Navigera till koncernens hemsidor
LOGGA IN
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida

Påtalade säkerhetsbrister – fick sparken

Göran Jacobson | 19 jul , 2018
Mona Lundin hade fått ett längre vikariat på ett daghem i Örnsköldsvik. Ganska snart upptäckte hon ett flertal allvarliga säkerhetsbrister på avdelningen hon jobbade på. När Mona påtalade detta för sin chef fick hon inte det stöd hon hade hoppats på. Istället blev hon avskedad med omedelbar verkan. I arbetsgivarintyget skrev chefen att Mona saknade samarbetsförmåga. Foto:
vissel (1)
Att vara en visselblåsare innebär per automatik smärtsamt höga kostnader för den som vågar ta bladet från munnen och berätta om brister, felaktigheter och andra oegentligheter på sin arbetsplats eller inom den egna organisationen. 
Detta är något som visselblåsaren Mona Lundin i Örnsköldsvik har fått uppleva. Mona förlorade jobbet när hon påtalade allvarliga säkerhetsbrister för sin chef.
– Jag anser att vikarierna inom den offentliga sektorn har blivit vår tids slavar som riskerar sin yrkeskarriär och att bli svartlistade om de framför kritik angående arbetsplatsen till sina chefer. Det är så verkligheten ser ut idag, säger Mona Lundin till Inblick.
1996 var Mona färdigutbildad förskollärare och hade fått ett längre föräldravikariat på ett daghem i Örnsköldsvik. 
Hon hade jobbat inom barnomsorgen under flera år innan hon påbörjade sin utbildning och var med andra ord minst sagt kvalificerad för att kunna axla jobbet och det ansvar det medförde. 
Efter ett tag upptäckte Mona ett flertal mycket allvarliga brister rörande säkerheten på avdelningen där hon jobbade.
– Jag gick in till föreståndaren för daghemmet och berättade om vad jag hade upptäckt. Hon såg mycket förvånad ut och svarade: ”Du har ju rätt, Mona. Hur har det blivit så här? Hur har det blivit så här?”

Avskedad med omedelbar verkan

– Jag uppmanade henne att ta upp detta med personalen på avdelningen, men istället för att klandra dem för att ha utsatt dagisbarnen för bristande tillsyn så fick jag sparken med omedelbar verkan. Jag hade jobbat i två månader på dagiset när jag blev avskedad, fortsätter Mona.
Den kränkande behandlingen fortsatte när Mona läste arbetsgivarintyget hon fått efter att ha blivit sparkad. Som orsak till den avbrutna anställningen angav chefen, som sedermera kom att bli verksamhetschef för hela förskoleverksamheten i Örnsköldsviks kommun, att ”Mona Lundin saknar samarbetsförmåga samt visar brist på lyhördhet och självkritik”.
– Arbetsgivarintyget delgavs personalchefen, den biträdande rektorn för rektorsområdet samt personalsekreteraren. Jag vet att det har använts emot mig när det har efterfrågats referenser om mig hos kommunen.
– Någon hjälp från mitt fackförbund Svenska kommunalarbetareförbundet fick jag inte heller. De tog kommunens parti och ansåg att uppsägningen var självförvållad. Jag blev därmed avstängd från arbetslöshetskassan i 60 dagar.
Mona Lundin hade blivit svartlistad och försedd med yrkesförbud. Detta är en verklighet för många som har sin yrkesutövning som vikarier inom den offentliga sektorn. I praktiken behövs det inte särskilt mycket för att en timanställd eller visstidsanställd ska hamna i onåd hos sin arbetsgivare och förlora jobbet.

”Vår tids slavar”

För 25 år sedan var 42 000 behovs- och timanställda i Sverige. År 2016 hade detta antal växt till hela 262 000. Långt fler än en kvarts miljon anställda lever i denna högst otrygga värld. 
Systemet missbrukas grovt av arbetsgivarna. Mona Lundin skräder inte orden när hon ger sin syn på vikarierna inom den offentliga sektorn och deras situation i vårt land.
– Jag anser att vikarierna inom den offentliga sektorn har blivit vår tids slavar, säger hon.
När Mona kontaktade Arbetsmiljöforum för att ta reda på hur lagen om mobbning fungerar för vikarier fick hon veta att hon blivit avskedad på felaktiga grunder.
– För att få säga upp en anställd med omedelbar verkan är detta endast tillåtet när det handlar om disciplinära åtgärder, annars ska uppsägningstiden vara minst fjorton dagar. Jag fick veta att lagen om mobbning är en bindande föreskrift som är kopplad till arbetsmiljölagen och gäller alla på en arbetsplats, oavsett anställningsformer.
Detta betyder med andra ord att en person som är visstidsanställd har exakt samma rättigheter vid en uppsägning som en person som uppbär en tillsvidareanställning. 
Mona Lundin är mycket kritisk till hur tim- och visstidsanställda inom den offentliga sektorn behandlas av kommunala chefer. 
Hon är mycket noga med att påpeka att hon inte kämpar i egen sak utan för alla som har blivit lika illa behandlade som hon själv.
– Det jag har blivit utsatt för är en ren personförföljelse med många aktörer. Men det är inte för egen del jag kämpar, utan för alla vikarier inom den offentliga sektorn.
– Som vikarie kan man inte ta ett yrkesmässigt ansvar i enlighet med arbetsmiljölagen. Detta har förvandlat vikarierna till slavar, säger Mona Lundin.

