Navigera till koncernens hemsidor
LOGGA IN
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida

L tappade folket - när det kristna trängdes bort

Lennart Sacrédeus | 22 aug , 2018
Liberalerna, blåsippans parti, är det tidigare Folkpartiet som tappade sin folklighet och kristna förankring - genom att i stället lyssna till de liberala ledarsidorna runtom i landet, främst kristendoms- och kyrkokritiska DN och Expressen. I detta finns ett samband; partiets ideologiska utveckling och medföljande väljaravveckling.
L_tappade_folket_nar_det_kristna_trangdes_bort
Det är inte att gå för långt att hävda att det var de djupa rötterna i frisinnet, de kristna liberalerna och då länge med särskilda band till Svenska Missionsförbundet (nuvarande Equmeniakyrkan), som utgjorde en helt avgörande anknytningspunkt i att kunna vinna en bred förankring för det tidigare Folkpartiet (FP) ute bland vanliga människor.
Så blev också FP ett verkligt stort parti under främst 1940-1960-talen, då man var det större av de tre borgerliga partierna. I val efter val vann FP 15-24 procent av rösterna.
Idag går dess arvtagare, L, som ett 4-5-procentsparti till val på att förbjuda kristna skolor från att växa eller bli fler, öppenhet mot det mesta homorörelsen presenterar inklusive lag om ett så kallat “juridiskt tredje kön” och juridiskt fler än två föräldrar för ett barn.
Detta paras med stenhård kamp mot att underlätta föräldrarnas valfrihet och att kunna stanna hemma längre med sina barn. Det ofödda barnets perspektiv när det gäller fosterfördrivningar existerar inte, bara kvinnans.

En gång frikyrkopartiet

Historiskt var frikyrkofolkets och frisinnets betydelse störst för landsbygdens och småsamhällenas invånare och Folkpartiet blev på så sätt inte enbart folkskollärarnas, handlarnas, småföretagarnas, affärsmännens, de välutbildades, de lärdas parti eller storstädernas parti.
Med sin frikyrkobas (läs: främst Missionskyrkan) utvecklades också FP till att framstå som det politiska hemmet för vanligt, hederligt folk i största allmänhet.
FP befolkades av människor som trodde gott om andra och hade en allmänt välmenande inställning till ett vänligt och trivsamt Sverige, ett land på väg bort från fattigdom och enkelhet till välstånd och välfärdssamhälle. Frihet och social omsorg kunde förenas – utan socialism.
Däremot kan man nog inte direkt hävda att frisinnets, frikyrklighetens, landsbygdens och landsortens folkpartister valt sitt parti för främst för den liberala ideologins skull.

Mot statskyrkosystemet

Snarare handlade det om att dessa människor inte kände sig attraherade av Högerpartiet (dagens Moderaterna) med dess då klara associationer till börd, stramhet och hög samhällsställning: godsägare, välsituerade, militärer, jurister och statskyrkopräster.
Högerpartiets konservativa ideologi – med tronen, altaret och svärdet (militären) som tre grundpelare i bevarandet av vad man såg som ett stabilt och respektfullt samhälle – framstod dessutom som statskyrkosystemets främsta försvarare, tillsammans med Bondeförbundet (föregångare till Centerpartiet).
Inte heller identifierade sig frikyrkofrisinnet med bondebefolkningen och dess traditioner, därmed inte med Bondeförbundet.

Frikyrkofolk och ateister

Detta passade inte frikyrkofolket, som valde det religionsfrihetliga alternativet FP. Att man på kuppen hamnade i lag med storstädernas medvetna ateister och andra sekulära aktivister – med ambition att inte bara montera ned statskyrkosystemet, utan även hela Svenska kyrkans och kristendomens roll i samhället – såg kanske inte alltid dessa frikyrkofrisinnade från början, i varje fall inte på landsbygden.
Det frikyrkliga frisinnet på landsorten och storstadsliberalerna hade rykt ihop rejält en gång: över inställningen till rusdrycksförbud eller inte i folkomröstningen 1922.
Det gick så långt att man skiljdes åt och partiet sprängdes: i ett frisinnat parti och ett liberalt parti. Vid återföreningen 1934 tillskapades namnet Folkpartiet, detta utifrån en känsla av att de två grenarna ändå behövde och kompletterade varandra.

