Navigera till koncernens hemsidor
LOGGA IN
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida

L tappade folket - när det kristna trängdes bort

Lennart Sacrédeus | 22 aug , 2018
Liberalerna, blåsippans parti, är det tidigare Folkpartiet som tappade sin folklighet och kristna förankring - genom att i stället lyssna till de liberala ledarsidorna runtom i landet, främst kristendoms- och kyrkokritiska DN och Expressen. I detta finns ett samband; partiets ideologiska utveckling och medföljande väljaravveckling.
L_tappade_folket_nar_det_kristna_trangdes_bort
Det är inte att gå för långt att hävda att det var de djupa rötterna i frisinnet, de kristna liberalerna och då länge med särskilda band till Svenska Missionsförbundet (nuvarande Equmeniakyrkan), som utgjorde en helt avgörande anknytningspunkt i att kunna vinna en bred förankring för det tidigare Folkpartiet (FP) ute bland vanliga människor.
Så blev också FP ett verkligt stort parti under främst 1940-1960-talen, då man var det större av de tre borgerliga partierna. I val efter val vann FP 15-24 procent av rösterna.
Idag går dess arvtagare, L, som ett 4-5-procentsparti till val på att förbjuda kristna skolor från att växa eller bli fler, öppenhet mot det mesta homorörelsen presenterar inklusive lag om ett så kallat “juridiskt tredje kön” och juridiskt fler än två föräldrar för ett barn.
Detta paras med stenhård kamp mot att underlätta föräldrarnas valfrihet och att kunna stanna hemma längre med sina barn. Det ofödda barnets perspektiv när det gäller fosterfördrivningar existerar inte, bara kvinnans.

En gång frikyrkopartiet

Historiskt var frikyrkofolkets och frisinnets betydelse störst för landsbygdens och småsamhällenas invånare och Folkpartiet blev på så sätt inte enbart folkskollärarnas, handlarnas, småföretagarnas, affärsmännens, de välutbildades, de lärdas parti eller storstädernas parti.
Med sin frikyrkobas (läs: främst Missionskyrkan) utvecklades också FP till att framstå som det politiska hemmet för vanligt, hederligt folk i största allmänhet.
FP befolkades av människor som trodde gott om andra och hade en allmänt välmenande inställning till ett vänligt och trivsamt Sverige, ett land på väg bort från fattigdom och enkelhet till välstånd och välfärdssamhälle. Frihet och social omsorg kunde förenas – utan socialism.
Däremot kan man nog inte direkt hävda att frisinnets, frikyrklighetens, landsbygdens och landsortens folkpartister valt sitt parti för främst för den liberala ideologins skull.

Mot statskyrkosystemet

Snarare handlade det om att dessa människor inte kände sig attraherade av Högerpartiet (dagens Moderaterna) med dess då klara associationer till börd, stramhet och hög samhällsställning: godsägare, välsituerade, militärer, jurister och statskyrkopräster.
Högerpartiets konservativa ideologi – med tronen, altaret och svärdet (militären) som tre grundpelare i bevarandet av vad man såg som ett stabilt och respektfullt samhälle – framstod dessutom som statskyrkosystemets främsta försvarare, tillsammans med Bondeförbundet (föregångare till Centerpartiet).
Inte heller identifierade sig frikyrkofrisinnet med bondebefolkningen och dess traditioner, därmed inte med Bondeförbundet.

Frikyrkofolk och ateister

Detta passade inte frikyrkofolket, som valde det religionsfrihetliga alternativet FP. Att man på kuppen hamnade i lag med storstädernas medvetna ateister och andra sekulära aktivister – med ambition att inte bara montera ned statskyrkosystemet, utan även hela Svenska kyrkans och kristendomens roll i samhället – såg kanske inte alltid dessa frikyrkofrisinnade från början, i varje fall inte på landsbygden.
Det frikyrkliga frisinnet på landsorten och storstadsliberalerna hade rykt ihop rejält en gång: över inställningen till rusdrycksförbud eller inte i folkomröstningen 1922.
Det gick så långt att man skiljdes åt och partiet sprängdes: i ett frisinnat parti och ett liberalt parti. Vid återföreningen 1934 tillskapades namnet Folkpartiet, detta utifrån en känsla av att de två grenarna ändå behövde och kompletterade varandra.