”Blivit svartlistad”

Mona Lundins kamp för upprättelse har pågått i mer än tjugo år. Det kostar väldigt mycket att vara en visselblåsare, det har hon fått erfara.  Vid en förnyad kontakt med sitt fackliga ombud inleddes en förhandling med personalchefen som ledde till att Mona fick fyra månadslöner och ett nytt arbetsgivarintyg där man strukit ordet ”samarbetsproblem”. Något nytt jobb hos Örnsköldsviks kommun ledde förhandlingen dock inte till. Mona säger till Inblick att hon upplever sig ha blivit svartlistad och försedd med yrkesförbud.  Sedan många år tillbaka bedriver debattören och visselblåsaren Mona Lundin en enveten kamp för förbättringar inom den kommunala barnomsorgen. Numera är hon pensionär.

 GÖRAN JACOBSON
 goran@inblick.se


Svenska kommunalarbetareförbundet:

”Facket står alltid på medlemmarnas sida”

Inblick har varit i kontakt med Svenska kommunalarbetareförbundet för att fråga vilket skydd en visselblåsare har hos fackförbundet. 
Ann-Charlotte Sidvall, ombudsman hos Kommunal, vill inledningsvis inte svara på våra frågor men förklarar i ett kort telefonsamtal att hon inte kan svara på frågor som rör enskilda ärenden.
– Det enda jag kan säga är att facket alltid står på medlemmarnas sida och att den nya lagen om starkare skydd för visselblåsare, som trädde i kraft den 1 januari 2017, ger ett särskilt skydd mot repressalier på arbetsplatsen, säger Ann-Charlotte Sidvall som i övrigt avböjer att kommentera Mona Lundins fall.

GÖRAN JACOBSON


Personalchef Marie Karlsson om visselblåsare i Örnsköldsviks kommun:

”Det är tillåtet att framföra kritik”

– Vi har yttrandefrihet och det ska vara, och är, tillåtet att framföra kritik, säger Marie Karlsson, personalchef i Örnsköldsviks kommun, till Inblick.
  Marie Karlsson förnekar bestämt att det någonsin har inträffat att en av Örnsköldsviks kommun visstidsanställd person har fått sparken och blivit svartlistad på grund av att vederbörande har framfört kritik angående brister på arbetsplatsen till sin chef.


Mona Lundin berättar i artikeln här intill om hur hon fick sparken med omedelbar verkan från en visstidsanställning på ett daghem i Örnsköldsvik. 
Anledningen till avskedet ska ha varit att Mona upplevt sig vara utsatt för mobbning på arbetsplatsen och när hon påtalade detta för sin chef så blev hon avskedad med omedelbar verkan. I arbetsgivarintyget stod det att orsaken till uppsägningen var ”samarbetsproblem”.
När Inblick ringer upp Marie Karlsson som är personalchef i Örnsköldsviks kommun för att ställa frågor kring personalpolicyn hos kommunen ställer hon sig fullständigt ovetande till uppgifterna om att det någonsin förekommit att en visstidsanställd person fått sparken med anledning av att vederbörande framfört kritik angående brister på arbetsplatsen till sin chef.
– Det har aldrig hänt. Jag har aldrig hört talas om något liknande. Absolut inte, säger Marie Karlsson till Inblick.

Hur ser statistiken ut när det gäller antalet visstidsanställda och springvikarier contra fast anställd personal inom Örnsköldsviks kommun?
– Jag har listorna framför mig här. Vänta lite så ska jag kika lite i dem så ska du få ett svar på din fråga.
– Vi är totalt 5 500 anställda inom kommunen och det är 510 visstidsanställda. Ungefär tio procent av personalstyrkan är visstidsanställda, alltså.

Har ni någon form av åtgärdsprogram för att motverka mobbning ute på arbetsplatserna och hur ser det ut i så fall?
– Ja, det har vi. Den handlingsplanen beskriver i detalj hur man ska gå tillväga i samband med en anmälan och vilka skyldigheter som kommunen har med utredning och liknande. Vi håller på och jobbar med den handlingsplanen just nu och den håller på att anta färdigt format.

Den nya svenska lagen om meddelarfrihet ger privatpersoner stora friheter att larma och rapportera om missförhållanden och oegentligheter. Hur agerar ni om en visselblåsare skulle slå larm? Finns det någon form av skydd för honom eller henne?

