Navigera till koncernens hemsidor
LOGGA IN
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida

KGB drev på nedrustning och påverkade gränsförhandlingar

Ruben Agnarsson | 22 aug , 2018
I slutet av augusti, mitt i brinnande valrörelse, kommer förre folkrättsexperten och professorn Bo Theutenberg ut med den fjärde volymen av sin bokserie ”Dagbok från UD”. I boken pekar han ut sin förre chef Pierre Schori (S) för att ha gått Moskvas ärenden och för att fortfarande agera för rysk räkning. – Det är löjligt trams, svarar Pierre Schori själv på kritiken.
KGB_drev_pa_nedrustning
Sex år efter utgivningen av del I av ”Dagbok från UD”, kommer nu volym 4 som omfattar åren 1981-1985 – fem av de elva år som Bo Theutenberg var UD:s Folkrättssakskunnige.
Under denna period var han även ÖB:s folkrättsexpert och från 1985 verksam som professor i folkrätt vid Stockholms universitet.
Utifrån sin politiska, akademiska och militära bakgrund blir Bo Theutenbergs analys unik. Inte minst gäller det de dramatiska veckor som utspelade sig på UD strax innan Palmemordet i februari 1986.
Det rådde då öppen konflikt på UD mellan Pierre Schori och Bo Theutenberg, som hade Olof Palmes stöd i förhandlingarna med Sovjet om gränsdragningarna utanför Gotland.

Treholt och Schori

– Trots allt bråk och elände som var på UD så utsåg Olof Palme mig till att sköta förhandlingarna med Sovjet, säger Bo Theutenberg till Inblick och beskriver hur han undergrävdes av UD:s kabinettssekreterare Pierre Schori, som ville ge efter för Moskvas krav.
Detta skedde samtidigt som Norge förhandlade med Sovjet om Barents hav.
– Det är ju helt klart att den sovjetiska säkerhetstjänsten KGB via Treholt försökte att mjuka upp den norska positionen i förhandlingarna om gränsdragningarna i Barents hav. Dessa förhandlingar pågick parallellt med de svenska förhandlingarna om Vita zonen utanför Gotland, som Olof Palme hade utsett mig att ansvara för, säger Bo Theutenberg.

Underminera

– Jag satt på den positionen där Jens Evensen satt, den man som ledde de norska förhandlingarna. Precis som i Norge försökte KGB först påverka mig och – när det inte lyckades – därefter via sina representanter underminera min roll på UD.
– Norge hade alltså en Sovjetspion som deltog i sittande och pågående förhandling med Sovjet. Och i Sverige pågick det samtal mellan vice utrikesminister Maltsev och Pierre Schori, jämsides med de officiella förhandlingar som jag på Palmes uppdrag förde med Sovjetunionen, fortsätter Theutenberg.
Han konstaterar att Schori själv i sina memoarer nämner Arne Treholt som sin löparkompis.
– Både KGB-avhopparen Gordojevski och Säpo:s kontraspionagechef Olof Frånstedt har pekat ut Schori som en person med KGB-kontakter. Det var helt odramatiskt att umgås med KGB-kontakter bland dessa vänsterintellektuella.

Farliga inflytelseagenter blev makthavare

Bo Theutenberg menar att de personer som den svenska underrättelsetjänsten och kontraspionaget från början betraktade som farliga inflytelseagenter, eller aktiva agenter för Sovjetunionen, med tiden blev de som i mångt och mycket styrde UD och den svenska utrikes- och säkerhetspolitiken. Resultatet blev en eftergiftsdoktrin gentemot Moskva.
Bo Theutenberg menar att Socialistinternationalen spelade en avgörande roll i detta spel.
– I denna bok visar jag hur Sovjetunionen genom systematisk agentverksamhet lade under sig hela fredsrörelsen till att bli ett lydigt redskap för Sovjetunionen, förklarar författaren.
Han beskriver hur de öststatliga underrättelse- och spionorganisationerna KGB, GRU och STASI var mycket framgångsrika i sin infiltrerande verksamhet och att Sverige blev ett lätt byte.
– Det socialistiska tankegodset har planterats in i receptiva mottagares hjärnor just genom de öststatliga underrättelseagenturernas idoga och välplanerade arbete i syfte att få Sverige under sovjetisk kontroll, menar Bo Theutenberg.
R​UBEN AGNARSSON
ruben@inblick.se


