Navigera till koncernens hemsidor
LOGGA IN
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida

865 barn har försvunnit i Sverige – ingen vet vart

JOHAN PÅHLMAN | 13 aug , 2015
Under de senaste fem åren har nästan 1 400 barn försvunnit i Sverige. Ingen vet var de tar vägen och ingen behöver ta ansvar för de barn som försvinner. När det gäller ensamkommande flyktingbarn hänvisar Migrationsverket till polisen som hänvisar till socialtjänsten som hänvisar till Migrationsverket. Barnen är bara borta och ingen vet när de försvann eller varför.
2015_v33---NYHET-2---liten

De senaste fem åren har nästan 1 400 ensamkommande flyktingbarn försvunnit i Sverige, enligt Migrationsverket. En del av dessa har idag hunnit fylla 18 år, men 865 barn är försvunna. 
En majoritet av de flyktingbarn som försvunnit har varit i tonåren, men sedan 2012 har ett 90-tal barn under tolv år försvunnit. Drygt 30 av dem var under sex år. Journalister som sökt svar på var barnen tagit vägen har hittat 16-åringar som tvingats sälja droger och prostituera sig.

Migrationsverket har ingen statistik

Antingen har barnen försvunnit från sitt första boende direkt när de anlänt, redan innan de hunnit söka asyl, eller så har de försvunnit senare under asylprocessen. När under asylprocessen som barnen försvunnit kan Migrationsverket inte svara på då det inte förs någon statistik över detta.
Hos polismyndigheten finns statistik över barn och vuxna som kommit till Sverige och sedan försvunnit, men det går inte att se hur många av dem som är barn.

Rädda Barnen oroas

 – Vi tycker det är väldigt allvarligt naturligtvis. Det är ju barn som riskerar att fara illa och som vi inte vet vad som hänt med – om de hamnar i en dålig situation eller tagit sig vidare och fått tillstånd någon annanstans, säger handläggaren Sara Granath till Ekot.
– Det finns en risk att det finns barn i landet som far väldigt illa för att de är i en utsatt situation i papperslöshet och lever utanför systemet.

Nationellt grepp

Barnombudsmannen Fredrik Malmberg vill se ett större nationellt grepp där man tar tag i frågan om försvinnande barn.
– Det är en skrämmande bild, det handlar om mellan fem och tio procent av de ensamkommande barnen som försvinner varje år. Det är ingen som vet vad som händer med barnen som försvinner och det saknas en bild och en analys av vad barnen har varit med om. Det finns enstaka kartläggningar som visar att det kan handla om människohandel i vissa fall, säger Fredrik Malmberg.

FN kritiserar Sverige

FN:s barnrättskommitté kritiserade i våras Sverige för att inte tillräckligt följa upp vad som händer med barn som försvinner i Sverige. Efter det samlade barnombudsmannen flera olika myndigheter för att få en lägesbild över vilka kunskaper som finns om ensamkommande flyktingbarns försvinnanden. Barnombudsmannen kom fram till att det saknas en nationell bild och därför vände man sig då till regeringen.
– Det första som är viktigt är att man analyserar och följer upp de barn som försvinner, när de försvinner i asylprocessen, vilka barn det handlar om samt analyserar de barn som kommer tillbaka. 
Barnombudsmannen tycker att Sverige borde lärt sig av händelser som inträffade för femton år sedan då många kinesiska barn försvann.
– På varje boende där det skedde såg man det som en enstaka händelse, men om man tittade på det på ett nationellt plan kunde man se ett mönster. Där visade det sig finnas en grupp som hade satt det i system att på olika sätt utnyttja barnen. Det är naturligtvis jätteviktigt att man har den här typen av bevakning så att man kan skydda barnen bättre.

Fler ensamma barn väntas

Just de ensamkommande barnen är samtidigt den flyktingkategori som fortsätter att öka i Sverige.
Det totala antalet asylsökande beräknas dock bli färre än vad man tidigare trodde, och prognosen skrivs ned till 74 000.
Det är främst asylsökande barn från Afrikas horn och Afghanistan som ökar. Prognosen är nu att det kommer 12 000 ensamkommande barn och söker asyl i Sverige i år.
– Antalet ensamkommande barn ökar över hela Europa, och Sverige fortsätter vara primärt mottagarland. Sveriges mottagning av de här barnen anses vara bra, och man tror på en framtid här i Sverige, säger Anders Danielsson, Migrationsverkets generaldirektör.

