Navigera till koncernens hemsidor
LOGGA IN
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida

– Andra världskriget förändrade vår värld

Robin Olsson | 13 sep , 2019
Det är i dagarna 80 år sedan det stora krigsutbrottet. I gryningen den 1 september 1939 gick tyska trupper in i Polen och två dagar senare förklarade Frankrike och England krig mot Tyskland. Andra världskriget var därmed ett faktum. – Andra världskriget förändrade vår värld, säger historieläraren Bo Ribaeus till Inblick.
–_Andra_varldskriget_forandrade_var_varld
Ivar Janssons mamma var född i Norge och hade sina släktingar där under hela kriget.
– Jag kommer väl ihåg när norska flyktingar och motståndsmän kom till mitt föräldrahem som låg endast två kilometer från gränsen och dit kurirvägen över gränsen kom fram, berättar Ivar.
– Det var mycket hårda år och min mamma fick tillåtelse att åka över och begrava min mormor som bodde i det ockuperade Norge, fortsätter han. 

Varför startade andra världskriget?
– Det var invasionen av Polen som skedde för 80 år sedan i dagarna som startade kriget. Hitler ville ha “Lebensraum”, livsrum, åt Tyskland och han hade i Molotov-Ribbentroppakten gått med på att dela Polen med Sovjetunionen, berättar Bo Ribaeus, pensionerad adjunkt i historia och humaniora.
Pakten mellan arvfienderna Tyskland och Ryssland fick sitt namn efter ryske utrikesministern Molotov och den tyska motsvarigheten Ribbentrop som innebar att Polen skulle delas. Samtidigt som Sovjetunionen skulle få tillförskansa sig Baltikum och Finland. 
– Det fanns ett område som hette Sudettyskland som annekterades, samt den polska Danzigkorridoren. Det var tysktalande folk som bodde inom Polens gränser. Hitlers mål med kriget var att samla alla tysktalande i ett Stortyskland, berättar Ribaeus. 

Varför klarade sig Sverige undan kriget?
– Det finns många förklaringar till detta. En är att den tyske toppnazisten Hermann Göring var gift med Karin von Rosen och var en stor Sverigevän. Vidare såg inte Hitler något behov av att invadera Sverige då vi gick med på transittrafik av trupper samt sålde järnmalm via Narvik som användes i den tyska vapenindustrin.
Han förklarar att detta var en av anledningarna till att Hitler ockuperade Norge 9 april 1940.
– Hamnen i Narvik samt transporterna på norskt territorialvatten var nödvändigt för att förse Nazityskland med material till krigsindustrin. England försökte minera farlederna och stoppa detta vilket ledde till invasionen den 9 april 1940. 
– Sverige var samlingsregeringens agerande under statsminister Per-Albin Hanssons (S) ledning pragmatiskt för att inte dra in Sverige i kriget. Tyskland hade långtgående planer på att ta Sverige om regeringen satte sig på tvären. 
Sveriges beredskap var enligt Ribaeus dålig.
– Den svenska militären var vid krigets utbrott gammal och efterbliven. Tyskland var överlägset övriga Europa i krigets början. Därför lade man land efter land under sig. 

Hur var det att leva i Sverige under kriget?
– Det var väldigt stora restriktioner och ransonering av livsmedel. Männen var inkallade och kvinnorna fick ta över deras jobb inom jordbruk, industri och statsförvaltning vilket påskyndade kvinnornas frigörelse, säger Ribaeus.
– Folk i städerna saknade mat. Den största folkvandringen i Sveriges historia skedde mellan 1945-1950 då folk lämnade landsbygden i stora skaror och fick jobb i städerna. 
Owe Elvingson föddes även han krigsåret 1941 i Värnamo i Småland. Han menar att kriget hade en god effekt på folkhälsan. 
– Det föddes mycket barn under krigsåren, statistiskt sett fler pojkar än flickor vilket vi är ett bevis på, säger han syftande på de fyra herrar som intervjuas denna dag. 
– Under 1930-talet föddes det få barn. Kriget hade positiva effekter på folkhälsan då folk fick jobba hårt och leva utan socker, fett, tobak och sprit. Folk levde ett spartanskt liv och idag ser vi hälsoeffekter av detta, den generation som idag är runt 90 är i god form, säger Owe.
Richard Svensson, 86 år, har vaga minne från krigsutbrottet men minns att man var tvungna att mörklägga sitt hem. 

