Navigera till koncernens hemsidor
LOGGA IN
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida

Rysk ambassadör hotar Danmark med kärnvapen

Ruben Agnarsson | 26 mar , 2015
Om Danmark ansluter sig till Natos missilförsvar blir danska örlogsfartyg mål för ryska atommissiler, skrev Rysslands ambassadör i Danmark, Michail Vanin, i Jyllands-Posten i helgen. – Putins hot mot Danmark är inte unikt, menar försvarsutskottets ordförande Allan Widman (FP).
2015_v13---NYHET-2---liten

Varken Socialdemokraternas utrikestalesperson Morten Bødskov eller Søren Espersen i Dansk Folkeparti tror att den ryske ambassadören menar allvar med sitt hot om att danska örlogsfartyg kan bli mål för ryska atommissiler.
– Det här kan helt enkelt inte vara Kremls påhitt. Så dumma är de inte, sade Søren Espersen till tidningen Politiken.
Men Allan Widman, ordförande i den svenska riksdagens försvarsutskott, är inte lika säker på att Kreml inte är inblandat.
– Det ryska kärnvapenhotet mot Danmark är inte unikt. Antydningar om att enskilda länder har anledning att frukta ryska kärnvapen har kommit med viss regelbundenhet, särskilt under det senaste året, säger försvarsutskottets ordförande Allan Widman, som så sent som den 22 januari i år debatterade med utrikesminister Margot Wallström (S) om svensk motståndskraft mot Rysslands kärnvapenhot.
– Jag tror att Putin endera dagen kommer att skicka signaler med nukleär innebörd, både till Sverige och till Finland, sade Allan Widman till Inblick inför interpellationsdebatten.

Ryska ledningen har inte invänt

Diskussionerna om den ryske ambassadören bara hade en dålig dag på jobbet när han i helgen hotade Danmark med kärnvapen, eller om han var ett språkrör för Kreml, kommenterar Allan Widman så här.
– Den ryske ambassadören måste antas föra Kremls talan, tills motsatsen bevisats. Mig veterligen har den ryska ledningen hittills inte invänt mot hans uttalanden, uppger Allan Widman för Inblick, och hänvisar till den försvars- och säkerhetspolitiske forskaren Wilhelm Agrell, som talar om ett nytt, kallt krig. 
– Situationen är oroande, men det finns stora skillnader mellan den situation som råder nu och den under det kalla kriget. Ryssland leds i stort sett av en enda man, säger Allan Widman, men tillägger samtidigt:
– Beroendet mellan öst och väst har ökat, vilket innebär att försämrade relationer får snabbare och mer långtgående effekter. 
– Jag är mycket orolig för utvecklingen de närmsta åren, sammanfattar han situationen.

Med tanke på att den ryska kärnvapendoktrinen ändrades i julhelgen, vilken risk finns det för att Putin sätter dessa kärnvapenhot i verket?
– I en väpnad konflikt mellan Ryssland och väst kan det tyvärr inte uteslutas att Putin använder kärnvapen. Det är en etablerad del av rysk, militär doktrin och det finns en utvecklad kärnvapenretorik från Moskvas sida.

När övergår de militärövningar som avlöser varandra i vårt närområde till att bli regelrätta krigsförberedelser?
– All militär övning utgör förberedelser för ett möjligt krig.

Ny militärdoktrin

Det var på annandag jul som Rysslands president och överbefälhavare Vladimir Putin meddelade att Ryssland har antagit en ny militärdoktrin för landet.
Enligt det nya dokumentet förbehåller sig Ryssland rätten att tillgripa kärnvapen som svar på angrepp på sig själv eller dess allierade. Vidare kan Ryssland använda sig av sådana vapen om hela landets existens är hotad.
Beslutet togs som en respons på beslutet i Ukrainas parlament som dagen före julafton röstade för att överge landets alliansfrihet och istället börja arbeta mot ett Nato-medlemskap.
En nyhet i den nya militärdoktrinen är att utvidgningen av militäralliansen Nato, samt Natos utökade militära kapacitet, utmålas som det största yttre hotet mot Ryssland. 