Religionsfrihet

För många frikyrkoanslutna levde länge minnet kvar av statens och statskyrkans ibland gemensamma hårdhet mot väckelsens folk när kraven på religiös frihet sattes på ett verkligt prov under andra halvan av 1800-talet.
Frikyrkans politiska hem blev med andra ord främst FP, inte Högerpartiet. Dit sökte sig inte minst många fromma småjordbrukare trogna Svenska kyrkans traditionella lutherska troslära, gammalkyrkliga samt västkustens schartauaner.
Utifrån en stark marknadsliberal övertygelse i storstäderna - och en frikyrklig kristen tro på landssorten - framstod inte heller den socialistiska sidans höga skatter, ingrepp i äganderätten eller kristendomsfientliga framtoning som särskilt attraktivt.

Vice ordförande

Efter partiåterföreningen 1934 hämtades samtliga FP-ledare från den intelllektuella, sekulära, liberala och storstadsinriktade delen av partiet, aldrig den frisinnade frikyrkogrenen. De senare fick nöja sig genom åren med ett antal vice partiordförande.
De två grenarna hölls samman med ämnen som höjt internationellt bistånd, religionsfrihet och övriga människorättsfrågor, rätt till vapenfri militärtjänst, militär nedrustning samt generösa svenska välfärdslösningar.
I sär gick man i synen på kristendomsämnets fortlevnad, införande av abortlagen eller kristendomens ställning i samhället.

Ett annat parti

I årets val är Liberalerna uppenbarligen så oroligt över att inte bli igenkänd, att man valt att på valsedlarna inom parantes sätta ut “f d Folkpartiet” , för att markera sambandet och påminna väljarna om vilka Liberalerna är.
Ursprung är med andra ord viktigt, men frågan är dock om det inte är ett annat parti som träder fram. Frikyrkofrisinnet är idag så svagt företrätt medlems- och väljarmässigt, liksom i ideologiskt inflytande, att dess en gång så breda kontaktytor med det vanliga Sverige inte längre finns kvar.
De kristendomskritiska och homorörelsen följsamma storstadsliberalerna, med sin beslutsamhet att flytta det mesta av politikens makt till EU och ge unionen egen beskattningsrätt, har tagit över partiet, äger det ideologiskt.
Redan 1994 valde FP och Bengt Westerberg att gå emot sin egen alliansregering då man med S och V och röstade igenom registrerat partnerskap för enkönade par – mot regeringskollegorna M, C och KD.

Förlorat landsbygden

Med undantag för vissa landsortskommuner, exempelvis Tibro och Tidaholm i Västergötland, är dagens L påfallande svagt utanför större städer. Kanske man inte ens är ett storstadsparti, utan nästan rentav ett Stockholmsparti.
Vad detta inneburit väljarmässigt? Ett krympande parti, inte längre ett folkparti. Det kan man "tacka" alla råd och pekpinnar i sekulär, kristendoms- och kyrkokritisk riktning man fått genom decennierna - och varit okloka nog att följa - från de liberala ledarsidorna, med DN och Expressen i Stockholm i spetsen.
LENNART SACRÉDEUS
 
