Navigera till koncernens hemsidor
LOGGA IN
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida

Påtalade säkerhetsbrister – fick sparken

Göran Jacobson | 19 jul , 2018
Mona Lundin hade fått ett längre vikariat på ett daghem i Örnsköldsvik. Ganska snart upptäckte hon ett flertal allvarliga säkerhetsbrister på avdelningen hon jobbade på. När Mona påtalade detta för sin chef fick hon inte det stöd hon hade hoppats på. Istället blev hon avskedad med omedelbar verkan. I arbetsgivarintyget skrev chefen att Mona saknade samarbetsförmåga. Foto:
vissel (1)
Att vara en visselblåsare innebär per automatik smärtsamt höga kostnader för den som vågar ta bladet från munnen och berätta om brister, felaktigheter och andra oegentligheter på sin arbetsplats eller inom den egna organisationen. 
Detta är något som visselblåsaren Mona Lundin i Örnsköldsvik har fått uppleva. Mona förlorade jobbet när hon påtalade allvarliga säkerhetsbrister för sin chef.
– Jag anser att vikarierna inom den offentliga sektorn har blivit vår tids slavar som riskerar sin yrkeskarriär och att bli svartlistade om de framför kritik angående arbetsplatsen till sina chefer. Det är så verkligheten ser ut idag, säger Mona Lundin till Inblick.
1996 var Mona färdigutbildad förskollärare och hade fått ett längre föräldravikariat på ett daghem i Örnsköldsvik. 
Hon hade jobbat inom barnomsorgen under flera år innan hon påbörjade sin utbildning och var med andra ord minst sagt kvalificerad för att kunna axla jobbet och det ansvar det medförde. 
Efter ett tag upptäckte Mona ett flertal mycket allvarliga brister rörande säkerheten på avdelningen där hon jobbade.
– Jag gick in till föreståndaren för daghemmet och berättade om vad jag hade upptäckt. Hon såg mycket förvånad ut och svarade: ”Du har ju rätt, Mona. Hur har det blivit så här? Hur har det blivit så här?”

Avskedad med omedelbar verkan

– Jag uppmanade henne att ta upp detta med personalen på avdelningen, men istället för att klandra dem för att ha utsatt dagisbarnen för bristande tillsyn så fick jag sparken med omedelbar verkan. Jag hade jobbat i två månader på dagiset när jag blev avskedad, fortsätter Mona.
Den kränkande behandlingen fortsatte när Mona läste arbetsgivarintyget hon fått efter att ha blivit sparkad. Som orsak till den avbrutna anställningen angav chefen, som sedermera kom att bli verksamhetschef för hela förskoleverksamheten i Örnsköldsviks kommun, att ”Mona Lundin saknar samarbetsförmåga samt visar brist på lyhördhet och självkritik”.
– Arbetsgivarintyget delgavs personalchefen, den biträdande rektorn för rektorsområdet samt personalsekreteraren. Jag vet att det har använts emot mig när det har efterfrågats referenser om mig hos kommunen.
– Någon hjälp från mitt fackförbund Svenska kommunalarbetareförbundet fick jag inte heller. De tog kommunens parti och ansåg att uppsägningen var självförvållad. Jag blev därmed avstängd från arbetslöshetskassan i 60 dagar.
Mona Lundin hade blivit svartlistad och försedd med yrkesförbud. Detta är en verklighet för många som har sin yrkesutövning som vikarier inom den offentliga sektorn. I praktiken behövs det inte särskilt mycket för att en timanställd eller visstidsanställd ska hamna i onåd hos sin arbetsgivare och förlora jobbet.

”Vår tids slavar”

För 25 år sedan var 42 000 behovs- och timanställda i Sverige. År 2016 hade detta antal växt till hela 262 000. Långt fler än en kvarts miljon anställda lever i denna högst otrygga värld. 
Systemet missbrukas grovt av arbetsgivarna. Mona Lundin skräder inte orden när hon ger sin syn på vikarierna inom den offentliga sektorn och deras situation i vårt land.
– Jag anser att vikarierna inom den offentliga sektorn har blivit vår tids slavar, säger hon.
När Mona kontaktade Arbetsmiljöforum för att ta reda på hur lagen om mobbning fungerar för vikarier fick hon veta att hon blivit avskedad på felaktiga grunder.
– För att få säga upp en anställd med omedelbar verkan är detta endast tillåtet när det handlar om disciplinära åtgärder, annars ska uppsägningstiden vara minst fjorton dagar. Jag fick veta att lagen om mobbning är en bindande föreskrift som är kopplad till arbetsmiljölagen och gäller alla på en arbetsplats, oavsett anställningsformer.
Detta betyder med andra ord att en person som är visstidsanställd har exakt samma rättigheter vid en uppsägning som en person som uppbär en tillsvidareanställning. 
Mona Lundin är mycket kritisk till hur tim- och visstidsanställda inom den offentliga sektorn behandlas av kommunala chefer. 
Hon är mycket noga med att påpeka att hon inte kämpar i egen sak utan för alla som har blivit lika illa behandlade som hon själv.
– Det jag har blivit utsatt för är en ren personförföljelse med många aktörer. Men det är inte för egen del jag kämpar, utan för alla vikarier inom den offentliga sektorn.
– Som vikarie kan man inte ta ett yrkesmässigt ansvar i enlighet med arbetsmiljölagen. Detta har förvandlat vikarierna till slavar, säger Mona Lundin.

