Navigera till koncernens hemsidor
LOGGA IN
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida

Minst fem från UD på regeringens New York-resa

Ruben Agnarsson | 25 okt , 2018
Antalet representanter från UD som reste till New York tillsammans med Margot Wallström var fler än departementssekreterare Hannes Raaf tidigare redovisat för Inblick. Efter en JO-anmälan om sen handläggning har Inblick fått ut passagerarlista, liksom faktura, för statsflyget. De från regeringskansliet som reste reguljärt har UD fortfarande inte redovisat namn och kostnader för.
Minst_fem_fran_UD_pa_regeringens_New_York-resa
Den resa som Margot Wallström och representanter från UD gjorde – efter att S-regeringen blivit avsatt – till New York för att bland annat leda en insamling till UNRWA, tycks ha blivit betydligt dyrare än vad som Inblick tidigare uppgivit.
”I utrikesministerns delegation ingick en pressekreterare och en samordnare”, skrev departementssekreterare Hannes Raag och uppgav kostnaden för dessa tre personer till 66 000 kr.
Men när Inblick förra veckan – efter att ha anmält UD till justitieombudsmannen för att inte ha fått ut uppgifter – slutligen fick ut information om vilka som egentligen åkte med statsflyget, visar det sig att ytterligare två personer från UD reste med statsflyget på hemresan: UD:s kabinettsekreterare Annika Söder och Magnus Nilsson, politiskt sakkunnig åt Margot Wallström.
Inblick har fortfarande inte fått en sammanställning på vad resan för dessa två personer kostade.

Skärmavbild 2018-10-20 kl. 08.05.04
Metros Viralgranskare Johan Vikén valde att inte redovisa Försvarsmaktens faktiska kostnader för statsflyget och spred därefter falska uppgifter på nätet och i sociala medier om att Wallströms resa inte kostade en miljon kronor. Faksimil: Metros Viralgranskares Facebook-sida

Säpo-kostnader tillkommer

Dessutom följde en säpoman med på resan till New York, medan tre säpo-män befann sig i planet på vägen hem. Resekostnaderna för dessa säkerhetspersoner finns av allt att döma heller inte med i UD:s ursprungliga kostnadsredovisning.
Till detta kommer kostnaderna för alla dem som åkte reguljärt från regeringskansliet, eventuellt också från UD. Redan för snart en månad sedan, den 29 september, frågade Inblick vilka som för regeringens räkning åkte till New York.
Vi har fortfarande inte fått denna grundläggande information och heller inte den sammanlagda kostnaden för dessa personers resa. Inblick har endast fått en lista på personer som reste med statsflyget.

Även statsflyget dyrare

I förra veckan fick Inblick även ut den faktura som försvaret debiterat regeringen. Den faktiska faktura som regeringskansliet fick från Försvarsmakten löd endast på 164 800 kronor, eftersom den utgår från faktiska flygtimmar och inte från all den tid som statsflyget tas i anspråk (vilket Inblicks beräkning för två veckor sedan felaktigt utgick från).
Även om Försvarsmaktens faktura var betydligt mindre än en miljon kronor, var Inblicks uppskattning av skattebetalarnas kostnader för statsflygets resa till New York ändå i underkant av  den verkliga kostnaden.
Försvarsmaktens – det vill säga skattebetalarnas – faktiska kostnad för själva flygtiden är nämligen betydligt högre än det som faktureras. 
Regeringen debiteras 10 800 per flygtimme, medan den verkliga kostnaden är 80 000 per flygtimme, enligt den meriterade försvarsbloggaren Carl Bergqvist.
Det innebär alltså att försvarets verkliga kostnad för statsflygets FN-resa dagarna efter S-regeringen avsattes blev 1,22 miljoner kronor. Till detta kommer övriga resekostnader på ett antal hundra tusen, så de totala kostnaderna blir antagligen omkring 1,5 miljoner kronor. Utöver detta tillkommer kostnader för säkerhetspersonal.
Metros Viralgranskare Johan Vikén spred förra veckan falska uppgifter på nätet om att Wallströms resa inte kostade en miljon kronor, med hänvisning till att Försvarsmaktens faktura var mindre än Inblicks uträkning. För att kunna hålla fast vid sin kritik mot Inblick valde Johan Vikén att inte redovisa Försvarsmaktens faktiska kostnader.

