Navigera till koncernens hemsidor
LOGGA IN
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida

865 barn har försvunnit i Sverige – ingen vet vart

JOHAN PÅHLMAN | 13 aug , 2015
Under de senaste fem åren har nästan 1 400 barn försvunnit i Sverige. Ingen vet var de tar vägen och ingen behöver ta ansvar för de barn som försvinner. När det gäller ensamkommande flyktingbarn hänvisar Migrationsverket till polisen som hänvisar till socialtjänsten som hänvisar till Migrationsverket. Barnen är bara borta och ingen vet när de försvann eller varför.
2015_v33---NYHET-2---liten

De senaste fem åren har nästan 1 400 ensamkommande flyktingbarn försvunnit i Sverige, enligt Migrationsverket. En del av dessa har idag hunnit fylla 18 år, men 865 barn är försvunna. 
En majoritet av de flyktingbarn som försvunnit har varit i tonåren, men sedan 2012 har ett 90-tal barn under tolv år försvunnit. Drygt 30 av dem var under sex år. Journalister som sökt svar på var barnen tagit vägen har hittat 16-åringar som tvingats sälja droger och prostituera sig.

Migrationsverket har ingen statistik

Antingen har barnen försvunnit från sitt första boende direkt när de anlänt, redan innan de hunnit söka asyl, eller så har de försvunnit senare under asylprocessen. När under asylprocessen som barnen försvunnit kan Migrationsverket inte svara på då det inte förs någon statistik över detta.
Hos polismyndigheten finns statistik över barn och vuxna som kommit till Sverige och sedan försvunnit, men det går inte att se hur många av dem som är barn.

Rädda Barnen oroas

 – Vi tycker det är väldigt allvarligt naturligtvis. Det är ju barn som riskerar att fara illa och som vi inte vet vad som hänt med – om de hamnar i en dålig situation eller tagit sig vidare och fått tillstånd någon annanstans, säger handläggaren Sara Granath till Ekot.
– Det finns en risk att det finns barn i landet som far väldigt illa för att de är i en utsatt situation i papperslöshet och lever utanför systemet.

Nationellt grepp

Barnombudsmannen Fredrik Malmberg vill se ett större nationellt grepp där man tar tag i frågan om försvinnande barn.
– Det är en skrämmande bild, det handlar om mellan fem och tio procent av de ensamkommande barnen som försvinner varje år. Det är ingen som vet vad som händer med barnen som försvinner och det saknas en bild och en analys av vad barnen har varit med om. Det finns enstaka kartläggningar som visar att det kan handla om människohandel i vissa fall, säger Fredrik Malmberg.

FN kritiserar Sverige

FN:s barnrättskommitté kritiserade i våras Sverige för att inte tillräckligt följa upp vad som händer med barn som försvinner i Sverige. Efter det samlade barnombudsmannen flera olika myndigheter för att få en lägesbild över vilka kunskaper som finns om ensamkommande flyktingbarns försvinnanden. Barnombudsmannen kom fram till att det saknas en nationell bild och därför vände man sig då till regeringen.
– Det första som är viktigt är att man analyserar och följer upp de barn som försvinner, när de försvinner i asylprocessen, vilka barn det handlar om samt analyserar de barn som kommer tillbaka. 
Barnombudsmannen tycker att Sverige borde lärt sig av händelser som inträffade för femton år sedan då många kinesiska barn försvann.
– På varje boende där det skedde såg man det som en enstaka händelse, men om man tittade på det på ett nationellt plan kunde man se ett mönster. Där visade det sig finnas en grupp som hade satt det i system att på olika sätt utnyttja barnen. Det är naturligtvis jätteviktigt att man har den här typen av bevakning så att man kan skydda barnen bättre.

Fler ensamma barn väntas

Just de ensamkommande barnen är samtidigt den flyktingkategori som fortsätter att öka i Sverige.
Det totala antalet asylsökande beräknas dock bli färre än vad man tidigare trodde, och prognosen skrivs ned till 74 000.
Det är främst asylsökande barn från Afrikas horn och Afghanistan som ökar. Prognosen är nu att det kommer 12 000 ensamkommande barn och söker asyl i Sverige i år.
– Antalet ensamkommande barn ökar över hela Europa, och Sverige fortsätter vara primärt mottagarland. Sveriges mottagning av de här barnen anses vara bra, och man tror på en framtid här i Sverige, säger Anders Danielsson, Migrationsverkets generaldirektör.