Boende saknas

Den stora ökningen av ensamkommande barn får konsekvenser för Sveriges kommuner som måste ordna boendeplatser. Redan den fjärde juni flaggade Migrationsverket och länsstyrelserna för att antalet överenskomna platser för ensamkommande barn inte skulle räcka till. 
Nyss klargjorde Migrationsverket att steg fyra ska inledas, vilket innebär att alla kommuner i landet nu kan behöva ta emot barn.
– Det innebär självklart en utmaning för många kommuner på kort sikt att ta emot de ensamkommande barnen, säger Danielsson. Vi diskuterar gärna med andra aktörer hur vi tillsammans kan hantera situationen, och vi hoppas att samhället nu sluter upp och hjälps åt. 

Försämrad bild av Sverige

Migrationsverket bedömer att antalet asylsökande till Sverige kommer att vara fortsätt högt, men prognosen revideras nedåt. Beräkningarna ligger nu på mellan 66 000 och 80 000 med ett huvudscenario på 74 000 asylsökande. Det är främst asylsökande från Syrien som ligger bakom den totala minskningen av asylsökande. 
Migrationsverket har i tidigare prognoser konstaterat att en försämrad bild av Sverige som mottagarland delvis ligger bakom minskningen av asylsökande. Detta bedöms nu påverka asylmigrationen till Sverige i ännu större utsträckning än tidigare. Istället väntas fler flyktingar söka sig till Tyskland och andra EU-länder.
Kostnaderna för ersättningar till kommuner och landsting bedöms öka under hela prognosperioden (2015–2019), medan kostnaden för bostäder till asylsökande bedöms minska i takt med att färre asylsökande än väntat kommer till Sverige. Från och med 2016 bedöms myndigheten behöva mer pengar eftersom det väntas fler ensamkommande barn.

Annons: ”Kom inte hit”

Samtidigt tar vårt grannland Danmark till reklam för att upplysa flyktingar om att de helst inte ska komma dit. Den nya regeringen i Danmark planerar en reklamkampanj i utländska medier för att visa landets nya asylpolitik.
Den nya borgerliga regeringen har halverat bidragen till flyktingar och  planerar att annonsera i utländska tidningar, bland annat i Turkiet där många flyktingar mellanlandar på sin väg in i Europa.
– Vi önskar att drastiskt minska antalet, för vi menar att det danska samhället inte klarar den här stora pressen, säger Marcus Knuth, folketingspolitiker och integrations- och invandringspolitisk talesperson för regeringspartiet Venstre till Sveriges Radio.
Förra året upptäckte EU:s gränsövervakningsmyndighet Frontex att människosmugglare hade satt upp en hemsida med information om vad olika nordeuropeiska länder erbjuder asylsökande i bidrag och boende. 
I och med annonserna vill den danska regeringen uppdatera smugglarna kring vad som gäller i Danmark. Trots intern kritik inom partiet har regeringen lyckats få igenom sitt förslag, däremot har man ännu inte bestämt exakt hur kampanjen ska se ut.
– Vi vill inte leverera en skrämselkampanj, men en upplysningskampanj, säger Marcus Knuth .
I fjol tog Danmark emot 15 000 asylsökande, vilket var dubbelt så många som året innan men knappt en femtedel av antalet asylsökande i Sverige.