Ryska kärnvapen icke-fråga  för Schori

För några veckor sedan på SvD Brännpunkt krävde Pierre Schori (S) en kärnvapenfri zon i Norden och varnade för ett Nato-medlemskap. Inget nämndes om de ryska kärnvapnen på Kolahalvön, i St Petersburg eller på ryska fartyg i Östersjön.
– Schori håller på med det han gjort sedan 1960-talet, nämligen att permanenta de ryska kärnvapnen och ge Moskvas fördelar gentemot Nato och USA, säger Bo Theutenberg.I sin debattartikel beskrev Pierre Schori kärnvapen som en ödesfråga i höstens val.
”Valet för mig är som potentiell sistagångsväljare. Det blir främst ett ställningstagande för en kärnvapenfri värld. Om de borgerliga vinner valet innebär det ett säkerhetspolitiskt systemskifte. Synen på nedrustning och Nato skapar en helt ny ordning”, skrev Pierre Schori i Svenska Dagbladet.
Veckorna efter Schoris debattartikel skickade Ryssland in en kärnvapenbestyckad atomubåt i Östersjön – utan att Schori reagerade.

Regisserade fredsutspel

Bo Theutenberg menar att Schori fortfarande går Moskvas ärenden. I förordet till sin nya bok slår han fast: ”Detta var viktigt av rent militära strategiska skäl på grund av Sovjetunionens olyckliga geografiska inklämda läge, där Östersjön och Norden ligger hindrande i vägen för den ryska flottan att nå Atlantens isfria hamnar. Det gällde alltså att genom olika ”fredsutspel” och genom lanserandet av olika planer på kärnvapenfria zoner och korridorer försöka få USA:s och NATO:s kärnvapen bannlysta från det ”sovjetiska storgrannskapet”, där det istället skulle vara de sovjetiska kärnvapnen som hade ensamrätt. Alltså planer som syftade till att bevara och traktatfästa det sovjetiska kärnvapenmonopolet…”
I boken hänvisar Bo Theutenberg till det KGB-arkiv som går under namnet Mitrokhinarkivet i Cambridge som visar att praktiskt taget all nedrustningsverksamhet, i synnerhet frågor hörande till kärnvapennedrustningen styrdes totalt av Sovjetunionen genom dess olika underrättelse-, infiltrations- och desinformationsorgan.

Chockad över totalkontroll

– Man blir – när man sitter i Cambridge och försöker greppa detta enorma och oordnade arkiv med handlingar på ryska – faktiskt chockad över den totalkontroll som Sovjetunionen visade sig ha på samtliga nordiska länder genom de KGB-residenter som fanns stationerade i varje nordisk huvudstad och vilka fungerade som handledare och kontaktmän till högt uppsatta personer i samtliga nordiska länders statsledning och statsstyrelse, konstaterar Bo Theutenberg.
Pierre Schori vill inte svara på kritiken som Bo Theutenberg framför mot honom.
– Be honom skicka in sina uppgifter till Säpo, svarar Pierre Schori med anledning av Bo Theutenbergs påståenden och vill inte svara på några ytterligare frågor.
Pierre Schori fick inte ta del av sin hemliga akt hos Säpo när han ställde frågor till den svenska säkerhetstjänsten för fem år sedan.
R​UBEN AGNARSSON
ruben@inblick.se
 
