Navigera till koncernens hemsidor
LOGGA IN
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida

KGB drev på nedrustning och påverkade gränsförhandlingar

Ruben Agnarsson | 22 aug , 2018
I slutet av augusti, mitt i brinnande valrörelse, kommer förre folkrättsexperten och professorn Bo Theutenberg ut med den fjärde volymen av sin bokserie ”Dagbok från UD”. I boken pekar han ut sin förre chef Pierre Schori (S) för att ha gått Moskvas ärenden och för att fortfarande agera för rysk räkning. – Det är löjligt trams, svarar Pierre Schori själv på kritiken.
KGB_drev_pa_nedrustning
Sex år efter utgivningen av del I av ”Dagbok från UD”, kommer nu volym 4 som omfattar åren 1981-1985 – fem av de elva år som Bo Theutenberg var UD:s Folkrättssakskunnige.
Under denna period var han även ÖB:s folkrättsexpert och från 1985 verksam som professor i folkrätt vid Stockholms universitet.
Utifrån sin politiska, akademiska och militära bakgrund blir Bo Theutenbergs analys unik. Inte minst gäller det de dramatiska veckor som utspelade sig på UD strax innan Palmemordet i februari 1986.
Det rådde då öppen konflikt på UD mellan Pierre Schori och Bo Theutenberg, som hade Olof Palmes stöd i förhandlingarna med Sovjet om gränsdragningarna utanför Gotland.

Treholt och Schori

– Trots allt bråk och elände som var på UD så utsåg Olof Palme mig till att sköta förhandlingarna med Sovjet, säger Bo Theutenberg till Inblick och beskriver hur han undergrävdes av UD:s kabinettssekreterare Pierre Schori, som ville ge efter för Moskvas krav.
Detta skedde samtidigt som Norge förhandlade med Sovjet om Barents hav.
– Det är ju helt klart att den sovjetiska säkerhetstjänsten KGB via Treholt försökte att mjuka upp den norska positionen i förhandlingarna om gränsdragningarna i Barents hav. Dessa förhandlingar pågick parallellt med de svenska förhandlingarna om Vita zonen utanför Gotland, som Olof Palme hade utsett mig att ansvara för, säger Bo Theutenberg.

Underminera

– Jag satt på den positionen där Jens Evensen satt, den man som ledde de norska förhandlingarna. Precis som i Norge försökte KGB först påverka mig och – när det inte lyckades – därefter via sina representanter underminera min roll på UD.
– Norge hade alltså en Sovjetspion som deltog i sittande och pågående förhandling med Sovjet. Och i Sverige pågick det samtal mellan vice utrikesminister Maltsev och Pierre Schori, jämsides med de officiella förhandlingar som jag på Palmes uppdrag förde med Sovjetunionen, fortsätter Theutenberg.
Han konstaterar att Schori själv i sina memoarer nämner Arne Treholt som sin löparkompis.
– Både KGB-avhopparen Gordojevski och Säpo:s kontraspionagechef Olof Frånstedt har pekat ut Schori som en person med KGB-kontakter. Det var helt odramatiskt att umgås med KGB-kontakter bland dessa vänsterintellektuella.

Farliga inflytelseagenter blev makthavare

Bo Theutenberg menar att de personer som den svenska underrättelsetjänsten och kontraspionaget från början betraktade som farliga inflytelseagenter, eller aktiva agenter för Sovjetunionen, med tiden blev de som i mångt och mycket styrde UD och den svenska utrikes- och säkerhetspolitiken. Resultatet blev en eftergiftsdoktrin gentemot Moskva.
Bo Theutenberg menar att Socialistinternationalen spelade en avgörande roll i detta spel.
– I denna bok visar jag hur Sovjetunionen genom systematisk agentverksamhet lade under sig hela fredsrörelsen till att bli ett lydigt redskap för Sovjetunionen, förklarar författaren.
Han beskriver hur de öststatliga underrättelse- och spionorganisationerna KGB, GRU och STASI var mycket framgångsrika i sin infiltrerande verksamhet och att Sverige blev ett lätt byte.
– Det socialistiska tankegodset har planterats in i receptiva mottagares hjärnor just genom de öststatliga underrättelseagenturernas idoga och välplanerade arbete i syfte att få Sverige under sovjetisk kontroll, menar Bo Theutenberg.
R​UBEN AGNARSSON
ruben@inblick.se