eBlick
utbult_webb
jul 06, 2020
För någon vecka sedan släppte Roland Utbult sin nya skiva "Längs vägen”. – Det som står utanför min kontroll är att dessa sånger blev klara innan jag blev sjuk i corona. Men när de sedan ges ut så fungerar de rätt in i vårt sammanhang, berättar Roland Utbult som är i Älmhult för att medverka i Kanal 10:s sommarprogram.
eBlick
jul 07, 2020
– Insiderbrott är en form av ekonomisk brottslighet, där någon använder för allmänheten okänd information för egen ekonomisk vinning, ofta genom aktiehandel, säger en känd jurist som vill vara anonym till Inblick.
eBlick
jul 06, 2020
En sexmejlande polisutredare. En sexköpande åklagare. En sextrakasserande förtalsbloggerska. Och kriminella personer som kan knytas till Sveriges sexindustri. Det nätverk som försvarat en våldtäktsanmäld polis och hotat ”Karin” – kvinnan som blev våldtagen – har samspelat med hennes anhöriga, vilket gjort ”Karin” rättslös och arvslös. Hoten började när ”Karin” berättade i TV4 om poliser som besökt bordeller i Talinn, samt om våldtäkten och de efterföljande hoten.
eBlick
jun 18, 2020
PISA 2018 visar att Sveriges skolresultat förbättrats och välkomnades i höstas av regeringen. Nu ställs dock frågor om de förbättrade resultaten berodde på fusk. – Det är bra att vi får till stånd en kommission som kvalitetsgranskar PISA 2018 undersökningens resultat, säger den liberale politikern och läraren Niklas Lehresjön till Inblick.
eBlick
jun 18, 2020
I måndags släpptes volym fem av Bo Theutenbergs ”Dagbok från UD”. Boken beskriver hur UD:s ledning omgående kopplade ett grepp om Palmeutredningen. – De här trupperna hade aldrig stormat in om det hade varit en ensam gärningsman. Varför detta engagemang från Utrikesdepartementet där UD tog ledningen över polisutredningen? frågar författaren sig.
eBlick
jun 05, 2020
Sovjetunionen och KGB låg bakom mordet på Olof Palme i medverkan med Iran och Sovjet-trogna kurder. Det menar Bo Theutenberg, som nästa vecka släpper den femte och sista volymen av "Dagbok från UD". 34 år efter Palmemordet tar han bladet från munnen. - Det är ett för landet uppslitande slut, säger han.
eBlick
jun 04, 2020
Jonas Olsson har drivit Sjöstugans camping och hotell i Älmhult i 19 år. Redan sedan starten har de hyrt ut kanoter. Det är en viktig del av verksamheten. – Att paddla kanot är en jättehärlig aktivitet. Och under den tid som vi lever i nu blir det något helt annorlunda. Gillar man uteaktiviteter så är det en kanonbra aktivitet.
eBlick
jun 04, 2020
Annika Myhre är ursprungligen från Karlskrona. Hon driver bloggen Resfredag och får i sommar fokusera på semester hemma eller i närområdet, så kallad ”hemester”. – Det är bara att gilla läget, och göra det bästa av situationen. Jag tar inte saker för givet på samma sätt som tidigare, och njuter verkligen av att få komma ut i naturen och hitta nya pärlor på hemmaplan, berättar Annika för Inblick.
eBlick
jun 04, 2020
Det finns enligt Börje Claésson massor av intressant att uppleva i Småland med omnejd. Till Inblick delar han med sig av sina bästa “hemester” tips. – I min ungdom cyklade jag och min bror på tältsemester till Kållandsö, det slutade med att han mötte sin blivande fru, säger Börje med ett leende på läpparna.
eBlick
jun 02, 2020
Skyddar poliser och åklagare varandra när de begår brott för att på så sätt få straffrabatter och slippa åtal? Polis och åklagare som har nonchalerat våldtäkts- och förtalsanmälningar mot en polis, har själva begått sexualbrott och har – i motsats till Paulo Roberto – fått behålla jobbet, med lindriga rättsliga påföljder.
eBlick
maj 22, 2020
I den nyutkomna boken «För ditt eget bästa» berättar Pia Johansson hur hon träffade en man och om hur lycklig relationen var i början med middagar och blommor. Efter fem år var den tidigare så energiska Pia ett nervvrak med en kropp som började säga ifrån. – På slutet är man ingenting. Då behöver de ta ett nytt offer att kasta på den känslomässiga sopstationen och gärna trampa en gång till så att man är riktigt död, berättar Pia för Inblick.