Fokus på UNRWA

Att resan, som även inkluderade deltagande i Säkerhetsrådet och vid den årliga inledningen av FN:s generalförsamling, hade fokus på UNRWA-insamlingen avslöjas av Wallströms resesällskap och hennes eget agerande veckorna innan S-regeringen avsattes.
På resan med statsflyget hade Margot Wallström nämligen – förutom sin pressekreterare – med sig Mellanösternexperten Alexandra Rydmark, som varit biträdande ambassadör i Israel.
Alexandra Rydmark är sammanboende med Hans Grundberg, som tidigare ledde den politiska avdelningen på Sveriges konsulat i Jerusalem, som i sin tur ansvarade för kontakten med UNRWA.
Grundberg efterträddes nyligen av Tomas Brundin som 12 dagar före riksdagsvalet och mindre än en månad innan den svenska S-regeringen avgick, mötte Pierre Krähenbühl, chef för UNRWA.
Anledningen var att den snart avgående svenska regeringen i sista minuten lovat omkring två miljarder svenska skattekronor till UNWRA under fyra år.
Brådskan att teckna avtalet berodde på att Wallström förutsåg ett valnederlag några dagar senare.

Hsafadi-Wallström 23 aug
Drygt två veckor innan riksdagsvalet möter Margot Walltrsöm Jordaniens utrikesminister Ayman Hsafadi på UD inför insamlingskonferensen till UNRWA som hölls i New York två dagar efter S-regeringen röstats bort. Bilden är från Hsafadis twitterkonto. Foto: privat

FN:s generalsekreterare 

Det var i mars i år som utrikesminister Margot Wallström talade i telefon med FN:s generalsekreterare António Guterres om den ministerkonferens för UNRWA som på svenskt och jordanskt initiativ skulle hållas i Rom den 15 mars.
Hon berättade då för FN-chefen att hennes mål var att mobilisera politiskt och ekonomiskt stöd till UNRWA som stod inför ett akut budgetunderskott på 446 miljoner dollar, eftersom USA planerade att dra in sitt stöd.
Jordaniens utrikesminister Ayman Hsafadi besökte den 23 augusti i år Margot Wallström i Rosenbad för att i den svenska S-regeringens elfte timme säkra svenska miljardbelopp till UNRWA och planera för insamlingskonferensen i New York.
Den 27 september, mer än två dygn efter att S-regeringen avgått, ledde Wallström tillsammans med Ayman Hsafadi det ministermöte i New York i där ett trettiotal länder, inklusive företrädare från Förenade Arabförbundet och Islamiska konferensen deltog.
Länder i Förenade Arabförbundet och Islamiska konferensen deltar gärna på den här typen av insamlingskonferenser, men bidrar i mycket begränsad omfattning själva, trots att det var arabländernas angreppskrig 1948 som skapade denna flyktingsituation. Länder som Algeriet och Tunisien ger exempelvis ingenting.
Målet var att samla in pengar till det underskott som UNRWA:s budget fått på grund av att USA dragit in sitt stöd.
R​UBEN AGNARSSON
ruben@inblick.se

Flyktingar
1. Judiska flyktingar från Jemen i ett flyktingläger i Israel år 1950. Foto: Zoltan Kluger   2.Finska flyktingar från Karelen  med sin boskap i  Helsingfors år 1940. Foto: Uusi Suomi   3.Palestinska flyktingar i Galiléen i slutet av 1948. Foto: Fred Csasznik

Stor skillnad på palestinska, judiska och finska flyktingar

FN:s diskriminering av Israel illustreras tydligt av den stora skillnaden i synen på flyktingar. Medan de judiska och finska flyktingar som på 1940-talet flydde från arabvärlden respektive Karelen/Ingermanland absorberades snabbt av Israel och Finland, har arabvärlden via FN-organet UNRWA permanentat palestiniernas flyktingsituation som ett politiskt vapen mot Israel. 


Palestinska flyktingar har en fullständigt unik särställning bland världens flyktingar. Medan judiska flyktingar i samband med arabländernas angreppskrig på Israel år 1948 fick överge hus, hem och ägodelar när de flydde från arabvärlden – utan att få ersättning och utan att världssamfundet lyfte ett finger – har den palestinska flyktingsituationen permanentats tack vare en flyktingstatus som kan ärvas i generationer och kan utnyttjas trots att man lever som fullvärdiga medborgare i sina länder.
UNRWA understödjer exempelvis två miljoner palestinier som lever som fullvärdiga medborgare i Jordanien – ett land där den palestinska befolkningen är i majoritet. Dessa hade överhuvudtaget inte fått flyktingstatus av FN:s ordinarie organ för flyktingar, UNHCR, om de hade behandlats som alla andra flyktingar i världen.
Samma sak gäller de palestinier som lever i Gaza och Västbanken, som styrs av de palestinska myndigheterna. Även dessa palestinska medborgare får omfattande ekonomiskt bistånd från UNRWA.

