern. 

Examensarbete på gymnasiet

Antonios flyttade till Stockholm för att gå gymnasiet. När det var dags för examensarbete kände han att det skulle handla om Gud och kyrkan, trots att han gick teknisk linje. Han fördjupade sig och skrev om den kristna tron och han jämförde olika samfund och inriktningar och bjöd även med klasskamraterna till grekisk- ortodoxa kyrkan i Stockholm.
– Under denna tid var det som ett frö såddes inom mig som nu senare har fått växa upp till något stort.
Sedan satsade Antonios mycket på att utbilda sig och på karriären. Det blev studier inom teknik, ekonomi, företagande och ledarskap. Under studier i London träffade han studenter från jordens alla hörn som inspirerade honom att söka sig ut i världen.
– Man skulle bli färdig med examen, få bra jobb och tjäna pengar. Bibeln och Gud fick inte mycket utrymme.
Livet rullade på och någon gång ibland läste han lite i Bibeln och bad men lade det sedan åt sidan. Med livet inriktat på pengar, status, karriär och framgång följde själviskhet och stolthet. 
Vid ett tillfälle i England när han biktade sig och samtalade med en grekisk-ortodox präst fick han en allvarlig uppmaning att ändra sin livsstil i enlighet med Bibeln. Men han tog det inte till sig utan fortsatte sitt liv som tidigare med uteliv, karriär, träna på gym och resor. Det yttre tog han hand om, men inte det inre.
Några gånger reste han till Vietnam och fick där träffa fattiga på nära håll som han kunde hjälpa. Han kände en Guds välsignelse över det och tänkte på Jesu ord om att hjälpa de behövande. 

Tid av omvändelse

2016 kom att bli ett år av stor förändring. Antonios arbetade då på IBM i Dublin, Irland.
Känslan av att livet borde ha en större mening, samt att han inte levde som han borde började infinna sig och det växte fram en längtan efter mer av Gud. Antonios träffade präster från olika samfund som han samtalade med, han började be och läsa Bibeln mer och titta på kristna videos på nätet. 
– Det var mycket fest, karriärsjagande och mig själv i centrum, det var inte ett bibliskt liv. Jag kom till insikt att syftet med livet inte kan vara att tjäna pengar och bygga tillgångar. 
En kväll gick han omkring hemma i den mörka lägenheten i bön och med ett kors i sin hand. Guds närvaro kom starkt och Antonios bad om förlåtelse och styrka. Det blev som en explosion på insidan och tårarna flödade.
– Jag sökte Gud på olika sätt denna tid och kände hur han mötte mig och att jag fick svar av honom.
Trots att han hade det väldigt bra hade det skapats ett tomrum och en ofrid i hans inre som nu fylldes när han vände sig till Gud. Det har sedan dess varit ett stadigt växande i tron och en ny ödmjukhet och livsstil.
Efter detta har han upplevt mycket av Guds ledning till rätt människor, intressanta arbeten och tillfällen att dela evangeliet i Asien på en nivå som inte kan förklaras med tur eller skicklighet. Efter Irland bar det av till Vietnam och sedan till Kina, där han nu är. 
Nu undervisar han i affärsmannaskap, affärsengelska och projekthantering på universitet och bedriver också företagsutbildningar inom affärsmannaskap. 

Ett driv att berätta

Antonios har nu ett driv att berätta om Jesus och leda andra till Gud. Det blir många tillfällen till detta i Asien, och han har inte upplevt några problem med att evangelisera personligt till enskilda där. Han har alltid på sig ett träkors runt halsen och det leder till att flera frågar om det. Han bär med sig häften med Johannesevangeliet som han delar ut.
– Det är härligt att få en buddist eller ateist att bli intresserad. Det finns en nyfikenhet hos många. Jag brukar ibland läsa profetior om ändens tid som intresserar. Jag känner mig kallad till att vara i sydostasien för att evangelisera och påverka.
Antonios har tidigare skrivit en rapport om projektutveckling och en novell. Nu har han fått en vision om att skriva en kristen bok som ska nå ut till icke troende.  Den ska handla om tiden som vi lever i samt innehålla vittnesbörd och intervjuer med munkar och biskopar. 
– Det jag vill med boken är att visa att Bibeln är sann, och att ateisterna har fel i sina påståenden. Jag vill visa att Jesus Kristus är den enda vägen till himmelriket. Eftersom så många människor är förvirrade i olika religioner vill jag visa varför kristendomen är den rätta vägen till evigt liv i paradiset. Jag vill också visa hur man kan leva ett kristet liv och hur man kan bli kristen. Sen vill jag visa vad kristna gör fel idag i hur vi lever och vad sann omvändelse betyder.
– Jag har skrivit 90 sidor nu, säger han förväntansfullt.
P​ETTER ALLGULIN
 