Religionsfrihet

För många frikyrkoanslutna levde länge minnet kvar av statens och statskyrkans ibland gemensamma hårdhet mot väckelsens folk när kraven på religiös frihet sattes på ett verkligt prov under andra halvan av 1800-talet.
Frikyrkans politiska hem blev med andra ord främst FP, inte Högerpartiet. Dit sökte sig inte minst många fromma småjordbrukare trogna Svenska kyrkans traditionella lutherska troslära, gammalkyrkliga samt västkustens schartauaner.
Utifrån en stark marknadsliberal övertygelse i storstäderna - och en frikyrklig kristen tro på landssorten - framstod inte heller den socialistiska sidans höga skatter, ingrepp i äganderätten eller kristendomsfientliga framtoning som särskilt attraktivt.

Vice ordförande

Efter partiåterföreningen 1934 hämtades samtliga FP-ledare från den intelllektuella, sekulära, liberala och storstadsinriktade delen av partiet, aldrig den frisinnade frikyrkogrenen. De senare fick nöja sig genom åren med ett antal vice partiordförande.
De två grenarna hölls samman med ämnen som höjt internationellt bistånd, religionsfrihet och övriga människorättsfrågor, rätt till vapenfri militärtjänst, militär nedrustning samt generösa svenska välfärdslösningar.
I sär gick man i synen på kristendomsämnets fortlevnad, införande av abortlagen eller kristendomens ställning i samhället.

Ett annat parti

I årets val är Liberalerna uppenbarligen så oroligt över att inte bli igenkänd, att man valt att på valsedlarna inom parantes sätta ut “f d Folkpartiet” , för att markera sambandet och påminna väljarna om vilka Liberalerna är.
Ursprung är med andra ord viktigt, men frågan är dock om det inte är ett annat parti som träder fram. Frikyrkofrisinnet är idag så svagt företrätt medlems- och väljarmässigt, liksom i ideologiskt inflytande, att dess en gång så breda kontaktytor med det vanliga Sverige inte längre finns kvar.
De kristendomskritiska och homorörelsen följsamma storstadsliberalerna, med sin beslutsamhet att flytta det mesta av politikens makt till EU och ge unionen egen beskattningsrätt, har tagit över partiet, äger det ideologiskt.
Redan 1994 valde FP och Bengt Westerberg att gå emot sin egen alliansregering då man med S och V och röstade igenom registrerat partnerskap för enkönade par – mot regeringskollegorna M, C och KD.

Förlorat landsbygden

Med undantag för vissa landsortskommuner, exempelvis Tibro och Tidaholm i Västergötland, är dagens L påfallande svagt utanför större städer. Kanske man inte ens är ett storstadsparti, utan nästan rentav ett Stockholmsparti.
Vad detta inneburit väljarmässigt? Ett krympande parti, inte längre ett folkparti. Det kan man "tacka" alla råd och pekpinnar i sekulär, kristendoms- och kyrkokritisk riktning man fått genom decennierna - och varit okloka nog att följa - från de liberala ledarsidorna, med DN och Expressen i Stockholm i spetsen.
LENNART SACRÉDEUS
 
