Navigera till koncernens hemsidor
LOGGA IN
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida

Rysk ambassadör hotar Danmark med kärnvapen

Ruben Agnarsson | 26 mar , 2015
Om Danmark ansluter sig till Natos missilförsvar blir danska örlogsfartyg mål för ryska atommissiler, skrev Rysslands ambassadör i Danmark, Michail Vanin, i Jyllands-Posten i helgen. – Putins hot mot Danmark är inte unikt, menar försvarsutskottets ordförande Allan Widman (FP).
2015_v13---NYHET-2---liten

Varken Socialdemokraternas utrikestalesperson Morten Bødskov eller Søren Espersen i Dansk Folkeparti tror att den ryske ambassadören menar allvar med sitt hot om att danska örlogsfartyg kan bli mål för ryska atommissiler.
– Det här kan helt enkelt inte vara Kremls påhitt. Så dumma är de inte, sade Søren Espersen till tidningen Politiken.
Men Allan Widman, ordförande i den svenska riksdagens försvarsutskott, är inte lika säker på att Kreml inte är inblandat.
– Det ryska kärnvapenhotet mot Danmark är inte unikt. Antydningar om att enskilda länder har anledning att frukta ryska kärnvapen har kommit med viss regelbundenhet, särskilt under det senaste året, säger försvarsutskottets ordförande Allan Widman, som så sent som den 22 januari i år debatterade med utrikesminister Margot Wallström (S) om svensk motståndskraft mot Rysslands kärnvapenhot.
– Jag tror att Putin endera dagen kommer att skicka signaler med nukleär innebörd, både till Sverige och till Finland, sade Allan Widman till Inblick inför interpellationsdebatten.

Ryska ledningen har inte invänt

Diskussionerna om den ryske ambassadören bara hade en dålig dag på jobbet när han i helgen hotade Danmark med kärnvapen, eller om han var ett språkrör för Kreml, kommenterar Allan Widman så här.
– Den ryske ambassadören måste antas föra Kremls talan, tills motsatsen bevisats. Mig veterligen har den ryska ledningen hittills inte invänt mot hans uttalanden, uppger Allan Widman för Inblick, och hänvisar till den försvars- och säkerhetspolitiske forskaren Wilhelm Agrell, som talar om ett nytt, kallt krig. 
– Situationen är oroande, men det finns stora skillnader mellan den situation som råder nu och den under det kalla kriget. Ryssland leds i stort sett av en enda man, säger Allan Widman, men tillägger samtidigt:
– Beroendet mellan öst och väst har ökat, vilket innebär att försämrade relationer får snabbare och mer långtgående effekter. 
– Jag är mycket orolig för utvecklingen de närmsta åren, sammanfattar han situationen.

Med tanke på att den ryska kärnvapendoktrinen ändrades i julhelgen, vilken risk finns det för att Putin sätter dessa kärnvapenhot i verket?
– I en väpnad konflikt mellan Ryssland och väst kan det tyvärr inte uteslutas att Putin använder kärnvapen. Det är en etablerad del av rysk, militär doktrin och det finns en utvecklad kärnvapenretorik från Moskvas sida.

När övergår de militärövningar som avlöser varandra i vårt närområde till att bli regelrätta krigsförberedelser?
– All militär övning utgör förberedelser för ett möjligt krig.

Ny militärdoktrin

Det var på annandag jul som Rysslands president och överbefälhavare Vladimir Putin meddelade att Ryssland har antagit en ny militärdoktrin för landet.
Enligt det nya dokumentet förbehåller sig Ryssland rätten att tillgripa kärnvapen som svar på angrepp på sig själv eller dess allierade. Vidare kan Ryssland använda sig av sådana vapen om hela landets existens är hotad.
Beslutet togs som en respons på beslutet i Ukrainas parlament som dagen före julafton röstade för att överge landets alliansfrihet och istället börja arbeta mot ett Nato-medlemskap.
En nyhet i den nya militärdoktrinen är att utvidgningen av militäralliansen Nato, samt Natos utökade militära kapacitet, utmålas som det största yttre hotet mot Ryssland. 

Ruben Agnarsson
ruben@inblick.se

--

Margot Wallström lovar Putin:

Inga Jas-plan ska landa i EstlandSveriges utrikesminister Margot Wallström och den finska utrikesministern Erkki Toumioja har lovat Vladimir Putin att svenska och finska militärflygplan inte ska landa i Estland under en militärövning som länderna ska göra med USA om några veckor.