Boende saknas

Den stora ökningen av ensamkommande barn får konsekvenser för Sveriges kommuner som måste ordna boendeplatser. Redan den fjärde juni flaggade Migrationsverket och länsstyrelserna för att antalet överenskomna platser för ensamkommande barn inte skulle räcka till. 
Nyss klargjorde Migrationsverket att steg fyra ska inledas, vilket innebär att alla kommuner i landet nu kan behöva ta emot barn.
– Det innebär självklart en utmaning för många kommuner på kort sikt att ta emot de ensamkommande barnen, säger Danielsson. Vi diskuterar gärna med andra aktörer hur vi tillsammans kan hantera situationen, och vi hoppas att samhället nu sluter upp och hjälps åt. 

Försämrad bild av Sverige

Migrationsverket bedömer att antalet asylsökande till Sverige kommer att vara fortsätt högt, men prognosen revideras nedåt. Beräkningarna ligger nu på mellan 66 000 och 80 000 med ett huvudscenario på 74 000 asylsökande. Det är främst asylsökande från Syrien som ligger bakom den totala minskningen av asylsökande. 
Migrationsverket har i tidigare prognoser konstaterat att en försämrad bild av Sverige som mottagarland delvis ligger bakom minskningen av asylsökande. Detta bedöms nu påverka asylmigrationen till Sverige i ännu större utsträckning än tidigare. Istället väntas fler flyktingar söka sig till Tyskland och andra EU-länder.
Kostnaderna för ersättningar till kommuner och landsting bedöms öka under hela prognosperioden (2015–2019), medan kostnaden för bostäder till asylsökande bedöms minska i takt med att färre asylsökande än väntat kommer till Sverige. Från och med 2016 bedöms myndigheten behöva mer pengar eftersom det väntas fler ensamkommande barn.

Annons: ”Kom inte hit”

Samtidigt tar vårt grannland Danmark till reklam för att upplysa flyktingar om att de helst inte ska komma dit. Den nya regeringen i Danmark planerar en reklamkampanj i utländska medier för att visa landets nya asylpolitik.
Den nya borgerliga regeringen har halverat bidragen till flyktingar och  planerar att annonsera i utländska tidningar, bland annat i Turkiet där många flyktingar mellanlandar på sin väg in i Europa.
– Vi önskar att drastiskt minska antalet, för vi menar att det danska samhället inte klarar den här stora pressen, säger Marcus Knuth, folketingspolitiker och integrations- och invandringspolitisk talesperson för regeringspartiet Venstre till Sveriges Radio.
Förra året upptäckte EU:s gränsövervakningsmyndighet Frontex att människosmugglare hade satt upp en hemsida med information om vad olika nordeuropeiska länder erbjuder asylsökande i bidrag och boende. 
I och med annonserna vill den danska regeringen uppdatera smugglarna kring vad som gäller i Danmark. Trots intern kritik inom partiet har regeringen lyckats få igenom sitt förslag, däremot har man ännu inte bestämt exakt hur kampanjen ska se ut.
– Vi vill inte leverera en skrämselkampanj, men en upplysningskampanj, säger Marcus Knuth .
I fjol tog Danmark emot 15 000 asylsökande, vilket var dubbelt så många som året innan men knappt en femtedel av antalet asylsökande i Sverige.