Ruben Agnarsson
ruben@inblick.se

--

Margot Wallström lovar Putin:

Inga Jas-plan ska landa i EstlandSveriges utrikesminister Margot Wallström och den finska utrikesministern Erkki Toumioja har lovat Vladimir Putin att svenska och finska militärflygplan inte ska landa i Estland under en militärövning som länderna ska göra med USA om några veckor.

Löftet till Putin uttrycktes när utrikesminister Margot Wallströms kabinettsekreterare Annika Söder och Rysslands ambassadör i Sverige, Viktor Tatarintsev, träffades den 11 februari i år. Det var den ryske ambassadören som tog upp flygövningen över Östersjön.
Enligt en UD-promemoria som Expressen avslöjat, fick ryssarna under mötet ett löfte av kabinettsekreteraren Annika Söder om att svenska Jas-plan inte skulle landa i Estland under den aktuella försvarsövningen.
”Att dessa militärt alliansfria stater samövar med USA kunde inte lämna Ryssland likgiltigt”, hade ambassadör Tatarintsev betonat under mötet, enligt Annika Söders promemoria.
Kabinettsekreterare Söder, som enligt promemorian planerar ett Moskvabesök inom kort, lovade – på det svenska försvarets vägnar – på stående fot att ”inga svenska plan skulle landa på estniskt territorium, och detsamma gällde Finland”.
Söder beskrev hur den svenska och den finska utrikesministern hade kommit överens om detta. ”Tatarintsev föreföll nöjd med svaret”, avslutades promemorian.
I fredags förra veckan debatterade utrikesminister Margot Wallström och Allan Widman uppgifterna om att Sverige lovat Ryssland att några svenska Jas-plan inte ska landa i Estland.
”Regeringskansliet har inte påverkat utformningen av den aktuella övningen”, försäkrade Margot Wallström, som beskrev Expressens artikel som felaktig. 
Hon förnekade dock inte själva innehållet i promemorian, men betonade att Ryssland inte tillåts ”påverka vår övningsverksamhet eller vår säkerhetspolitiska hållning”.

Ruben Agnarsson
ruben@inblick.se


--

Säpo ber allmänheten om hjälp att jaga spioner

”Ryssland största hotet”


Rysslands spionage i och mot Sverige är mycket omfattande och har dessutom ökat i anslutning till krisen i Ukraina, konstaterar Säpo i sin årsbok, som kom ut förra veckan.

Det största underrättelsehotet mot Sverige utgörs av Ryssland, skriver Säpo i sin årsbok.
”På olaglig väg – och i skydd av diplomatiska skenbefattningar – samlar ryska underrättelseofficerare in information om det svenska försvaret, politik, ekonomi, teknik, vetenskap och politiska flyktingar”, konstaterar den svenska underrättelsetjänsten, och beskriver hur ryska spioner särskilt intresserar sig för militärer och poliser i utlandstjänst. 
Säpo skriver också att olagliga underrättelseoperationer mot mål i Sverige ofta genomförs av underrättelseofficerare som gömmer sig bakom en diplomatisk fasad. 
”Säkerhetspolisens kontraspionageverksamhet är ett viktigt instrument för att möta detta hot. Ett annat är en vaksam allmänhet”, konstaterar Säpo och instruerar allmänheten vad som ska göras om man tror att man blivit utsatt för ett värvningsförsök:
”Säkerhetspolisen rekommenderar att du ska anteckna vem som har kontaktat dig och vilken anledning till kontakten som personen uppgav. Notera också när och hur den första kontakten togs. Kontakta sedan Säkerhetspolisen.”

