Navigera till koncernens hemsidor
LOGGA IN
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida

Minst fem från UD på regeringens New York-resa

Ruben Agnarsson | 25 okt , 2018
Antalet representanter från UD som reste till New York tillsammans med Margot Wallström var fler än departementssekreterare Hannes Raaf tidigare redovisat för Inblick. Efter en JO-anmälan om sen handläggning har Inblick fått ut passagerarlista, liksom faktura, för statsflyget. De från regeringskansliet som reste reguljärt har UD fortfarande inte redovisat namn och kostnader för.
Minst_fem_fran_UD_pa_regeringens_New_York-resa
Den resa som Margot Wallström och representanter från UD gjorde – efter att S-regeringen blivit avsatt – till New York för att bland annat leda en insamling till UNRWA, tycks ha blivit betydligt dyrare än vad som Inblick tidigare uppgivit.
”I utrikesministerns delegation ingick en pressekreterare och en samordnare”, skrev departementssekreterare Hannes Raag och uppgav kostnaden för dessa tre personer till 66 000 kr.
Men när Inblick förra veckan – efter att ha anmält UD till justitieombudsmannen för att inte ha fått ut uppgifter – slutligen fick ut information om vilka som egentligen åkte med statsflyget, visar det sig att ytterligare två personer från UD reste med statsflyget på hemresan: UD:s kabinettsekreterare Annika Söder och Magnus Nilsson, politiskt sakkunnig åt Margot Wallström.
Inblick har fortfarande inte fått en sammanställning på vad resan för dessa två personer kostade.

Skärmavbild 2018-10-20 kl. 08.05.04
Metros Viralgranskare Johan Vikén valde att inte redovisa Försvarsmaktens faktiska kostnader för statsflyget och spred därefter falska uppgifter på nätet och i sociala medier om att Wallströms resa inte kostade en miljon kronor. Faksimil: Metros Viralgranskares Facebook-sida

Säpo-kostnader tillkommer

Dessutom följde en säpoman med på resan till New York, medan tre säpo-män befann sig i planet på vägen hem. Resekostnaderna för dessa säkerhetspersoner finns av allt att döma heller inte med i UD:s ursprungliga kostnadsredovisning.
Till detta kommer kostnaderna för alla dem som åkte reguljärt från regeringskansliet, eventuellt också från UD. Redan för snart en månad sedan, den 29 september, frågade Inblick vilka som för regeringens räkning åkte till New York.
Vi har fortfarande inte fått denna grundläggande information och heller inte den sammanlagda kostnaden för dessa personers resa. Inblick har endast fått en lista på personer som reste med statsflyget.

Även statsflyget dyrare

I förra veckan fick Inblick även ut den faktura som försvaret debiterat regeringen. Den faktiska faktura som regeringskansliet fick från Försvarsmakten löd endast på 164 800 kronor, eftersom den utgår från faktiska flygtimmar och inte från all den tid som statsflyget tas i anspråk (vilket Inblicks beräkning för två veckor sedan felaktigt utgick från).
Även om Försvarsmaktens faktura var betydligt mindre än en miljon kronor, var Inblicks uppskattning av skattebetalarnas kostnader för statsflygets resa till New York ändå i underkant av  den verkliga kostnaden.
Försvarsmaktens – det vill säga skattebetalarnas – faktiska kostnad för själva flygtiden är nämligen betydligt högre än det som faktureras. 
Regeringen debiteras 10 800 per flygtimme, medan den verkliga kostnaden är 80 000 per flygtimme, enligt den meriterade försvarsbloggaren Carl Bergqvist.
Det innebär alltså att försvarets verkliga kostnad för statsflygets FN-resa dagarna efter S-regeringen avsattes blev 1,22 miljoner kronor. Till detta kommer övriga resekostnader på ett antal hundra tusen, så de totala kostnaderna blir antagligen omkring 1,5 miljoner kronor. Utöver detta tillkommer kostnader för säkerhetspersonal.
Metros Viralgranskare Johan Vikén spred förra veckan falska uppgifter på nätet om att Wallströms resa inte kostade en miljon kronor, med hänvisning till att Försvarsmaktens faktura var mindre än Inblicks uträkning. För att kunna hålla fast vid sin kritik mot Inblick valde Johan Vikén att inte redovisa Försvarsmaktens faktiska kostnader.