Finska flyktingar

För att ytterligare illustrera skevheten i FN:s agerande kan en jämförelse göras med den halv miljon finska flyktingar som tvingades lämna sina hus, hem och ägodelar i Karelen och Ingermansland när Sovjetunionen ockuperade finskt landområde i samband med andra världskriget – endast några år före den palestinska flyktingsituationen uppstod.
Tiotusentals av dessa finländare deporterades till Sibirien, lika många dödades, medan resten tvingades fly till Sverige utan att FN brydde sig det minsta. 
Skillnaden är att infytelserika länder i Arabvärlden, liksom Sovjet-Ryssland, kan bete sig precis hur som helst mot mindre länder som Finland och Israel, medan ett litet land som Israel lätt blir måltavla när Arabvärlden och muslimska länder gör gemensam sak med Ryssland och dessa dessutom får med sig anti-israeliska medier i Väst.
RUBEN AGNARSSON
ruben@inblick.se
 
eBlick
israel_webb
jul 16, 2020
Israels Sverigeambassadör Ilan Ben-Dov kommenterar den svenska regeringens nyligen antagna strategi för utvecklingssamarbetet med den palestinska myndigheten.
eBlick
jul 16, 2020
Försvarsminister Peter Hultqvist hoppade av förhandlingarna och vill inte finansiera Försvarsberedningens förslag, trots att han endast har Miljöpartiet bakom sitt förslag. – Det finns ändå goda möjligheter att riksdagen genomför och finansierar Försvarsberedningens förslag, säger Mikael Oscarsson (KD).
eBlick
jul 16, 2020
Mångsysslaren Peo Thyrén har dragit igång en skivbolagsverksamhet som kommer att fokusera på att ge ut instrumental musik. Först ut i raden är gitarristen Erik Mjörnell som framför akustiska och avskalade versioner av några omtyckta psalmer.
eBlick
jul 06, 2020
En sexmejlande polisutredare. En sexköpande åklagare. En sextrakasserande förtalsbloggerska. Och kriminella personer som kan knytas till Sveriges sexindustri. Det nätverk som försvarat en våldtäktsanmäld polis och hotat ”Karin” – kvinnan som blev våldtagen – har samspelat med hennes anhöriga, vilket gjort ”Karin” rättslös och arvslös. Hoten började när ”Karin” berättade i TV4 om poliser som besökt bordeller i Talinn, samt om våldtäkten och de efterföljande hoten.
eBlick
jul 06, 2020
För någon vecka sedan släppte Roland Utbult sin nya skiva "Längs vägen”. – Det som står utanför min kontroll är att dessa sånger blev klara innan jag blev sjuk i corona. Men när de sedan ges ut så fungerar de rätt in i vårt sammanhang, berättar Roland Utbult som är i Älmhult för att medverka i Kanal 10:s sommarprogram.
eBlick
jun 18, 2020
PISA 2018 visar att Sveriges skolresultat förbättrats och välkomnades i höstas av regeringen. Nu ställs dock frågor om de förbättrade resultaten berodde på fusk. – Det är bra att vi får till stånd en kommission som kvalitetsgranskar PISA 2018 undersökningens resultat, säger den liberale politikern och läraren Niklas Lehresjön till Inblick.
eBlick
jun 18, 2020
I måndags släpptes volym fem av Bo Theutenbergs ”Dagbok från UD”. Boken beskriver hur UD:s ledning omgående kopplade ett grepp om Palmeutredningen. – De här trupperna hade aldrig stormat in om det hade varit en ensam gärningsman. Varför detta engagemang från Utrikesdepartementet där UD tog ledningen över polisutredningen? frågar författaren sig.
eBlick
jun 05, 2020
Sovjetunionen och KGB låg bakom mordet på Olof Palme i medverkan med Iran och Sovjet-trogna kurder. Det menar Bo Theutenberg, som nästa vecka släpper den femte och sista volymen av "Dagbok från UD". 34 år efter Palmemordet tar han bladet från munnen. - Det är ett för landet uppslitande slut, säger han.
eBlick
jun 04, 2020
Jonas Olsson har drivit Sjöstugans camping och hotell i Älmhult i 19 år. Redan sedan starten har de hyrt ut kanoter. Det är en viktig del av verksamheten. – Att paddla kanot är en jättehärlig aktivitet. Och under den tid som vi lever i nu blir det något helt annorlunda. Gillar man uteaktiviteter så är det en kanonbra aktivitet.
eBlick
jun 04, 2020
Annika Myhre är ursprungligen från Karlskrona. Hon driver bloggen Resfredag och får i sommar fokusera på semester hemma eller i närområdet, så kallad ”hemester”. – Det är bara att gilla läget, och göra det bästa av situationen. Jag tar inte saker för givet på samma sätt som tidigare, och njuter verkligen av att få komma ut i naturen och hitta nya pärlor på hemmaplan, berättar Annika för Inblick.
eBlick
jun 04, 2020
Det finns enligt Börje Claésson massor av intressant att uppleva i Småland med omnejd. Till Inblick delar han med sig av sina bästa “hemester” tips. – I min ungdom cyklade jag och min bror på tältsemester till Kållandsö, det slutade med att han mötte sin blivande fru, säger Börje med ett leende på läpparna.