Navigera till koncernens hemsidor
LOGGA IN
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida

Skolinspektionen riktar skarp kritik mot kommunal grundskola

Göran Jacobson | 13 sep , 2018
Elever som är inblandade i blodiga slagsmål, hotar elever och lärare, pekar finger, säger nedsättande saker och stör lektionerna. Bilden av elever i två klasser på mellanstadiet på Navestadsskolan i Norrköping, som Skolinspektionen målar upp efter sin inspektion, är allt annan än trevlig och stillsam. Nu väntar miljonvite om skolan inte löser problemen.
Skolinspektionen_riktar_skarp_kritik_mot_kommunal_grundskola
Det är ord och inga visor när Skolinspektionen i en rapport riktar skarp kritik mot den kommunala grundskolan Navestadsskolan i Norrköping. Bristerna i främst två klasser på mellanstadiet är enligt Skolinspektionen så pass allvarliga att om de inte har åtgärdats sensast den 5 november så riskerar skolan och i praktiken Norrköpings kommun ett vite på 1,4 miljoner kronor.
– Skolinspektionens målsättning är att den ansvarige för skolverksamheten så snart som möjligt ska åtgärda bristerna i verksamheten, exempelvis att eleverna har en trygg arbetsmiljö. Ett vite är därför ett påtryckningsmedel för att huvudmannen ska inse allvaret i Skolinspektionens föreläggande. Om huvudmannen inte åtgärdat bristerna i verksamheten kan Skolinspektionen ansöka till förvaltningsrätten om utdömande av vitet, säger Agnes Gidlund, pressekreterare på Skolinspektionen, till Inblick.
– En ansökan till förvaltningsrätten föregås alltid av en uppföljning av föreläggandet. Det är sedan upp till förvaltningsrätten att rättsligt pröva ansökan, fortsätter Agnes Gidlund.

Allvarlig situation

Skolinspektionen har besökt Navestadsskolan i Norrköping vid två tillfällen under 2017 och 2018. Under Skolinspektionens lektionsobservationer kunde de se hur vissa elever inte kom igång med arbetet, hur de avbröt läraren med frågor som inte rör undervisningen, använde sin mobiltelefon till annat än skoluppgifterna, använde ett grovt kränkande språkbruk och pekade finger. 
Skolinspektionen såg ingen gemensam linje i hur lärare tillrättavisade elever, om det ens gjordes, och efterfrågade en plan för att motverka kränkande behandling. Det var även stökigt i de allmänna utrymmena, där inspektörerna bland annat kunde se hur elever bråkade och trycktes upp mot skåp.
När Skolinspektionen kom tillbaka i våras ansåg man inte att skolan kommit till rätta med problemen. Situationen på mellanstadiet anses vara så pass allvarlig att den utgör ett direkt hot mot arbetsmiljön för såväl elever som lärare på skolan.

Blodiga slagsmål

I elevintervjuer framkommer vidare att det ofta förekommer blodiga slagsmål mellan elever på rasterna och att det är vanligt att eleverna själva får ta hand om bråk som uppkommer. Kan de inte reda ut det själva får de gå och säga till i lärarrummet. 
Lärarna går sällan ut, menar några elever. På frågan vad eleverna gör om det uppstår bråk och slagsmål säger de att de väntar tills det går över. Den väktare som fanns på skolan vid ett av Skolinspektionens besök hade enligt eleverna mest koll på eleverna i högstadiet. 
Någon elev uppger att skolan inte gör någonting för att rasterna ska vara lugna och trygga. Personalen bara släpper ut eleverna och går sedan till personalrummet, enligt eleven. Skolinspektionens rapport beskriver en kommunal grundskola i totalt förfall.
Men det är inte enbart rasterna som är stökiga, enligt Skolinspektionens rapport. Undervisningen haltar betänkligt och i en klass visar det sig att enbart fem elever klarar kunskapsmålen. Övriga elever i klassen gör det inte. Det märkliga är att elever som behöver extra stöd inte utreds eller får den hjälp de behöver.

Stänga skolan?

Skolinspektionen är inte främmande för att stänga en skola, oavsett om den är offentlig eller enskild, om det skulle visa sig att skolmiljön skulle påverka eleverna på ett negativt sätt.
– I mycket allvarliga fall kan Skolinspektionen med omedelbar verkan helt eller delvis förbjuda en viss verksamhet. Denna möjlighet gäller oavsett om huvudmannen är offentlig eller enskild, säger Agnes Gidlund.
– En sådan åtgärd är tillfällig och kan bara användas om det är sannolikt att Skolinspektionens utredning kommer att leda till ett återkallande av en enskild huvudmans godkännande att bedriva skolverksamhet eller om en kommun inte följt Skolinspektionens föreläggande och grovt eller under en längre tid åsidosatt sina skyldigheter, fortsätter Agnes Gidlund.
– För det andra ska det föreligga en allvarlig risk för barnens eller elevernas hälsa eller säkerhet. Av rättssäkerhetsskäl får ett beslut om tillfälligt verksamhetsförbud inte gälla längre tid än sex månader.
Enligt Agnes Gidlund har Skolinspektionen hittills aldrig tvingats till åtgärden att stänga en kommunal skola på grund av brister i skolmiljön.
– Nej. Det har aldrig skett, säger hon.