Fokus på UNRWA

Att resan, som även inkluderade deltagande i Säkerhetsrådet och vid den årliga inledningen av FN:s generalförsamling, hade fokus på UNRWA-insamlingen avslöjas av Wallströms resesällskap och hennes eget agerande veckorna innan S-regeringen avsattes.
På resan med statsflyget hade Margot Wallström nämligen – förutom sin pressekreterare – med sig Mellanösternexperten Alexandra Rydmark, som varit biträdande ambassadör i Israel.
Alexandra Rydmark är sammanboende med Hans Grundberg, som tidigare ledde den politiska avdelningen på Sveriges konsulat i Jerusalem, som i sin tur ansvarade för kontakten med UNRWA.
Grundberg efterträddes nyligen av Tomas Brundin som 12 dagar före riksdagsvalet och mindre än en månad innan den svenska S-regeringen avgick, mötte Pierre Krähenbühl, chef för UNRWA.
Anledningen var att den snart avgående svenska regeringen i sista minuten lovat omkring två miljarder svenska skattekronor till UNWRA under fyra år.
Brådskan att teckna avtalet berodde på att Wallström förutsåg ett valnederlag några dagar senare.

Hsafadi-Wallström 23 aug
Drygt två veckor innan riksdagsvalet möter Margot Walltrsöm Jordaniens utrikesminister Ayman Hsafadi på UD inför insamlingskonferensen till UNRWA som hölls i New York två dagar efter S-regeringen röstats bort. Bilden är från Hsafadis twitterkonto. Foto: privat

FN:s generalsekreterare 

Det var i mars i år som utrikesminister Margot Wallström talade i telefon med FN:s generalsekreterare António Guterres om den ministerkonferens för UNRWA som på svenskt och jordanskt initiativ skulle hållas i Rom den 15 mars.
Hon berättade då för FN-chefen att hennes mål var att mobilisera politiskt och ekonomiskt stöd till UNRWA som stod inför ett akut budgetunderskott på 446 miljoner dollar, eftersom USA planerade att dra in sitt stöd.
Jordaniens utrikesminister Ayman Hsafadi besökte den 23 augusti i år Margot Wallström i Rosenbad för att i den svenska S-regeringens elfte timme säkra svenska miljardbelopp till UNRWA och planera för insamlingskonferensen i New York.
Den 27 september, mer än två dygn efter att S-regeringen avgått, ledde Wallström tillsammans med Ayman Hsafadi det ministermöte i New York i där ett trettiotal länder, inklusive företrädare från Förenade Arabförbundet och Islamiska konferensen deltog.
Länder i Förenade Arabförbundet och Islamiska konferensen deltar gärna på den här typen av insamlingskonferenser, men bidrar i mycket begränsad omfattning själva, trots att det var arabländernas angreppskrig 1948 som skapade denna flyktingsituation. Länder som Algeriet och Tunisien ger exempelvis ingenting.
Målet var att samla in pengar till det underskott som UNRWA:s budget fått på grund av att USA dragit in sitt stöd.
R​UBEN AGNARSSON
ruben@inblick.se

Flyktingar
1. Judiska flyktingar från Jemen i ett flyktingläger i Israel år 1950. Foto: Zoltan Kluger   2.Finska flyktingar från Karelen  med sin boskap i  Helsingfors år 1940. Foto: Uusi Suomi   3.Palestinska flyktingar i Galiléen i slutet av 1948. Foto: Fred Csasznik

Stor skillnad på palestinska, judiska och finska flyktingar

FN:s diskriminering av Israel illustreras tydligt av den stora skillnaden i synen på flyktingar. Medan de judiska och finska flyktingar som på 1940-talet flydde från arabvärlden respektive Karelen/Ingermanland absorberades snabbt av Israel och Finland, har arabvärlden via FN-organet UNRWA permanentat palestiniernas flyktingsituation som ett politiskt vapen mot Israel. 


Palestinska flyktingar har en fullständigt unik särställning bland världens flyktingar. Medan judiska flyktingar i samband med arabländernas angreppskrig på Israel år 1948 fick överge hus, hem och ägodelar när de flydde från arabvärlden – utan att få ersättning och utan att världssamfundet lyfte ett finger – har den palestinska flyktingsituationen permanentats tack vare en flyktingstatus som kan ärvas i generationer och kan utnyttjas trots att man lever som fullvärdiga medborgare i sina länder.
UNRWA understödjer exempelvis två miljoner palestinier som lever som fullvärdiga medborgare i Jordanien – ett land där den palestinska befolkningen är i majoritet. Dessa hade överhuvudtaget inte fått flyktingstatus av FN:s ordinarie organ för flyktingar, UNHCR, om de hade behandlats som alla andra flyktingar i världen.
Samma sak gäller de palestinier som lever i Gaza och Västbanken, som styrs av de palestinska myndigheterna. Även dessa palestinska medborgare får omfattande ekonomiskt bistånd från UNRWA.