Vad har du för personliga minnen från kriget?
– Jag minns vi hörde på BBC och Radiotjänst som rapporterade om krigsutbrottet och hur det hela utvecklade sig dag för dag. Det är dock dunkla barndomsminnen. Det var väldigt kalla vintrar under kriget. Annars upplevde jag min barndom som trygg och vi var bönder så vi hade gott om husrum och mat. Däremot hade vi många ransoneringskort, berättar Richard.

Hur styrdes Sverige under kriget?

– Det var samlingsregering mellan Socialdemokraterna, Högern, Bondeförbundet och Folkpartiet. Kommunisterna ansågs inte demokratiskt renläriga utan hölls utanför. Militären stod under ÖB:n Olof Thörnell, som i eftertid fått kritik för sin tyskvänlighet, berättar Ribaeus. 
– På det mänskliga planet var Sverige ett av få länder i världen som förskonades från detta elände. Frågan många har ställt sig i efterhand är vad man visste i regeringen om Förintelsens fasor på den här tiden. 

Hur förändrade andra världskriget världen?
– Jag skulle säga att den amerikanska Marshallhjälpen, uppkallad efter USA:s utrikesminister George Marshall, startade en otrolig uppbyggnad i Västtyskland och hela Västeuropa. Den svenska industrin gick på högvarv hela efterkrigstiden. England vann kriget men Västtyskland steg ur ruinerna och återvann sin produktionskapacitet snabbt, enligt Ribaeus.
– 1950-talet var en guldålder för Sverige ekonomiskt. För att stoppa framtida krig blev Europas ledare överens om att tidigare fiender måste samarbeta och det blev början till Kol- och stålunionen. Kalla krigets inträde gjorde att Västeuropa började samarbeta med Nato mot Sovjetunionen och den så kallade Warszawapakten.

Är vi på väg mot ett nytt världskrig?
– Det hoppas och tror jag inte. Med de vapen vi idag förfogar över är det för stora risker. Däremot kan man vara oroad för biologisk krigföring i terrorform.
– Terrorn är det nya krigets melodi och den är svår att kontrollera, men den går inte att jämföra med ett stormaktskrig som andra världskriget. I och med atombomberna över Hiroshima och Nagasaki startade kalla kriget mellan öst och väst och vi lever fortfarande till viss grad under dess skugga med hot från Ryssland. 
Ribaeus menar att andra världskriget förändrade vår värld. 
– Andra världskriget lärde oss att Förintelsens fasor aldrig får återupprepas. Den mänskliga kulturen är skör och här fallerade det totalt. De som stod bakom Förintelsen var i grunden välutbildade människor som förmörkat sina sinnen. 
R​OBIN OLSSON
 