JOHAN PÅHLMAN
 
eBlick
Del_i_pagaende_mc-krig
dec 12, 2019
Dödsskjutningen utanför nattklubben Hugo i Norrköping förra veckan, då två centralfigurer inom den organiserade brottsligheten dödades, kan vara en del i ett upptrappat mc-krig i Östergötland. Det är en av de misstankar som har framkommit i samband med utredningen. Östgötapolisen klassar de två morden som en särskild händelse, vilket bland annat innebär att polisen lättare kan frigöra resu
eBlick
dec 12, 2019
European Prayer Breakfast arrangerades i Bryssel 3-5 december och samlade kristna från Europas alla hörn. Pastorn Carlton Deal var primus motor och koordinerade eventet. Bland medarbetarna fanns också svenska Marie Bengtsson Bennet.
eBlick
dec 12, 2019
I förra veckan kom beskedet att Örebro tingsrätt har beslutat att bevilja den före detta Knutbypastorn Helge Fossmos, som bytt namn och numera heter Iversen, ansökan om att få sitt livstidsstraff omvandlat till ett tidsbestämt straff. Strafflängden blev bestämd till 26 år. Fossmo kan därmed vara ute om två år. – Jag tycker han har suttit alldeles för kort tid med tanke på hans brottsoffer, säger Peter Gembäck, Fossmos före detta pastorskollega i Filadelfia Knutby, till Inblick.
eBlick
dec 06, 2019
När svenska polisen grep fembarnsmamman Solveig för att hon flydde från Barnevernet skedde det efter stora polisinsatser och ledde till en omfattande svensk mediebevakning. Nu berättar hon själv för första gången om det dramatiska gripandet, om åtta dagar i isoleringscell och fyra månaders vistelse på kvinnofängelse.
eBlick
dec 05, 2019
Dödsdömde Ray Jefferson Cromartie drog sina sista andetag sent på onsdagskvällen den 13 november, fastspänd på en brits i avrättningskammaren i Georgias delstatsfängelse. Trots upprepade överklaganden av dödsdomen med begäran om ett DNA-test för att bevisa Cromarties oskuld till mordet han dömts för, avslogs det sista överklagandet av USA:s Högsta domstol utan någon förklaring. Den dödsdömde hävdade intill slutet att han var oskyldig till anklagelserna. Vittnen till mordet hade dessutom pekat ut en annan man som mördare.
eBlick
dec 05, 2019
Finland firar i morgon fredag sin 102:a självständighetsdag. Genom åren har landets frihet varit hotad och i lördags var det 80 år sedan vinterkrigets utbrott. – Jag kom till Sverige som krigsbarn från Lappeenranta vid ryska gränsen 1944, berättar Rauni Haikonen för Inblick.
eBlick
nov 28, 2019
Att Trump och USA inte längre betraktar bosättningarna på Västbanken som illegala fick Kyrkostyrelsens presidium att uppmana Sveriges utrikesminister att agera i EU. – Jag tror inte att kyrkostyrelsen är rätt insatta i hela den här problematiken, säger kyrkopolitikern Bengt Klingestad, 85 år, som var FN-observatör i Mellanöstern i början 80-talet.
eBlick
nov 28, 2019
För två år sedan startade Åsa E Melander en protestaktion mot bristerna i sjukförsäkringen. Hashtaggen #sickasfk spred sig snabbt som en löpeld på nätets sociala medier och fick slagkraft när tusentals långtidssjukskrivna anslöt till upproret. Reaktionen från Facebook blev att spärra Åsa.
eBlick
nov 28, 2019
Norska Barnevernets främsta expert på tvångsomhändertaganden av barn fick fängelse för att under 20 års tid ha laddat ned 200 000 övergreppsbilder på barn. Norska myndigheter har inte gjort någon jämförelse mellan de barn som mannen tog beslut om och barnen på de beslagtagna övergreppsbilderna. – Det var inte en del av polisens utredning av saken att identifiera de avbildade barnen i det omfattande olovliga materialet, förklarar åklagare Hilde Hermanrud Strand för Inblick.
eBlick
nov 21, 2019
Det blir ingen rättegång mot Börje Claesson, har nu åklagare beslutat. I Norge är däremot bland annat en fembarnsmamma och en 76-årig morfar åtalad i ett fall där mamman försökte fly från Barnevernets försök att tvångsomhänderta hennes son.
eBlick
nov 21, 2019
Hans Marklund var på plats i Israel förra veckan då landet attackerades av raketer från Gaza. Enligt Hans rapporterar israelisk media att ett 40-tal personer fick föras till sjukhus. TT rapporterade också, men med en helt annan vinkel.
Senaste nytt
Senaste blogginläggen
Christian Mölk | 03 dec, 2019
Christian Mölk | 11 nov, 2019
Christian Mölk | 30 okt, 2019
Christian Mölk | 13 aug, 2019
Ruben Agnarsson | 23 maj, 2019
Christian Mölk | 08 maj, 2019
Christian Mölk | 21 apr, 2019