Navigera till koncernens hemsidor
LOGGA IN
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida

Nätporr en galopperande farsot

Börje Norlén | 18 okt , 2018
Ulrica Stigberg har i mer än 20 år verkat som präst för EFS i Fryshuset i Stockholm. Trots att hon jobbat bland ungdomar i så många år var hon länge helt okunnig om hur omfattande problemet pornografi på nätet är. När hon väl fått sina ögon öppnade insåg hon snart att denna förödande förförelse nått långt in i samhällskroppen.
Natporr_en_galopperande_farsot
Vi träffas i kedjehusområdet utanför Södertälje, där hon bor med make och två tonårssöner. Anledningen till besöket är boken Mitt ibland oss (Libris förlag), där Ulrica Stigberg i reportageform belyser frågan om nätporr ur olika aspekter. 
När vi satt oss ner i soffan hemma hos Ulrica berättar hon att hon varit präst i Fryshuset, där hon jobbat med ungdomar sedan 1997 (de första 16 åren på heltid, anställd av EFS och Svenska kyrkan). Nu jobbar hon där en dag i veckan med ungdomar, övrig arbetstid är hon verksam som författare och föreläsare. Detta är hennes femte egna bok och hon har också varit medförfattare till ytterligare en. 
Den nu aktuella boken är den andra som tar upp den tilltagande konsumtionen av lättillgänglig nätporr. Försjunken i soffan förklarar Ulrica att hon tills för fyra år sedan inte hade en aning om hur omfattande problematiken kring porrkonsumtion på nätet verkligen är.
– Jag hade varit verksam i 17 år i en prästtjänst, där jag hela tiden mötte storstadsungdomar. Men jag var i stort sett omedveten om den våldspornografi som även barn lätt kan få tillgång till via mobiler, surfplattor och datorer.  

Brutalt uppvaknande

Ett brutalt uppvaknande till den krassa verkligheten blev det för Ulrica när hon för fyra år sedan fick en förfrågan av en prästkollega om hon ville leda ett samtal om pornografi med en grupp ungdomar. Hennes kollega upplyste då Ulrica om den mångfald av grov och förråande pornografi som unga möter på nätet. Det blev en ögonöppnare som gjorde Ulrica förtvivlad, ledsen och arg. 
– Ingen av alla ungdomar jag hade kontakt med hade tagit upp detta ämne med mig och det kändes märkligt att jag missat detta. Jag satte mig ner och googlade fram den webbplats min kollega nämnt som ett exempel på vad konfirmanderna surfar runt på. Där framgick det genast att de som står bakom denna sajt betraktar sig själva som ’experter på övergrepp och förnedring’. 

En kämpe på barrikaderna

Ulrica Stigberg tog uppdraget och nu var hennes tid av blåögd oskuld i ämnet förbi. Istället har hon blivit en kämpe på barrikaderna för att skapa opinion och medvetenhet kring ett ämne det pratas väldigt lite om, men som bidrar till en tillagande nedmontering av ömsesidig respekt och förtroende i sexuella relationer. 
I den aktuella boken Mitt ibland oss (till boken finns också en studiehandling), pekar Ulrica Stigberg på hur det tilltagande surfandet på porrsajter även blivit ett samhällsproblem.
– När jag jobbade med boken, insåg jag vilket problem porrberoende och porrkonsumtion utvecklats till och hur det går allt längre ner i åldrarna. Jag lyssnade till många vittnesbörd om ett beroende som förstör både relationer och självkänsla. Det handlar om en drog som är gratis och lättillgänglig, som ger snabb behovstillfredsställelse och inte är så lätt att värja sig emot. Barn kan oavsiktligt komma i kontakt med detta redan tidigt och sedan fastna i det. 
I Ulrica Stigbergs bok passerar många människor revy, som har sin bakgrund i en trygg miljö, men som blivit fast i ett missbruk av allt allvarligare karaktär. Nätet flödar över av exempel på pervers och snedvriden sexualitet med våld, tvång och gränslöshet som vanligaste uttrycksmedel. 
Medelåldern för pojkar idag att komma i kontakt med detta träsk av i huvudsak förnedring av kvinnor är 12,3 år. Den allvarliga frågan är hur denna konsumtion påverkar den sexuella förmågan, synen på livslånga relationer, osjälvisk kärlek och trohet senare i livet? 