eBlick
Byt_ut_ordet_samvetsfrihet_mot_vardvagran
okt 17, 2019
Liberalerna vill ändra ordet samvetsfrihet till vårdvägran och skriva in det i hälso- och sjukvårdslagen. Debatten om samvetsfrihetens vara eller icke vara har därmed fått nytt bränsle genom denna markering från Liberalernas sida. – Jag tycker uttrycket vårdvägran bättre beskriver vad det faktiskt handlar om, säger Allan Widman, riksdagsledamot för Liberalerna, till Inblick.
eBlick
okt 17, 2019
Kristdemokraten Gudrun Brunegård från småländska Vimmerby har motionerat i riksdagen om att införa en nationell minnesdag efter barnboksförfattaren Astrid Lindgren. – Astrid Lindgren har som person, författare och opinionsbildare påverkat sin omvärld på ett sätt som överträffar de flesta samtida svenska medborgare, säger Gudrun Brunegård till Inblick.
eBlick
okt 17, 2019
När skolorna i Norrköping startade upp höstterminen i augusti visade det sig att 24 elever saknades. Det handlar om flickor som blivit bortförda av sina föräldrar till andra länder för att giftas bort eller könsstympas men även om pojkar som skickas iväg på ”uppfostringsläger” på grund av att de har blivit försvenskade. Nu vill Norrköpings kommun inleda samtal med andra aktörer i syfte att motverka att barn förs bort från skolorna i Norrköping.
eBlick
okt 10, 2019
Saudiska människorättsaktivister har, i samarbete med Amnesty International, startat en serie podcasts i syfte att fokusera på olika människorättsfrågor som påverkar Saudiarabien. Serien, som fått titeln ”The great Saudi Arabia”, har inspirerats av journalisten Jamal Koshaggis historia och ambitionen är att visa omvärlden att det inte går att stoppa fria åsikter.
eBlick
okt 10, 2019
Kjell Ericsson, mångårig riksdagsman, kommunalråd och entreprenör, prisades för sina insatser under Centerpartiets stämma i Karlstad genom att tilldelas partiets finaste förtjänstmedalj; Bramstorpsplaketten. – Det är en stor ära att få ta emot denna fina utmärkelse, även om jag inte varit aktiv i Centern eller politiken på tio år, säger Kjell Ericsson till Inblick.
eBlick
okt 10, 2019
Den sjunde september släppte Louisa Lyne och di Yiddishe Kapelye sin tredje platta, "Lust". Releasekonserten var på Victoriateatern i Malmö. – Konserten var magisk. Det är alltid en fröjd att spela på hemmaplan inför fullt hus. Hade jag inte haft lunginflammation så hade allt varit perfekt, berättar Louisa Lyne för Inblick.
eBlick
okt 03, 2019
19-20 september arrangerade "Jerusalem Prayer Breakfast" en konferens i Helsingfors, Finland, med bland andra ambassadören Dov Segev-Steinberg. På varje möte var det cirka 200 besökare. – Vi upplevde en atmosfär med Guds närvaro som alla tyckte var unik, berättar Fredrik Ekholm för Inblick.
eBlick
okt 03, 2019
– Om det är någon som verkligen förstår landet och folkets historia så är det Benjamin Netanyahu, berättar Sara Rivai när Inblick träffar henne i Jerusalem.
eBlick
okt 03, 2019
Solveig anmälde skolan för att inte ta mobbingen mot hennes son på allvar och fick rätt hos norska myndigheter. Men skolan vände sig till det beryktade Barnevernet, som istället menade att familjeförhållanden var orsaken till mobbingen. Efter att ha flytt med sina barn från norska myndigheter hamnade Solveig i häkte i nästan fem månader och får nu endast träffa sina barn i två timmar var tredje vecka.
eBlick
sep 26, 2019
Det mycket jämna valresultatet i det israeliska nyvalet den 17 september bäddar för nya samtal för att hitta en allians som kan styra landet vidare. Ingen av huvudkandidaterna Netanyahu och utmanare Gantz fick egen majoritet. – Valresultatet ger vid handen att det kan bli svårare för Benjamin Netanyahu att sitta kvar vid makten, säger Lennart Sacrédeus till Inblick.
eBlick
sep 26, 2019
Det hindunationalistiska partiet Bharatiya Janata Party (BJP) krossade allt motstånd i det indiska valet i våras och stärkte därmed sin makt i parlamentet i New Dehli. Många bedömare fruktade att BJP:s valseger skulle innebära ett politiskt styre som skulle bli alltmer intolerant och polariserat. – Här har det inte märkts någonting, säger företagsledaren Kumar Iyer, bosatt i Indien sedan många år, till Inblick.