eBlick
Magnus Utvik
nov 19, 2020
På kort tid har två uppburna svenska kommunister, Jan Myrdal och Sven Wollter, gått ur tiden. Hyllningsreportagen i svenska medier kastar ett ögonblicksljus över journalistkårens svaghet för socialism – även i de mest bisarra former. – Kulturpersonligheter som har hyllat Pinochet i Chile hade aldrig fått samma reportage, säger författaren Magnus Utvik.
eBlick
nov 19, 2020
Arbetslösheten är nu cirka 25 procent i Israel. Landsbygden har drabbats hårdast. – Vi har samlat in medel för att kunna dela ut matpaket till dem som mest behöver hjälp. Många gamla som överlevt förintelsen har det mycket svårt, berättar Max Federman för Inblick.
eBlick
nov 19, 2020
Michelle Bäck öppnade sin veganska restaurang ”Skrymslet under trappan” i Norrköping i våras, strax efter virusutbrottet.
eBlick
nov 05, 2020
Palmemordet utlöser en febril aktivitet på UD, med tips, påtryckningar, utredningar samt stormöten med spaningsledningen. När Säpos mordutredning sedan pekar mot Sovjet och UD:s ledning ges UD-diplomaten Carl Lidbom uppdraget att utreda hela Säpo. När Lidbom är klar har rysspåret begravts och Säpos mordutredare belagts med tystnadsplikt.
eBlick
okt 29, 2020
Olof Palme, Anders Thunborg, Lennart Ljung, Per Rudberg och Bo Theutenberg förvaltade Sveriges hemliga livlina till Nato. Palmemordet skedde under en period då Bo Theutenberg manövrerades bort från UD, Anders Thunborg slutade som försvarsminister, marinchefen Per Rudberg pensionerades och Lennart Ljung byttes ut som överbefälhavare.
eBlick
okt 23, 2020
Warszawa-pakten, Iran och Frankrike blev snuvade på omfattande vapenexport på grund av statsminister Olof Palmes framgångsrika engagemang till förmån för den krisdrabbade vapentillverkaren Bofors. – Palmes rådgivare skulle ha hindrat honom från dessa vapenaffärer. Rollerna som fredsförhandlare och vapenexportör var oförenliga, säger Bo Theutenberg.
eBlick
okt 16, 2020
I slutet av september anordnade Israels Vänner en debatt mellan politiker om antisemitism i Malmö. Alla politikerna hade stött på problemet och var överens om att det främst finns bland grupper inflyttade från Mellanöstern. Samtidigt betonades att det finns antisemitism i alla extrema grupper och även en vardagsantisemitism i samhället.
eBlick
okt 16, 2020
Fler och fler arabländer överger den heliga kon Palestina. Inom loppet av en månad slöt två arabiska gulfstater, Förenade Arabemiraten och Bahrain, normaliseringsavtal med Israel. För Israel är det livsviktigt att accepteras av sina grannar. Men det palestinska ledarskapet fördömer avtalet och känner sig övergivna.
eBlick
okt 16, 2020
Olof Palme var med och byggde upp kontraspionaget mot svenska kommunister som samverkade med Sovjetunionens ockupationsplaner av Sverige och rapporterade själv svenska kommunister till USA:s ambassad. Han studerade i USA som ung och ville att sonen Joakim skulle göra samma sak. Palmes släktgård i Lettland – där Olof Palme tillbringade sina barnaår – nationaliserades vid Sovjets ockupation av Baltikum år 1940.
eBlick
okt 09, 2020
I slutet av september arrangerade Israels vänner en konferens mot antisemitism i Malmö. Fredrik Sieradzki från judiska församlingen var inbjuden för att berätta hur han ser på problemet och vad som görs för att vända trenden.
eBlick
okt 09, 2020
Detaljerade sovjetiska invasionskartor över Sverige visar hur Moskva hade mycket konkreta planer på att invadera Sverige under det kalla kriget. Sveriges motåtgärder blev avancerad signalspaning över Östersjön, kartläggning av kommunister som samspelade med Sovjet, samt ett hemligt samarbetsavtal med Nato.