”Blivit svartlistad”

Mona Lundins kamp för upprättelse har pågått i mer än tjugo år. Det kostar väldigt mycket att vara en visselblåsare, det har hon fått erfara.  Vid en förnyad kontakt med sitt fackliga ombud inleddes en förhandling med personalchefen som ledde till att Mona fick fyra månadslöner och ett nytt arbetsgivarintyg där man strukit ordet ”samarbetsproblem”. Något nytt jobb hos Örnsköldsviks kommun ledde förhandlingen dock inte till. Mona säger till Inblick att hon upplever sig ha blivit svartlistad och försedd med yrkesförbud.  Sedan många år tillbaka bedriver debattören och visselblåsaren Mona Lundin en enveten kamp för förbättringar inom den kommunala barnomsorgen. Numera är hon pensionär.

 GÖRAN JACOBSON
 goran@inblick.se


Svenska kommunalarbetareförbundet:

”Facket står alltid på medlemmarnas sida”

Inblick har varit i kontakt med Svenska kommunalarbetareförbundet för att fråga vilket skydd en visselblåsare har hos fackförbundet. 
Ann-Charlotte Sidvall, ombudsman hos Kommunal, vill inledningsvis inte svara på våra frågor men förklarar i ett kort telefonsamtal att hon inte kan svara på frågor som rör enskilda ärenden.
– Det enda jag kan säga är att facket alltid står på medlemmarnas sida och att den nya lagen om starkare skydd för visselblåsare, som trädde i kraft den 1 januari 2017, ger ett särskilt skydd mot repressalier på arbetsplatsen, säger Ann-Charlotte Sidvall som i övrigt avböjer att kommentera Mona Lundins fall.

GÖRAN JACOBSON


Personalchef Marie Karlsson om visselblåsare i Örnsköldsviks kommun:

”Det är tillåtet att framföra kritik”

– Vi har yttrandefrihet och det ska vara, och är, tillåtet att framföra kritik, säger Marie Karlsson, personalchef i Örnsköldsviks kommun, till Inblick.
  Marie Karlsson förnekar bestämt att det någonsin har inträffat att en av Örnsköldsviks kommun visstidsanställd person har fått sparken och blivit svartlistad på grund av att vederbörande har framfört kritik angående brister på arbetsplatsen till sin chef.


Mona Lundin berättar i artikeln här intill om hur hon fick sparken med omedelbar verkan från en visstidsanställning på ett daghem i Örnsköldsvik. 
Anledningen till avskedet ska ha varit att Mona upplevt sig vara utsatt för mobbning på arbetsplatsen och när hon påtalade detta för sin chef så blev hon avskedad med omedelbar verkan. I arbetsgivarintyget stod det att orsaken till uppsägningen var ”samarbetsproblem”.
När Inblick ringer upp Marie Karlsson som är personalchef i Örnsköldsviks kommun för att ställa frågor kring personalpolicyn hos kommunen ställer hon sig fullständigt ovetande till uppgifterna om att det någonsin förekommit att en visstidsanställd person fått sparken med anledning av att vederbörande framfört kritik angående brister på arbetsplatsen till sin chef.
– Det har aldrig hänt. Jag har aldrig hört talas om något liknande. Absolut inte, säger Marie Karlsson till Inblick.

Hur ser statistiken ut när det gäller antalet visstidsanställda och springvikarier contra fast anställd personal inom Örnsköldsviks kommun?
– Jag har listorna framför mig här. Vänta lite så ska jag kika lite i dem så ska du få ett svar på din fråga.
– Vi är totalt 5 500 anställda inom kommunen och det är 510 visstidsanställda. Ungefär tio procent av personalstyrkan är visstidsanställda, alltså.

Har ni någon form av åtgärdsprogram för att motverka mobbning ute på arbetsplatserna och hur ser det ut i så fall?
– Ja, det har vi. Den handlingsplanen beskriver i detalj hur man ska gå tillväga i samband med en anmälan och vilka skyldigheter som kommunen har med utredning och liknande. Vi håller på och jobbar med den handlingsplanen just nu och den håller på att anta färdigt format.

Den nya svenska lagen om meddelarfrihet ger privatpersoner stora friheter att larma och rapportera om missförhållanden och oegentligheter. Hur agerar ni om en visselblåsare skulle slå larm? Finns det någon form av skydd för honom eller henne?