JOHAN PÅHLMAN
 
eBlick
jensenwebb
jun 25, 2020
I Norge och Finland har två höga polischefer dömts för haschsmuggling. Walter Kegö, tidigare chef för Rikskriminalens narkotikarotel och sedan regeringens expert i mobilisering mot narkotika, menar att ryska underrättelsetjänster är mycket aktiva i narkotikahandeln. – I Estland jobbade chefen för den nationella narkotikaroteln åt den ryska maffian, som styrs FSB och GRU, konstaterar han.
eBlick
jun 25, 2020
– Än så länge vet vi inte med säkerhet förutsättningarna för resor till Israel i höst, men vi räknar med att landet kommer att lyfta restriktionerna senare under sommaren. Kanske det öppnas för resande från september, berättar Göran Duveskog som äger och driver Duveskogs reseservice som arrangerar åtskilliga resor till Israel varje år.
eBlick
jun 18, 2020
PISA 2018 visar att Sveriges skolresultat förbättrats och välkomnades i höstas av regeringen. Nu ställs dock frågor om de förbättrade resultaten berodde på fusk. – Det är bra att vi får till stånd en kommission som kvalitetsgranskar PISA 2018 undersökningens resultat, säger den liberale politikern och läraren Niklas Lehresjön till Inblick.
eBlick
jun 04, 2020
Jonas Olsson har drivit Sjöstugans camping och hotell i Älmhult i 19 år. Redan sedan starten har de hyrt ut kanoter. Det är en viktig del av verksamheten. – Att paddla kanot är en jättehärlig aktivitet. Och under den tid som vi lever i nu blir det något helt annorlunda. Gillar man uteaktiviteter så är det en kanonbra aktivitet.
eBlick
jun 04, 2020
Det finns enligt Börje Claésson massor av intressant att uppleva i Småland med omnejd. Till Inblick delar han med sig av sina bästa “hemester” tips. – I min ungdom cyklade jag och min bror på tältsemester till Kållandsö, det slutade med att han mötte sin blivande fru, säger Börje med ett leende på läpparna.
eBlick
maj 22, 2020
I den nyutkomna boken «För ditt eget bästa» berättar Pia Johansson hur hon träffade en man och om hur lycklig relationen var i början med middagar och blommor. Efter fem år var den tidigare så energiska Pia ett nervvrak med en kropp som började säga ifrån. – På slutet är man ingenting. Då behöver de ta ett nytt offer att kasta på den känslomässiga sopstationen och gärna trampa en gång till så att man är riktigt död, berättar Pia för Inblick.
eBlick
maj 22, 2020
Riksbanken förordar svenskt medlemskap i EU:s bank- union. Forum för EU-debatt har en diametralt motsatt åsikt. – Detta är ett sätt att frånta Sverige mer makt över våra banker och knyta oss närmare Euron, säger Nils Lundgren, som är debattör och ekonom, till Inblick.
eBlick
maj 22, 2020
Karelen, den del av Finland som ockuperades av Sovjet och ledde till att 400 000 finska flyktingar fick fly till övriga Finland under andra världskriget, skapar återigen rubriker. I centrum står en rysk rättsskandal kring en människorättsaktivist som har hittat flera av Stalins massgravar i området.
eBlick
maj 07, 2020
I coronapandemins spår har det blivit nödvändigt för landets politiker att finna digitala arbetsformer. Ålderspresident Tuve Skånberg sitter i riksdagens konstitutionsutskott (KU) som arbetar med demokratifrågor. – Det är som att vara urmakare inuti riksdagens urverk, mycket av det som KU avhandlar lämpar sig inte att göra på distans, säger han till Inblick.
eBlick
maj 07, 2020
– Vi har rett ut många svårigheter tidigare. Men många kommer att behöva lite hjälp, särskilt de som är sköra, de som redan har en problematisk tillvaro och de som nu får hela sin tillvaro förändrad, säger Marianne Olsson om hur coronakrisen påverkar människor. Hon ger tips och råd för att klara av situationen.
eBlick
apr 30, 2020
Det pågående gängkriget i Östergötland har skördat ytterligare ett dödsoffer. Men tack vare ett intensivt och mycket framgångsrikt polisarbete kunde de två gärningsmännen till den senaste dödsskjutningen snabbt gripas och häktas. – Kriget kommer fortsätta så länge inget av gängen viftar med vit flagg och ger upp, vilket inte finns på kartan, säger Inblicks uppgiftslämnare ”Niklas”.
Senaste nytt
Senaste blogginläggen
Christian Mölk | 26 jun, 2020
Christian Mölk | 17 jun, 2020
Christian Mölk | 20 apr, 2020
Christian Mölk | 13 apr, 2020
Christian Mölk | 03 mar, 2020
Christian Mölk | 27 feb, 2020
Christian Mölk | 12 feb, 2020
Christian Mölk | 26 jan, 2020

SVT

Christian Mölk | 21 jan, 2020
Christian Mölk | 11 nov, 2019