Finska flyktingar

För att ytterligare illustrera skevheten i FN:s agerande kan en jämförelse göras med den halv miljon finska flyktingar som tvingades lämna sina hus, hem och ägodelar i Karelen och Ingermansland när Sovjetunionen ockuperade finskt landområde i samband med andra världskriget – endast några år före den palestinska flyktingsituationen uppstod.
Tiotusentals av dessa finländare deporterades till Sibirien, lika många dödades, medan resten tvingades fly till Sverige utan att FN brydde sig det minsta. 
Skillnaden är att infytelserika länder i Arabvärlden, liksom Sovjet-Ryssland, kan bete sig precis hur som helst mot mindre länder som Finland och Israel, medan ett litet land som Israel lätt blir måltavla när Arabvärlden och muslimska länder gör gemensam sak med Ryssland och dessa dessutom får med sig anti-israeliska medier i Väst.
RUBEN AGNARSSON
ruben@inblick.se
 
eBlick
Fotbollsprotest_skakar_Iran
sep 19, 2019
Irans stränga muslimska lagar, som bland annat förbjuder kvinnor att besöka manliga fotbollsmatcher, utmanas just nu av rapporterna om en kvinnlig fotbollssupporter som i protest mot att hon skulle dömas till sex månaders fängelse satte eld på sig själv utanför domstolsbyggnaden. Hennes brott? Hon smög sig, utklädd till man, in på arenan för att titta på favoritlaget Esteghlal. Nu har Sahar Khodayari avlidit till följd av sina brännskador.
eBlick
sep 19, 2019
Det nya fenomenet med elsparkcyklar har fullkomligt exploderat och blivit en allt vanligare syn i trafiken, främst i våra tre storstäder. Förutom allvarliga olyckor och allmän oreda i trafiken har elsparkcyklarna även skapat en stundom intensiv debatt.
eBlick
sep 13, 2019
Under årets sommarlov upplevde Bris en ökning av inkommande samtal från barn och unga i Sverige. Sommarlovet är för många barn en mycket svår tid med problem på hemmafronten samt oro och ångest. De flesta samtalen kom från barn med självmordstankar.
eBlick
sep 13, 2019
Det är i dagarna 80 år sedan det stora krigsutbrottet. I gryningen den 1 september 1939 gick tyska trupper in i Polen och två dagar senare förklarade Frankrike och England krig mot Tyskland. Andra världskriget var därmed ett faktum. – Andra världskriget förändrade vår värld, säger historieläraren Bo Ribaeus till Inblick.
eBlick
sep 13, 2019
Ulf Boström tycker att Sverige misslyckats med att försvara demokratin i storstädernas utsatta områden. – I Sverige har vi en polis som har till uppgift att skydda demokratin. Men i utsatta områden råder det brist på frihet att röra sig fritt och brist på människors lika värde.
eBlick
sep 05, 2019
Striden om oljeledningen genom indianreservatet Standing Rock i North Dakota, som pågått sedan 2016, har inte avstannat. Nu visar det sig att flera av de demokratiska utmanarna i presidentvalet har gått ut med löftet till invånarna i Standing Rock om att upphäva det tidigare beslutet om oljeledningen Dakota Access Pipeline.
eBlick
sep 05, 2019
– Det är många äldre som upplever en otrygghet. De är rädda för att utsättas för brott, men det är unga pojkar i 20-årsåldern som utsätts för brott i största utsträckning, berättade Jonas Trolle för Inblick. Han är chef för Center mot våldsbejakande extremism (CVE) och har arbetat som polis i 25 år.
eBlick
sep 05, 2019
Förra veckan talade Ulf Boström i Malmö om kriminaliteten i Sveriges ”utsatta områden”. – Lösningen är närvarande poliser, säger Ulf som arbetar som integrationspolis i Göteborg.
eBlick
aug 29, 2019
Stormatchen i Europa League-kvalet mellan Malmö FF och israeliska Bnei Yehuda Tel Aviv vanns av hemmalaget med 3-0. Det var stort polisuppbåd trots endast ett 30-tal bortasupportrar. – Vi hade full beredskap på att det kunde bli demonstrationer, säger Filip Annas vid Malmöpolisen som närvarade vid matchen.
eBlick
aug 29, 2019
Linköping har varit hårt drabbat av bombexplosioner under sommaren. En fastighet i centrala Linköping och polishuset i utkanten av staden har sprängts. I förra veckan inkom ett larm om ett misstänkt föremål i stadsdelen Tannefors varvid polisen spärrade av och utrymde flera kvarter i området och bombgruppen kallades in. – Jag blev väldigt uppjagad och rädd, säger Mats Andreen, som bor i en av fastigheterna som utrymdes, till Inblick.