– Jag förstår vad du menar. Vi har yttrandefrihet och det ska vara, och är, tillåtet att framföra kritik. Det håller vi stenhårt på. Man ska kunna berätta om vad man hör och ser och som inte är okej.
– Det skrivs mycket om kommunen som arbetsplats, både positivt men också negativt. Vi hanterar aldrig de frågorna eftersom det är tillåtet att framföra kritik. Skyddet består av yttrandefriheten. Det blir en ickefråga eftersom vi inte hanterar den. Det är tillåtet att framföra kritik, säger Marie Karlsson, personalchef inom Örnsköldsviks kommun, till Inblick
.
GÖRAN JACOBSON
goran@inblick.se

 
 
eBlick
utbult_webb
jul 06, 2020
För någon vecka sedan släppte Roland Utbult sin nya skiva "Längs vägen”. – Det som står utanför min kontroll är att dessa sånger blev klara innan jag blev sjuk i corona. Men när de sedan ges ut så fungerar de rätt in i vårt sammanhang, berättar Roland Utbult som är i Älmhult för att medverka i Kanal 10:s sommarprogram.
eBlick
jul 07, 2020
– Insiderbrott är en form av ekonomisk brottslighet, där någon använder för allmänheten okänd information för egen ekonomisk vinning, ofta genom aktiehandel, säger en känd jurist som vill vara anonym till Inblick.
eBlick
jul 06, 2020
En sexmejlande polisutredare. En sexköpande åklagare. En sextrakasserande förtalsbloggerska. Och kriminella personer som kan knytas till Sveriges sexindustri. Det nätverk som försvarat en våldtäktsanmäld polis och hotat ”Karin” – kvinnan som blev våldtagen – har samspelat med hennes anhöriga, vilket gjort ”Karin” rättslös och arvslös. Hoten började när ”Karin” berättade i TV4 om poliser som besökt bordeller i Talinn, samt om våldtäkten och de efterföljande hoten.
eBlick
jun 18, 2020
PISA 2018 visar att Sveriges skolresultat förbättrats och välkomnades i höstas av regeringen. Nu ställs dock frågor om de förbättrade resultaten berodde på fusk. – Det är bra att vi får till stånd en kommission som kvalitetsgranskar PISA 2018 undersökningens resultat, säger den liberale politikern och läraren Niklas Lehresjön till Inblick.
eBlick
jun 18, 2020
I måndags släpptes volym fem av Bo Theutenbergs ”Dagbok från UD”. Boken beskriver hur UD:s ledning omgående kopplade ett grepp om Palmeutredningen. – De här trupperna hade aldrig stormat in om det hade varit en ensam gärningsman. Varför detta engagemang från Utrikesdepartementet där UD tog ledningen över polisutredningen? frågar författaren sig.
eBlick
jun 05, 2020
Sovjetunionen och KGB låg bakom mordet på Olof Palme i medverkan med Iran och Sovjet-trogna kurder. Det menar Bo Theutenberg, som nästa vecka släpper den femte och sista volymen av "Dagbok från UD". 34 år efter Palmemordet tar han bladet från munnen. - Det är ett för landet uppslitande slut, säger han.
eBlick
jun 04, 2020
Jonas Olsson har drivit Sjöstugans camping och hotell i Älmhult i 19 år. Redan sedan starten har de hyrt ut kanoter. Det är en viktig del av verksamheten. – Att paddla kanot är en jättehärlig aktivitet. Och under den tid som vi lever i nu blir det något helt annorlunda. Gillar man uteaktiviteter så är det en kanonbra aktivitet.
eBlick
jun 04, 2020
Annika Myhre är ursprungligen från Karlskrona. Hon driver bloggen Resfredag och får i sommar fokusera på semester hemma eller i närområdet, så kallad ”hemester”. – Det är bara att gilla läget, och göra det bästa av situationen. Jag tar inte saker för givet på samma sätt som tidigare, och njuter verkligen av att få komma ut i naturen och hitta nya pärlor på hemmaplan, berättar Annika för Inblick.
eBlick
jun 04, 2020
Det finns enligt Börje Claésson massor av intressant att uppleva i Småland med omnejd. Till Inblick delar han med sig av sina bästa “hemester” tips. – I min ungdom cyklade jag och min bror på tältsemester till Kållandsö, det slutade med att han mötte sin blivande fru, säger Börje med ett leende på läpparna.
eBlick
jun 02, 2020
Skyddar poliser och åklagare varandra när de begår brott för att på så sätt få straffrabatter och slippa åtal? Polis och åklagare som har nonchalerat våldtäkts- och förtalsanmälningar mot en polis, har själva begått sexualbrott och har – i motsats till Paulo Roberto – fått behålla jobbet, med lindriga rättsliga påföljder.
eBlick
maj 22, 2020
I den nyutkomna boken «För ditt eget bästa» berättar Pia Johansson hur hon träffade en man och om hur lycklig relationen var i början med middagar och blommor. Efter fem år var den tidigare så energiska Pia ett nervvrak med en kropp som började säga ifrån. – På slutet är man ingenting. Då behöver de ta ett nytt offer att kasta på den känslomässiga sopstationen och gärna trampa en gång till så att man är riktigt död, berättar Pia för Inblick.