Navigera till koncernens hemsidor
LOGGA IN
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida

– Andra världskriget förändrade vår värld

Robin Olsson | 13 sep , 2019
Det är i dagarna 80 år sedan det stora krigsutbrottet. I gryningen den 1 september 1939 gick tyska trupper in i Polen och två dagar senare förklarade Frankrike och England krig mot Tyskland. Andra världskriget var därmed ett faktum. – Andra världskriget förändrade vår värld, säger historieläraren Bo Ribaeus till Inblick.
–_Andra_varldskriget_forandrade_var_varld
Ivar Janssons mamma var född i Norge och hade sina släktingar där under hela kriget.
– Jag kommer väl ihåg när norska flyktingar och motståndsmän kom till mitt föräldrahem som låg endast två kilometer från gränsen och dit kurirvägen över gränsen kom fram, berättar Ivar.
– Det var mycket hårda år och min mamma fick tillåtelse att åka över och begrava min mormor som bodde i det ockuperade Norge, fortsätter han. 

Varför startade andra världskriget?
– Det var invasionen av Polen som skedde för 80 år sedan i dagarna som startade kriget. Hitler ville ha “Lebensraum”, livsrum, åt Tyskland och han hade i Molotov-Ribbentroppakten gått med på att dela Polen med Sovjetunionen, berättar Bo Ribaeus, pensionerad adjunkt i historia och humaniora.
Pakten mellan arvfienderna Tyskland och Ryssland fick sitt namn efter ryske utrikesministern Molotov och den tyska motsvarigheten Ribbentrop som innebar att Polen skulle delas. Samtidigt som Sovjetunionen skulle få tillförskansa sig Baltikum och Finland. 
– Det fanns ett område som hette Sudettyskland som annekterades, samt den polska Danzigkorridoren. Det var tysktalande folk som bodde inom Polens gränser. Hitlers mål med kriget var att samla alla tysktalande i ett Stortyskland, berättar Ribaeus. 

Varför klarade sig Sverige undan kriget?
– Det finns många förklaringar till detta. En är att den tyske toppnazisten Hermann Göring var gift med Karin von Rosen och var en stor Sverigevän. Vidare såg inte Hitler något behov av att invadera Sverige då vi gick med på transittrafik av trupper samt sålde järnmalm via Narvik som användes i den tyska vapenindustrin.
Han förklarar att detta var en av anledningarna till att Hitler ockuperade Norge 9 april 1940.
– Hamnen i Narvik samt transporterna på norskt territorialvatten var nödvändigt för att förse Nazityskland med material till krigsindustrin. England försökte minera farlederna och stoppa detta vilket ledde till invasionen den 9 april 1940. 
– Sverige var samlingsregeringens agerande under statsminister Per-Albin Hanssons (S) ledning pragmatiskt för att inte dra in Sverige i kriget. Tyskland hade långtgående planer på att ta Sverige om regeringen satte sig på tvären. 
Sveriges beredskap var enligt Ribaeus dålig.
– Den svenska militären var vid krigets utbrott gammal och efterbliven. Tyskland var överlägset övriga Europa i krigets början. Därför lade man land efter land under sig. 

Hur var det att leva i Sverige under kriget?
– Det var väldigt stora restriktioner och ransonering av livsmedel. Männen var inkallade och kvinnorna fick ta över deras jobb inom jordbruk, industri och statsförvaltning vilket påskyndade kvinnornas frigörelse, säger Ribaeus.
– Folk i städerna saknade mat. Den största folkvandringen i Sveriges historia skedde mellan 1945-1950 då folk lämnade landsbygden i stora skaror och fick jobb i städerna. 
Owe Elvingson föddes även han krigsåret 1941 i Värnamo i Småland. Han menar att kriget hade en god effekt på folkhälsan. 
– Det föddes mycket barn under krigsåren, statistiskt sett fler pojkar än flickor vilket vi är ett bevis på, säger han syftande på de fyra herrar som intervjuas denna dag. 
– Under 1930-talet föddes det få barn. Kriget hade positiva effekter på folkhälsan då folk fick jobba hårt och leva utan socker, fett, tobak och sprit. Folk levde ett spartanskt liv och idag ser vi hälsoeffekter av detta, den generation som idag är runt 90 är i god form, säger Owe.
Richard Svensson, 86 år, har vaga minne från krigsutbrottet men minns att man var tvungna att mörklägga sitt hem. 

Vad har du för personliga minnen från kriget?
– Jag minns vi hörde på BBC och Radiotjänst som rapporterade om krigsutbrottet och hur det hela utvecklade sig dag för dag. Det är dock dunkla barndomsminnen. Det var väldigt kalla vintrar under kriget. Annars upplevde jag min barndom som trygg och vi var bönder så vi hade gott om husrum och mat. Däremot hade vi många ransoneringskort, berättar Richard.

Hur styrdes Sverige under kriget?

– Det var samlingsregering mellan Socialdemokraterna, Högern, Bondeförbundet och Folkpartiet. Kommunisterna ansågs inte demokratiskt renläriga utan hölls utanför. Militären stod under ÖB:n Olof Thörnell, som i eftertid fått kritik för sin tyskvänlighet, berättar Ribaeus. 
– På det mänskliga planet var Sverige ett av få länder i världen som förskonades från detta elände. Frågan många har ställt sig i efterhand är vad man visste i regeringen om Förintelsens fasor på den här tiden. 