Konsumtionen av nätporr

Ulrica Stigberg visar i boken på att konsumtionen av nätporr snabbt avancerar till ett grövre utbud av sexuellt tvång, sadism och utnyttjande. Allt detta ligger långt bort ifrån en officiellt accepterad värdegrund och lagstiftning, som framhåller människors integritet och lika värde och jämställdhet mellan könen. 
I många sammanhang är idealen ännu högre med tal om livslång trohet, ömsesidig kärlek och överlåtelse åt varandra i den sexuella gemenskapen. 
– Det här är ju ett område som är centralt i livet och som alla i större eller mindre utsträckning har en relation till. De flesta är medvetna om de allmänna värderingar som gäller, vilket gör det än svårare för den som sitter fast i ett beroende och inget högre önskar än att bli fri. För mig är det viktigt att inte blunda för att detta problem finns och att konfrontera det på alla nivåer. 
I sin bok har Ulrica Stigberg med flera listor i punktform med praktiska råd hur man kan hantera problemet som föräldrar, kristna ledare eller i en kärleksrelation. Det finns också hänvisning till organisationer där man kan få hjälp att komma ur ett destruktivt beroende. 
Farorna är stora och ingångarna många till en värld av förnedring och för Ulrica är det viktigt att hitta vägar att förhindra denna flod av negativ påverkan att nå fram. 

”Ingen är helt vaccinerad”

– Ingen är helt vaccinerad mot att i en viss situation kittlas av spänningen omkring det förbjudna området och bör därför ha en strategi att förhindra dessa lockande men ofta förnedrande bilder att få fäste. Det finns olika åtgärder man kan vidta, exempelvis att ha ett porrfilter i datorn eller en nära vän att stå ansvarig inför. 
Nätporrens bilder fastnar lätt i medvetandet och kan vara svåra att göra sig kvitt; bilder och önskningar som kan påverka synen på äktenskaplig sex och på den egna partnern och leda till attityder och förslag som partnern känner sig kränkt av. Att ta del av detta förnedrande utbud stärker också indirekt utnyttjandet av utsatta och försvarslösa offer för trafficking.
– Det viktigaste, som jag ser det, är att vi inser den verklighet som barn och ungdom lever i idag och funderar över hur vi kan rusta dem att möta den verkligheten. Under årens lopp har vi utvecklat en strategi att erbjuda rehabilitering från alkoholberoende och jag tror att vi behöver tänka likadant när det gäller porrberoende. Målet måste vara att erbjuda hjälp att övervinna det tvångsmässiga missbruket, lyfta sexualitetens gåva och förmedla en sund helhetssyn inom detta viktiga område, säger Ulrica Stigberg övertygat. 
BÖRJE NORLÉN
 