Utsatt område

Navestadsskolan är belägen i Navestad, en mycket invandrartät stadsdel i Norrköping med 95 olika nationaliteter. Detta bidrar i allra högsta grad till ett internationellt inslag på skolan. På gott och ont. 
Navestad kategoriserades av rikspolisstyrelsen hösten 2017 som ett utsatt område. Enligt polisen betyder detta att området är: ”geografiskt avgränsat och karaktäriseras av en låg socioekonomisk status där de kriminella har en inverkan på lokalsamhället. Inverkan är snarare knutet till den sociala kontexten i området än de kriminellas utstuderade vilja att ta makten och kontrollera lokalsamhället. Läget anses allvarligt.” 

Motsättningar

Enligt uppgifter från en initierad källa som Inblick har tagit del av har de återkommande bråken, de verbala hoten mot lärare och mellan elever samt de blodiga slagsmålen på rasterna sin bakgrund i etniska och religiösa motsättningar. Detta är dock något som man från Skolinspektionens sida inte vill kännas vid.
– Några sådana uppgifter kan vi inte bekräfta, lyder det något korthuggna svaret från Agnes Gidlund, pressekreterare på Skolinspektionen på en rak fråga från Inblick.
GÖRAN JACOBSON
goran@inblick.se
 
eBlick
utbult_webb
jul 06, 2020
För någon vecka sedan släppte Roland Utbult sin nya skiva "Längs vägen”. – Det som står utanför min kontroll är att dessa sånger blev klara innan jag blev sjuk i corona. Men när de sedan ges ut så fungerar de rätt in i vårt sammanhang, berättar Roland Utbult som är i Älmhult för att medverka i Kanal 10:s sommarprogram.
eBlick
jul 07, 2020
– Insiderbrott är en form av ekonomisk brottslighet, där någon använder för allmänheten okänd information för egen ekonomisk vinning, ofta genom aktiehandel, säger en känd jurist som vill vara anonym till Inblick.
eBlick
jul 06, 2020
En sexmejlande polisutredare. En sexköpande åklagare. En sextrakasserande förtalsbloggerska. Och kriminella personer som kan knytas till Sveriges sexindustri. Det nätverk som försvarat en våldtäktsanmäld polis och hotat ”Karin” – kvinnan som blev våldtagen – har samspelat med hennes anhöriga, vilket gjort ”Karin” rättslös och arvslös. Hoten började när ”Karin” berättade i TV4 om poliser som besökt bordeller i Talinn, samt om våldtäkten och de efterföljande hoten.
eBlick
jun 18, 2020
PISA 2018 visar att Sveriges skolresultat förbättrats och välkomnades i höstas av regeringen. Nu ställs dock frågor om de förbättrade resultaten berodde på fusk. – Det är bra att vi får till stånd en kommission som kvalitetsgranskar PISA 2018 undersökningens resultat, säger den liberale politikern och läraren Niklas Lehresjön till Inblick.
eBlick
jun 18, 2020
I måndags släpptes volym fem av Bo Theutenbergs ”Dagbok från UD”. Boken beskriver hur UD:s ledning omgående kopplade ett grepp om Palmeutredningen. – De här trupperna hade aldrig stormat in om det hade varit en ensam gärningsman. Varför detta engagemang från Utrikesdepartementet där UD tog ledningen över polisutredningen? frågar författaren sig.
eBlick
jun 05, 2020
Sovjetunionen och KGB låg bakom mordet på Olof Palme i medverkan med Iran och Sovjet-trogna kurder. Det menar Bo Theutenberg, som nästa vecka släpper den femte och sista volymen av "Dagbok från UD". 34 år efter Palmemordet tar han bladet från munnen. - Det är ett för landet uppslitande slut, säger han.
eBlick
jun 04, 2020
Jonas Olsson har drivit Sjöstugans camping och hotell i Älmhult i 19 år. Redan sedan starten har de hyrt ut kanoter. Det är en viktig del av verksamheten. – Att paddla kanot är en jättehärlig aktivitet. Och under den tid som vi lever i nu blir det något helt annorlunda. Gillar man uteaktiviteter så är det en kanonbra aktivitet.
eBlick
jun 04, 2020
Annika Myhre är ursprungligen från Karlskrona. Hon driver bloggen Resfredag och får i sommar fokusera på semester hemma eller i närområdet, så kallad ”hemester”. – Det är bara att gilla läget, och göra det bästa av situationen. Jag tar inte saker för givet på samma sätt som tidigare, och njuter verkligen av att få komma ut i naturen och hitta nya pärlor på hemmaplan, berättar Annika för Inblick.
eBlick
jun 04, 2020
Det finns enligt Börje Claésson massor av intressant att uppleva i Småland med omnejd. Till Inblick delar han med sig av sina bästa “hemester” tips. – I min ungdom cyklade jag och min bror på tältsemester till Kållandsö, det slutade med att han mötte sin blivande fru, säger Börje med ett leende på läpparna.
eBlick
jun 02, 2020
Skyddar poliser och åklagare varandra när de begår brott för att på så sätt få straffrabatter och slippa åtal? Polis och åklagare som har nonchalerat våldtäkts- och förtalsanmälningar mot en polis, har själva begått sexualbrott och har – i motsats till Paulo Roberto – fått behålla jobbet, med lindriga rättsliga påföljder.
eBlick
maj 22, 2020
I den nyutkomna boken «För ditt eget bästa» berättar Pia Johansson hur hon träffade en man och om hur lycklig relationen var i början med middagar och blommor. Efter fem år var den tidigare så energiska Pia ett nervvrak med en kropp som började säga ifrån. – På slutet är man ingenting. Då behöver de ta ett nytt offer att kasta på den känslomässiga sopstationen och gärna trampa en gång till så att man är riktigt död, berättar Pia för Inblick.