Ruben Agnarsson

 
eBlick
Trupperna_ska_inte_dras_tillbaka
jan 16, 2020
Försvarsutskottets ordförande Pål Jonsson (M) anser inte att Sverige ska ta hem den svenska truppen från Irak. – Sverige har 70 soldater i Irak, detta åtagande förlängdes med ett år i december, den insatsen har nu pausats, men vi hoppas att de kan återgå till sin uppgift; att utbilda irakier snarast, säger Pål Jonson till Inblick.
eBlick
jan 16, 2020
Den 4 januari hölls minnesgudstjänsten för Reinhard Bonnke i USA. Owe Carlsson från Citykyrkan i Älmhult fick en speciell inbjudan och var på plats. – Det var ett privilegium för mig att känna Reinhard Bonnke, den tyska evangelisten som påverkade så många i världen. Jag fick en speciell inbjudan till minnesgudstjänsten. Det var en stor förmån, säger Owe Carlsson som här berättar om sitt samarbete med Bonnke.
eBlick
jan 16, 2020
Digitala medier tar mer och mer av vår tid och inkräktar på behov av sömn, motion och sociala relationer. Det kan leda till psykisk ohälsa. – Vi ska inte backa utvecklingen, det går inte. Men vi ska använda våra digitala verktyg på ett smartare sätt och inse att det finns en baksida med dem, sa Anders Hansen till Inblick under en föreläsning om välmående.
eBlick
jan 10, 2020
I mitten av 1990-talet fick flera medarbetare på Berliner Zeitung som samarbetat med Stasi sluta. Nu avslöjas att tidningens nye ägare var inofficiell medarbetare åt Stasi.
eBlick
jan 10, 2020
Nu är det klart för start för rättegången i Uppsala tingsrätt där tre tidigare ledarfigurer i den omtalade Filadelfiaförsamlingen i Knutby står åtalade. Rättegången inleds den 14 januari.
eBlick
jan 02, 2020
Elscooterbolaget Voi har anmält till Datainspektionen att över en miljon kunder kan ha drabbats av en säkerhetslucka i företagets system. Voi har tidigare anmält att en användare lyckats ta sig in i företagets tekniska system där kvitton från olika användare lagrats. Då ska felet ha rättats till och användarna enbart kunnat ladda ned sina egna kvitton, enligt Voi. Nu visar det sig att Voi uppskattar antalet drabbade kunder till "över en miljon".
eBlick
jan 02, 2020
Det finns fortfarande ett 50-tal minderåriga barn med någon form av koppling till Sverige i de fångläger i den syriska öknen där tillfångatagna utländska IS-terrorister hålls internerade. Regeringen Löfven säger sig vara fokuserad på att hämta hem de IS-barn som är föräldralösa. Men enligt utrikesminister Ann Linde är det svårt att fastställa att de verkligen saknar mamma och pappa.
eBlick
jan 02, 2020
I mitten av december fällddes Norge återigen av Europadomstolen. Sju domar har hittills fallit, norska Barnevernet är nu dömt i fem av dem och ytterligare 28 fall ska behandlas. – Att Norge inte tar detta på allvar är omskakande. I andra länder hade parlamentet tillsatt en undersökningskommission, säger den norska människorättsjuristen Gro Hillestad Thune.
eBlick
dec 19, 2019
– Julförberedelserna började tidigt under min uppväxt i Vilhelm Mobergsbygderna i Småland. Julgrisen slaktades hemma på gården hos mina föräldrar som var lantbrukare. Och jag minns julbaken av sju sorters kakor och hur mamma fernissade golven i vårt hus. Jag älskar julen, berättar landshövdingen Maria Larsson.
eBlick
dec 19, 2019
När polisen grep fembarnsmamman Solveig för att hon flydde från Barnevernet skedde det efter stora svenska polisinsatser och ledde till en omfattande svensk mediebevakning. Nu kan Inblick avslöja att det svenska polisbefäl som ledde gripandet har dömts i domstol för kvinnoförnedrande behandling av sina kollegor.
eBlick
dec 12, 2019
European Prayer Breakfast arrangerades i Bryssel 3-5 december och samlade kristna från Europas alla hörn. Pastorn Carlton Deal var primus motor och koordinerade eventet. Bland medarbetarna fanns också svenska Marie Bengtsson Bennet.