eBlick
Handbojor,_isoleringscell_och_kvinnofängelse
dec 06, 2019
När svenska polisen grep fembarnsmamman Solveig för att hon flydde från Barnevernet skedde det efter stora polisinsatser och ledde till en omfattande svensk mediebevakning. Nu berättar hon själv för första gången om det dramatiska gripandet, om åtta dagar i isoleringscell och fyra månaders vistelse på kvinnofängelse.
eBlick
dec 05, 2019
Dödsdömde Ray Jefferson Cromartie drog sina sista andetag sent på onsdagskvällen den 13 november, fastspänd på en brits i avrättningskammaren i Georgias delstatsfängelse. Trots upprepade överklaganden av dödsdomen med begäran om ett DNA-test för att bevisa Cromarties oskuld till mordet han dömts för, avslogs det sista överklagandet av USA:s Högsta domstol utan någon förklaring. Den dödsdömde hävdade intill slutet att han var oskyldig till anklagelserna. Vittnen till mordet hade dessutom pekat ut en annan man som mördare.
eBlick
dec 05, 2019
Finland firar i morgon fredag sin 102:a självständighetsdag. Genom åren har landets frihet varit hotad och i lördags var det 80 år sedan vinterkrigets utbrott. – Jag kom till Sverige som krigsbarn från Lappeenranta vid ryska gränsen 1944, berättar Rauni Haikonen för Inblick.
eBlick
nov 28, 2019
Att Trump och USA inte längre betraktar bosättningarna på Västbanken som illegala fick Kyrkostyrelsens presidium att uppmana Sveriges utrikesminister att agera i EU. – Jag tror inte att kyrkostyrelsen är rätt insatta i hela den här problematiken, säger kyrkopolitikern Bengt Klingestad, 85 år, som var FN-observatör i Mellanöstern i början 80-talet.
eBlick
nov 28, 2019
För två år sedan startade Åsa E Melander en protestaktion mot bristerna i sjukförsäkringen. Hashtaggen #sickasfk spred sig snabbt som en löpeld på nätets sociala medier och fick slagkraft när tusentals långtidssjukskrivna anslöt till upproret. Reaktionen från Facebook blev att spärra Åsa.
eBlick
nov 28, 2019
Norska Barnevernets främsta expert på tvångsomhändertaganden av barn fick fängelse för att under 20 års tid ha laddat ned 200 000 övergreppsbilder på barn. Norska myndigheter har inte gjort någon jämförelse mellan de barn som mannen tog beslut om och barnen på de beslagtagna övergreppsbilderna. – Det var inte en del av polisens utredning av saken att identifiera de avbildade barnen i det omfattande olovliga materialet, förklarar åklagare Hilde Hermanrud Strand för Inblick.
eBlick
nov 21, 2019
Det blir ingen rättegång mot Börje Claesson, har nu åklagare beslutat. I Norge är däremot bland annat en fembarnsmamma och en 76-årig morfar åtalad i ett fall där mamman försökte fly från Barnevernets försök att tvångsomhänderta hennes son.
eBlick
nov 21, 2019
Hans Marklund var på plats i Israel förra veckan då landet attackerades av raketer från Gaza. Enligt Hans rapporterar israelisk media att ett 40-tal personer fick föras till sjukhus. TT rapporterade också, men med en helt annan vinkel.
eBlick
nov 21, 2019
Psykisk ohälsa hos äldre har blivit en av våra största folksjukdomar. En femtedel av alla äldre personer i Sverige lider av psykisk ohälsa och antalet självmord har ökat. Denna har fått sjukvårdslandstingsrådet Behcet Barsom i Region Örebro att reagera skarpt. – Ett geriatriska center behöver skapas där kunskaper, erfarenheter och forskning förmedlas till vårdpersonal som arbetar med äldre, betonar han.
eBlick
nov 14, 2019
Denna veckan är det psykiatriveckan som fokuserar på den ökade psykiska ohälsan i Sverige. Cecilia Jägestedt drabbades av utbrändhet för några år sedan och utbildar sig till hälsocoach för att kunna hjälpa andra att må bra. – Jag tror att vi har tappat bort oss själva och att vi planerar kalendern full för att slippa att känna efter vad vi håller på med och tänka efter vad vi vill, säger Cecilia till Inblick.
eBlick
nov 14, 2019
I helgen som gick var det 30 år sedan Berlinmurens fall. Gerald Schülke, 67 år, bor i Hamburg och minns kvällen när muren föll. – Jag gick in till min granne för att se det hela på TV. Jag ville inte bara lyssna på radio utan se det med egna ögon, berättar Gerald för Inblick.