Hur förändrade andra världskriget världen?
– Jag skulle säga att den amerikanska Marshallhjälpen, uppkallad efter USA:s utrikesminister George Marshall, startade en otrolig uppbyggnad i Västtyskland och hela Västeuropa. Den svenska industrin gick på högvarv hela efterkrigstiden. England vann kriget men Västtyskland steg ur ruinerna och återvann sin produktionskapacitet snabbt, enligt Ribaeus.
– 1950-talet var en guldålder för Sverige ekonomiskt. För att stoppa framtida krig blev Europas ledare överens om att tidigare fiender måste samarbeta och det blev början till Kol- och stålunionen. Kalla krigets inträde gjorde att Västeuropa började samarbeta med Nato mot Sovjetunionen och den så kallade Warszawapakten.

Är vi på väg mot ett nytt världskrig?
– Det hoppas och tror jag inte. Med de vapen vi idag förfogar över är det för stora risker. Däremot kan man vara oroad för biologisk krigföring i terrorform.
– Terrorn är det nya krigets melodi och den är svår att kontrollera, men den går inte att jämföra med ett stormaktskrig som andra världskriget. I och med atombomberna över Hiroshima och Nagasaki startade kalla kriget mellan öst och väst och vi lever fortfarande till viss grad under dess skugga med hot från Ryssland. 
Ribaeus menar att andra världskriget förändrade vår värld. 
– Andra världskriget lärde oss att Förintelsens fasor aldrig får återupprepas. Den mänskliga kulturen är skör och här fallerade det totalt. De som stod bakom Förintelsen var i grunden välutbildade människor som förmörkat sina sinnen. 
R​OBIN OLSSON
 
eBlick
Trupperna_ska_inte_dras_tillbaka
jan 16, 2020
Försvarsutskottets ordförande Pål Jonsson (M) anser inte att Sverige ska ta hem den svenska truppen från Irak. – Sverige har 70 soldater i Irak, detta åtagande förlängdes med ett år i december, den insatsen har nu pausats, men vi hoppas att de kan återgå till sin uppgift; att utbilda irakier snarast, säger Pål Jonson till Inblick.
eBlick
jan 16, 2020
Den 4 januari hölls minnesgudstjänsten för Reinhard Bonnke i USA. Owe Carlsson från Citykyrkan i Älmhult fick en speciell inbjudan och var på plats. – Det var ett privilegium för mig att känna Reinhard Bonnke, den tyska evangelisten som påverkade så många i världen. Jag fick en speciell inbjudan till minnesgudstjänsten. Det var en stor förmån, säger Owe Carlsson som här berättar om sitt samarbete med Bonnke.
eBlick
jan 16, 2020
Digitala medier tar mer och mer av vår tid och inkräktar på behov av sömn, motion och sociala relationer. Det kan leda till psykisk ohälsa. – Vi ska inte backa utvecklingen, det går inte. Men vi ska använda våra digitala verktyg på ett smartare sätt och inse att det finns en baksida med dem, sa Anders Hansen till Inblick under en föreläsning om välmående.
eBlick
jan 10, 2020
I mitten av 1990-talet fick flera medarbetare på Berliner Zeitung som samarbetat med Stasi sluta. Nu avslöjas att tidningens nye ägare var inofficiell medarbetare åt Stasi.
eBlick
jan 10, 2020
Nu är det klart för start för rättegången i Uppsala tingsrätt där tre tidigare ledarfigurer i den omtalade Filadelfiaförsamlingen i Knutby står åtalade. Rättegången inleds den 14 januari.
eBlick
jan 02, 2020
Elscooterbolaget Voi har anmält till Datainspektionen att över en miljon kunder kan ha drabbats av en säkerhetslucka i företagets system. Voi har tidigare anmält att en användare lyckats ta sig in i företagets tekniska system där kvitton från olika användare lagrats. Då ska felet ha rättats till och användarna enbart kunnat ladda ned sina egna kvitton, enligt Voi. Nu visar det sig att Voi uppskattar antalet drabbade kunder till "över en miljon".
eBlick
jan 02, 2020
Det finns fortfarande ett 50-tal minderåriga barn med någon form av koppling till Sverige i de fångläger i den syriska öknen där tillfångatagna utländska IS-terrorister hålls internerade. Regeringen Löfven säger sig vara fokuserad på att hämta hem de IS-barn som är föräldralösa. Men enligt utrikesminister Ann Linde är det svårt att fastställa att de verkligen saknar mamma och pappa.
eBlick
jan 02, 2020
I mitten av december fällddes Norge återigen av Europadomstolen. Sju domar har hittills fallit, norska Barnevernet är nu dömt i fem av dem och ytterligare 28 fall ska behandlas. – Att Norge inte tar detta på allvar är omskakande. I andra länder hade parlamentet tillsatt en undersökningskommission, säger den norska människorättsjuristen Gro Hillestad Thune.
eBlick
dec 19, 2019
– Julförberedelserna började tidigt under min uppväxt i Vilhelm Mobergsbygderna i Småland. Julgrisen slaktades hemma på gården hos mina föräldrar som var lantbrukare. Och jag minns julbaken av sju sorters kakor och hur mamma fernissade golven i vårt hus. Jag älskar julen, berättar landshövdingen Maria Larsson.
eBlick
dec 19, 2019
När polisen grep fembarnsmamman Solveig för att hon flydde från Barnevernet skedde det efter stora svenska polisinsatser och ledde till en omfattande svensk mediebevakning. Nu kan Inblick avslöja att det svenska polisbefäl som ledde gripandet har dömts i domstol för kvinnoförnedrande behandling av sina kollegor.
eBlick
dec 12, 2019
European Prayer Breakfast arrangerades i Bryssel 3-5 december och samlade kristna från Europas alla hörn. Pastorn Carlton Deal var primus motor och koordinerade eventet. Bland medarbetarna fanns också svenska Marie Bengtsson Bennet.