Ryska kärnvapen icke-fråga  för Schori

För några veckor sedan på SvD Brännpunkt krävde Pierre Schori (S) en kärnvapenfri zon i Norden och varnade för ett Nato-medlemskap. Inget nämndes om de ryska kärnvapnen på Kolahalvön, i St Petersburg eller på ryska fartyg i Östersjön.
– Schori håller på med det han gjort sedan 1960-talet, nämligen att permanenta de ryska kärnvapnen och ge Moskvas fördelar gentemot Nato och USA, säger Bo Theutenberg.I sin debattartikel beskrev Pierre Schori kärnvapen som en ödesfråga i höstens val.
”Valet för mig är som potentiell sistagångsväljare. Det blir främst ett ställningstagande för en kärnvapenfri värld. Om de borgerliga vinner valet innebär det ett säkerhetspolitiskt systemskifte. Synen på nedrustning och Nato skapar en helt ny ordning”, skrev Pierre Schori i Svenska Dagbladet.
Veckorna efter Schoris debattartikel skickade Ryssland in en kärnvapenbestyckad atomubåt i Östersjön – utan att Schori reagerade.

Regisserade fredsutspel

Bo Theutenberg menar att Schori fortfarande går Moskvas ärenden. I förordet till sin nya bok slår han fast: ”Detta var viktigt av rent militära strategiska skäl på grund av Sovjetunionens olyckliga geografiska inklämda läge, där Östersjön och Norden ligger hindrande i vägen för den ryska flottan att nå Atlantens isfria hamnar. Det gällde alltså att genom olika ”fredsutspel” och genom lanserandet av olika planer på kärnvapenfria zoner och korridorer försöka få USA:s och NATO:s kärnvapen bannlysta från det ”sovjetiska storgrannskapet”, där det istället skulle vara de sovjetiska kärnvapnen som hade ensamrätt. Alltså planer som syftade till att bevara och traktatfästa det sovjetiska kärnvapenmonopolet…”
I boken hänvisar Bo Theutenberg till det KGB-arkiv som går under namnet Mitrokhinarkivet i Cambridge som visar att praktiskt taget all nedrustningsverksamhet, i synnerhet frågor hörande till kärnvapennedrustningen styrdes totalt av Sovjetunionen genom dess olika underrättelse-, infiltrations- och desinformationsorgan.

Chockad över totalkontroll

– Man blir – när man sitter i Cambridge och försöker greppa detta enorma och oordnade arkiv med handlingar på ryska – faktiskt chockad över den totalkontroll som Sovjetunionen visade sig ha på samtliga nordiska länder genom de KGB-residenter som fanns stationerade i varje nordisk huvudstad och vilka fungerade som handledare och kontaktmän till högt uppsatta personer i samtliga nordiska länders statsledning och statsstyrelse, konstaterar Bo Theutenberg.
Pierre Schori vill inte svara på kritiken som Bo Theutenberg framför mot honom.
– Be honom skicka in sina uppgifter till Säpo, svarar Pierre Schori med anledning av Bo Theutenbergs påståenden och vill inte svara på några ytterligare frågor.
Pierre Schori fick inte ta del av sin hemliga akt hos Säpo när han ställde frågor till den svenska säkerhetstjänsten för fem år sedan.
R​UBEN AGNARSSON
ruben@inblick.se
 