eBlick
Del_i_pagaende_mc-krig
dec 12, 2019
Dödsskjutningen utanför nattklubben Hugo i Norrköping förra veckan, då två centralfigurer inom den organiserade brottsligheten dödades, kan vara en del i ett upptrappat mc-krig i Östergötland. Det är en av de misstankar som har framkommit i samband med utredningen. Östgötapolisen klassar de två morden som en särskild händelse, vilket bland annat innebär att polisen lättare kan frigöra resu
eBlick
dec 12, 2019
European Prayer Breakfast arrangerades i Bryssel 3-5 december och samlade kristna från Europas alla hörn. Pastorn Carlton Deal var primus motor och koordinerade eventet. Bland medarbetarna fanns också svenska Marie Bengtsson Bennet.
eBlick
dec 12, 2019
I förra veckan kom beskedet att Örebro tingsrätt har beslutat att bevilja den före detta Knutbypastorn Helge Fossmos, som bytt namn och numera heter Iversen, ansökan om att få sitt livstidsstraff omvandlat till ett tidsbestämt straff. Strafflängden blev bestämd till 26 år. Fossmo kan därmed vara ute om två år. – Jag tycker han har suttit alldeles för kort tid med tanke på hans brottsoffer, säger Peter Gembäck, Fossmos före detta pastorskollega i Filadelfia Knutby, till Inblick.
eBlick
dec 06, 2019
När svenska polisen grep fembarnsmamman Solveig för att hon flydde från Barnevernet skedde det efter stora polisinsatser och ledde till en omfattande svensk mediebevakning. Nu berättar hon själv för första gången om det dramatiska gripandet, om åtta dagar i isoleringscell och fyra månaders vistelse på kvinnofängelse.
eBlick
dec 05, 2019
Dödsdömde Ray Jefferson Cromartie drog sina sista andetag sent på onsdagskvällen den 13 november, fastspänd på en brits i avrättningskammaren i Georgias delstatsfängelse. Trots upprepade överklaganden av dödsdomen med begäran om ett DNA-test för att bevisa Cromarties oskuld till mordet han dömts för, avslogs det sista överklagandet av USA:s Högsta domstol utan någon förklaring. Den dödsdömde hävdade intill slutet att han var oskyldig till anklagelserna. Vittnen till mordet hade dessutom pekat ut en annan man som mördare.
eBlick
dec 05, 2019
Finland firar i morgon fredag sin 102:a självständighetsdag. Genom åren har landets frihet varit hotad och i lördags var det 80 år sedan vinterkrigets utbrott. – Jag kom till Sverige som krigsbarn från Lappeenranta vid ryska gränsen 1944, berättar Rauni Haikonen för Inblick.
eBlick
nov 28, 2019
Att Trump och USA inte längre betraktar bosättningarna på Västbanken som illegala fick Kyrkostyrelsens presidium att uppmana Sveriges utrikesminister att agera i EU. – Jag tror inte att kyrkostyrelsen är rätt insatta i hela den här problematiken, säger kyrkopolitikern Bengt Klingestad, 85 år, som var FN-observatör i Mellanöstern i början 80-talet.
eBlick
nov 28, 2019
För två år sedan startade Åsa E Melander en protestaktion mot bristerna i sjukförsäkringen. Hashtaggen #sickasfk spred sig snabbt som en löpeld på nätets sociala medier och fick slagkraft när tusentals långtidssjukskrivna anslöt till upproret. Reaktionen från Facebook blev att spärra Åsa.
eBlick
nov 28, 2019
Norska Barnevernets främsta expert på tvångsomhändertaganden av barn fick fängelse för att under 20 års tid ha laddat ned 200 000 övergreppsbilder på barn. Norska myndigheter har inte gjort någon jämförelse mellan de barn som mannen tog beslut om och barnen på de beslagtagna övergreppsbilderna. – Det var inte en del av polisens utredning av saken att identifiera de avbildade barnen i det omfattande olovliga materialet, förklarar åklagare Hilde Hermanrud Strand för Inblick.
eBlick
nov 21, 2019
Det blir ingen rättegång mot Börje Claesson, har nu åklagare beslutat. I Norge är däremot bland annat en fembarnsmamma och en 76-årig morfar åtalad i ett fall där mamman försökte fly från Barnevernets försök att tvångsomhänderta hennes son.
eBlick
nov 21, 2019
Hans Marklund var på plats i Israel förra veckan då landet attackerades av raketer från Gaza. Enligt Hans rapporterar israelisk media att ett 40-tal personer fick föras till sjukhus. TT rapporterade också, men med en helt annan vinkel.
Senaste nytt
Senaste blogginläggen
Christian Mölk | 03 dec, 2019
Christian Mölk | 11 nov, 2019
Christian Mölk | 30 okt, 2019
Christian Mölk | 13 aug, 2019
Ruben Agnarsson | 23 maj, 2019
Christian Mölk | 08 maj, 2019
Christian Mölk | 21 apr, 2019