– Jag förstår vad du menar. Vi har yttrandefrihet och det ska vara, och är, tillåtet att framföra kritik. Det håller vi stenhårt på. Man ska kunna berätta om vad man hör och ser och som inte är okej.
– Det skrivs mycket om kommunen som arbetsplats, både positivt men också negativt. Vi hanterar aldrig de frågorna eftersom det är tillåtet att framföra kritik. Skyddet består av yttrandefriheten. Det blir en ickefråga eftersom vi inte hanterar den. Det är tillåtet att framföra kritik, säger Marie Karlsson, personalchef inom Örnsköldsviks kommun, till Inblick
.
GÖRAN JACOBSON
goran@inblick.se

 
 
eBlick
Handbojor,_isoleringscell_och_kvinnofängelse
dec 06, 2019
När svenska polisen grep fembarnsmamman Solveig för att hon flydde från Barnevernet skedde det efter stora polisinsatser och ledde till en omfattande svensk mediebevakning. Nu berättar hon själv för första gången om det dramatiska gripandet, om åtta dagar i isoleringscell och fyra månaders vistelse på kvinnofängelse.
eBlick
dec 05, 2019
Dödsdömde Ray Jefferson Cromartie drog sina sista andetag sent på onsdagskvällen den 13 november, fastspänd på en brits i avrättningskammaren i Georgias delstatsfängelse. Trots upprepade överklaganden av dödsdomen med begäran om ett DNA-test för att bevisa Cromarties oskuld till mordet han dömts för, avslogs det sista överklagandet av USA:s Högsta domstol utan någon förklaring. Den dödsdömde hävdade intill slutet att han var oskyldig till anklagelserna. Vittnen till mordet hade dessutom pekat ut en annan man som mördare.
eBlick
dec 05, 2019
Finland firar i morgon fredag sin 102:a självständighetsdag. Genom åren har landets frihet varit hotad och i lördags var det 80 år sedan vinterkrigets utbrott. – Jag kom till Sverige som krigsbarn från Lappeenranta vid ryska gränsen 1944, berättar Rauni Haikonen för Inblick.
eBlick
nov 28, 2019
Att Trump och USA inte längre betraktar bosättningarna på Västbanken som illegala fick Kyrkostyrelsens presidium att uppmana Sveriges utrikesminister att agera i EU. – Jag tror inte att kyrkostyrelsen är rätt insatta i hela den här problematiken, säger kyrkopolitikern Bengt Klingestad, 85 år, som var FN-observatör i Mellanöstern i början 80-talet.
eBlick
nov 28, 2019
För två år sedan startade Åsa E Melander en protestaktion mot bristerna i sjukförsäkringen. Hashtaggen #sickasfk spred sig snabbt som en löpeld på nätets sociala medier och fick slagkraft när tusentals långtidssjukskrivna anslöt till upproret. Reaktionen från Facebook blev att spärra Åsa.
eBlick
nov 28, 2019
Norska Barnevernets främsta expert på tvångsomhändertaganden av barn fick fängelse för att under 20 års tid ha laddat ned 200 000 övergreppsbilder på barn. Norska myndigheter har inte gjort någon jämförelse mellan de barn som mannen tog beslut om och barnen på de beslagtagna övergreppsbilderna. – Det var inte en del av polisens utredning av saken att identifiera de avbildade barnen i det omfattande olovliga materialet, förklarar åklagare Hilde Hermanrud Strand för Inblick.
eBlick
nov 21, 2019
Det blir ingen rättegång mot Börje Claesson, har nu åklagare beslutat. I Norge är däremot bland annat en fembarnsmamma och en 76-årig morfar åtalad i ett fall där mamman försökte fly från Barnevernets försök att tvångsomhänderta hennes son.
eBlick
nov 21, 2019
Hans Marklund var på plats i Israel förra veckan då landet attackerades av raketer från Gaza. Enligt Hans rapporterar israelisk media att ett 40-tal personer fick föras till sjukhus. TT rapporterade också, men med en helt annan vinkel.
eBlick
nov 21, 2019
Psykisk ohälsa hos äldre har blivit en av våra största folksjukdomar. En femtedel av alla äldre personer i Sverige lider av psykisk ohälsa och antalet självmord har ökat. Denna har fått sjukvårdslandstingsrådet Behcet Barsom i Region Örebro att reagera skarpt. – Ett geriatriska center behöver skapas där kunskaper, erfarenheter och forskning förmedlas till vårdpersonal som arbetar med äldre, betonar han.
eBlick
nov 14, 2019
Denna veckan är det psykiatriveckan som fokuserar på den ökade psykiska ohälsan i Sverige. Cecilia Jägestedt drabbades av utbrändhet för några år sedan och utbildar sig till hälsocoach för att kunna hjälpa andra att må bra. – Jag tror att vi har tappat bort oss själva och att vi planerar kalendern full för att slippa att känna efter vad vi håller på med och tänka efter vad vi vill, säger Cecilia till Inblick.
eBlick
nov 14, 2019
I helgen som gick var det 30 år sedan Berlinmurens fall. Gerald Schülke, 67 år, bor i Hamburg och minns kvällen när muren föll. – Jag gick in till min granne för att se det hela på TV. Jag ville inte bara lyssna på radio utan se det med egna ögon, berättar Gerald för Inblick.