eBlick
jensenwebb
jun 25, 2020
I Norge och Finland har två höga polischefer dömts för haschsmuggling. Walter Kegö, tidigare chef för Rikskriminalens narkotikarotel och sedan regeringens expert i mobilisering mot narkotika, menar att ryska underrättelsetjänster är mycket aktiva i narkotikahandeln. – I Estland jobbade chefen för den nationella narkotikaroteln åt den ryska maffian, som styrs FSB och GRU, konstaterar han.
eBlick
jun 25, 2020
– Än så länge vet vi inte med säkerhet förutsättningarna för resor till Israel i höst, men vi räknar med att landet kommer att lyfta restriktionerna senare under sommaren. Kanske det öppnas för resande från september, berättar Göran Duveskog som äger och driver Duveskogs reseservice som arrangerar åtskilliga resor till Israel varje år.
eBlick
jun 18, 2020
PISA 2018 visar att Sveriges skolresultat förbättrats och välkomnades i höstas av regeringen. Nu ställs dock frågor om de förbättrade resultaten berodde på fusk. – Det är bra att vi får till stånd en kommission som kvalitetsgranskar PISA 2018 undersökningens resultat, säger den liberale politikern och läraren Niklas Lehresjön till Inblick.
eBlick
jun 04, 2020
Jonas Olsson har drivit Sjöstugans camping och hotell i Älmhult i 19 år. Redan sedan starten har de hyrt ut kanoter. Det är en viktig del av verksamheten. – Att paddla kanot är en jättehärlig aktivitet. Och under den tid som vi lever i nu blir det något helt annorlunda. Gillar man uteaktiviteter så är det en kanonbra aktivitet.
eBlick
jun 04, 2020
Det finns enligt Börje Claésson massor av intressant att uppleva i Småland med omnejd. Till Inblick delar han med sig av sina bästa “hemester” tips. – I min ungdom cyklade jag och min bror på tältsemester till Kållandsö, det slutade med att han mötte sin blivande fru, säger Börje med ett leende på läpparna.
eBlick
maj 22, 2020
I den nyutkomna boken «För ditt eget bästa» berättar Pia Johansson hur hon träffade en man och om hur lycklig relationen var i början med middagar och blommor. Efter fem år var den tidigare så energiska Pia ett nervvrak med en kropp som började säga ifrån. – På slutet är man ingenting. Då behöver de ta ett nytt offer att kasta på den känslomässiga sopstationen och gärna trampa en gång till så att man är riktigt död, berättar Pia för Inblick.
eBlick
maj 22, 2020
Riksbanken förordar svenskt medlemskap i EU:s bank- union. Forum för EU-debatt har en diametralt motsatt åsikt. – Detta är ett sätt att frånta Sverige mer makt över våra banker och knyta oss närmare Euron, säger Nils Lundgren, som är debattör och ekonom, till Inblick.
eBlick
maj 22, 2020
Karelen, den del av Finland som ockuperades av Sovjet och ledde till att 400 000 finska flyktingar fick fly till övriga Finland under andra världskriget, skapar återigen rubriker. I centrum står en rysk rättsskandal kring en människorättsaktivist som har hittat flera av Stalins massgravar i området.
eBlick
maj 07, 2020
I coronapandemins spår har det blivit nödvändigt för landets politiker att finna digitala arbetsformer. Ålderspresident Tuve Skånberg sitter i riksdagens konstitutionsutskott (KU) som arbetar med demokratifrågor. – Det är som att vara urmakare inuti riksdagens urverk, mycket av det som KU avhandlar lämpar sig inte att göra på distans, säger han till Inblick.
eBlick
maj 07, 2020
– Vi har rett ut många svårigheter tidigare. Men många kommer att behöva lite hjälp, särskilt de som är sköra, de som redan har en problematisk tillvaro och de som nu får hela sin tillvaro förändrad, säger Marianne Olsson om hur coronakrisen påverkar människor. Hon ger tips och råd för att klara av situationen.
eBlick
apr 30, 2020
Det pågående gängkriget i Östergötland har skördat ytterligare ett dödsoffer. Men tack vare ett intensivt och mycket framgångsrikt polisarbete kunde de två gärningsmännen till den senaste dödsskjutningen snabbt gripas och häktas. – Kriget kommer fortsätta så länge inget av gängen viftar med vit flagg och ger upp, vilket inte finns på kartan, säger Inblicks uppgiftslämnare ”Niklas”.
Senaste nytt
Senaste blogginläggen
Christian Mölk | 26 jun, 2020
Christian Mölk | 17 jun, 2020
Christian Mölk | 20 apr, 2020
Christian Mölk | 13 apr, 2020
Christian Mölk | 03 mar, 2020
Christian Mölk | 27 feb, 2020
Christian Mölk | 12 feb, 2020
Christian Mölk | 26 jan, 2020

SVT

Christian Mölk | 21 jan, 2020
Christian Mölk | 11 nov, 2019