eBlick
Del_i_pagaende_mc-krig
dec 12, 2019
Dödsskjutningen utanför nattklubben Hugo i Norrköping förra veckan, då två centralfigurer inom den organiserade brottsligheten dödades, kan vara en del i ett upptrappat mc-krig i Östergötland. Det är en av de misstankar som har framkommit i samband med utredningen. Östgötapolisen klassar de två morden som en särskild händelse, vilket bland annat innebär att polisen lättare kan frigöra resu
eBlick
dec 12, 2019
European Prayer Breakfast arrangerades i Bryssel 3-5 december och samlade kristna från Europas alla hörn. Pastorn Carlton Deal var primus motor och koordinerade eventet. Bland medarbetarna fanns också svenska Marie Bengtsson Bennet.
eBlick
dec 12, 2019
I förra veckan kom beskedet att Örebro tingsrätt har beslutat att bevilja den före detta Knutbypastorn Helge Fossmos, som bytt namn och numera heter Iversen, ansökan om att få sitt livstidsstraff omvandlat till ett tidsbestämt straff. Strafflängden blev bestämd till 26 år. Fossmo kan därmed vara ute om två år. – Jag tycker han har suttit alldeles för kort tid med tanke på hans brottsoffer, säger Peter Gembäck, Fossmos före detta pastorskollega i Filadelfia Knutby, till Inblick.
eBlick
dec 06, 2019
När svenska polisen grep fembarnsmamman Solveig för att hon flydde från Barnevernet skedde det efter stora polisinsatser och ledde till en omfattande svensk mediebevakning. Nu berättar hon själv för första gången om det dramatiska gripandet, om åtta dagar i isoleringscell och fyra månaders vistelse på kvinnofängelse.
eBlick
dec 05, 2019
Dödsdömde Ray Jefferson Cromartie drog sina sista andetag sent på onsdagskvällen den 13 november, fastspänd på en brits i avrättningskammaren i Georgias delstatsfängelse. Trots upprepade överklaganden av dödsdomen med begäran om ett DNA-test för att bevisa Cromarties oskuld till mordet han dömts för, avslogs det sista överklagandet av USA:s Högsta domstol utan någon förklaring. Den dödsdömde hävdade intill slutet att han var oskyldig till anklagelserna. Vittnen till mordet hade dessutom pekat ut en annan man som mördare.
eBlick
dec 05, 2019
Finland firar i morgon fredag sin 102:a självständighetsdag. Genom åren har landets frihet varit hotad och i lördags var det 80 år sedan vinterkrigets utbrott. – Jag kom till Sverige som krigsbarn från Lappeenranta vid ryska gränsen 1944, berättar Rauni Haikonen för Inblick.
eBlick
nov 28, 2019
Att Trump och USA inte längre betraktar bosättningarna på Västbanken som illegala fick Kyrkostyrelsens presidium att uppmana Sveriges utrikesminister att agera i EU. – Jag tror inte att kyrkostyrelsen är rätt insatta i hela den här problematiken, säger kyrkopolitikern Bengt Klingestad, 85 år, som var FN-observatör i Mellanöstern i början 80-talet.
eBlick
nov 28, 2019
För två år sedan startade Åsa E Melander en protestaktion mot bristerna i sjukförsäkringen. Hashtaggen #sickasfk spred sig snabbt som en löpeld på nätets sociala medier och fick slagkraft när tusentals långtidssjukskrivna anslöt till upproret. Reaktionen från Facebook blev att spärra Åsa.
eBlick
nov 28, 2019
Norska Barnevernets främsta expert på tvångsomhändertaganden av barn fick fängelse för att under 20 års tid ha laddat ned 200 000 övergreppsbilder på barn. Norska myndigheter har inte gjort någon jämförelse mellan de barn som mannen tog beslut om och barnen på de beslagtagna övergreppsbilderna. – Det var inte en del av polisens utredning av saken att identifiera de avbildade barnen i det omfattande olovliga materialet, förklarar åklagare Hilde Hermanrud Strand för Inblick.
eBlick
nov 21, 2019
Det blir ingen rättegång mot Börje Claesson, har nu åklagare beslutat. I Norge är däremot bland annat en fembarnsmamma och en 76-årig morfar åtalad i ett fall där mamman försökte fly från Barnevernets försök att tvångsomhänderta hennes son.
eBlick
nov 21, 2019
Hans Marklund var på plats i Israel förra veckan då landet attackerades av raketer från Gaza. Enligt Hans rapporterar israelisk media att ett 40-tal personer fick föras till sjukhus. TT rapporterade också, men med en helt annan vinkel.
Senaste nytt
Senaste blogginläggen
Christian Mölk | 03 dec, 2019
Christian Mölk | 11 nov, 2019
Christian Mölk | 30 okt, 2019
Christian Mölk | 13 aug, 2019
Ruben Agnarsson | 23 maj, 2019
Christian Mölk | 08 maj, 2019
Christian Mölk | 21 apr, 2019