Löftet till Putin uttrycktes när utrikesminister Margot Wallströms kabinettsekreterare Annika Söder och Rysslands ambassadör i Sverige, Viktor Tatarintsev, träffades den 11 februari i år. Det var den ryske ambassadören som tog upp flygövningen över Östersjön.
Enligt en UD-promemoria som Expressen avslöjat, fick ryssarna under mötet ett löfte av kabinettsekreteraren Annika Söder om att svenska Jas-plan inte skulle landa i Estland under den aktuella försvarsövningen.
”Att dessa militärt alliansfria stater samövar med USA kunde inte lämna Ryssland likgiltigt”, hade ambassadör Tatarintsev betonat under mötet, enligt Annika Söders promemoria.
Kabinettsekreterare Söder, som enligt promemorian planerar ett Moskvabesök inom kort, lovade – på det svenska försvarets vägnar – på stående fot att ”inga svenska plan skulle landa på estniskt territorium, och detsamma gällde Finland”.
Söder beskrev hur den svenska och den finska utrikesministern hade kommit överens om detta. ”Tatarintsev föreföll nöjd med svaret”, avslutades promemorian.
I fredags förra veckan debatterade utrikesminister Margot Wallström och Allan Widman uppgifterna om att Sverige lovat Ryssland att några svenska Jas-plan inte ska landa i Estland.
”Regeringskansliet har inte påverkat utformningen av den aktuella övningen”, försäkrade Margot Wallström, som beskrev Expressens artikel som felaktig. 
Hon förnekade dock inte själva innehållet i promemorian, men betonade att Ryssland inte tillåts ”påverka vår övningsverksamhet eller vår säkerhetspolitiska hållning”.

Ruben Agnarsson
ruben@inblick.se


--

Säpo ber allmänheten om hjälp att jaga spioner

”Ryssland största hotet”


Rysslands spionage i och mot Sverige är mycket omfattande och har dessutom ökat i anslutning till krisen i Ukraina, konstaterar Säpo i sin årsbok, som kom ut förra veckan.

Det största underrättelsehotet mot Sverige utgörs av Ryssland, skriver Säpo i sin årsbok.
”På olaglig väg – och i skydd av diplomatiska skenbefattningar – samlar ryska underrättelseofficerare in information om det svenska försvaret, politik, ekonomi, teknik, vetenskap och politiska flyktingar”, konstaterar den svenska underrättelsetjänsten, och beskriver hur ryska spioner särskilt intresserar sig för militärer och poliser i utlandstjänst. 
Säpo skriver också att olagliga underrättelseoperationer mot mål i Sverige ofta genomförs av underrättelseofficerare som gömmer sig bakom en diplomatisk fasad. 
”Säkerhetspolisens kontraspionageverksamhet är ett viktigt instrument för att möta detta hot. Ett annat är en vaksam allmänhet”, konstaterar Säpo och instruerar allmänheten vad som ska göras om man tror att man blivit utsatt för ett värvningsförsök:
”Säkerhetspolisen rekommenderar att du ska anteckna vem som har kontaktat dig och vilken anledning till kontakten som personen uppgav. Notera också när och hur den första kontakten togs. Kontakta sedan Säkerhetspolisen.”

Ruben Agnarsson

 
eBlick
Handbojor,_isoleringscell_och_kvinnofängelse
dec 06, 2019
När svenska polisen grep fembarnsmamman Solveig för att hon flydde från Barnevernet skedde det efter stora polisinsatser och ledde till en omfattande svensk mediebevakning. Nu berättar hon själv för första gången om det dramatiska gripandet, om åtta dagar i isoleringscell och fyra månaders vistelse på kvinnofängelse.
eBlick
dec 05, 2019
Dödsdömde Ray Jefferson Cromartie drog sina sista andetag sent på onsdagskvällen den 13 november, fastspänd på en brits i avrättningskammaren i Georgias delstatsfängelse. Trots upprepade överklaganden av dödsdomen med begäran om ett DNA-test för att bevisa Cromarties oskuld till mordet han dömts för, avslogs det sista överklagandet av USA:s Högsta domstol utan någon förklaring. Den dödsdömde hävdade intill slutet att han var oskyldig till anklagelserna. Vittnen till mordet hade dessutom pekat ut en annan man som mördare.
eBlick
dec 05, 2019
Finland firar i morgon fredag sin 102:a självständighetsdag. Genom åren har landets frihet varit hotad och i lördags var det 80 år sedan vinterkrigets utbrott. – Jag kom till Sverige som krigsbarn från Lappeenranta vid ryska gränsen 1944, berättar Rauni Haikonen för Inblick.
eBlick
nov 28, 2019
Att Trump och USA inte längre betraktar bosättningarna på Västbanken som illegala fick Kyrkostyrelsens presidium att uppmana Sveriges utrikesminister att agera i EU. – Jag tror inte att kyrkostyrelsen är rätt insatta i hela den här problematiken, säger kyrkopolitikern Bengt Klingestad, 85 år, som var FN-observatör i Mellanöstern i början 80-talet.
eBlick
nov 28, 2019
För två år sedan startade Åsa E Melander en protestaktion mot bristerna i sjukförsäkringen. Hashtaggen #sickasfk spred sig snabbt som en löpeld på nätets sociala medier och fick slagkraft när tusentals långtidssjukskrivna anslöt till upproret. Reaktionen från Facebook blev att spärra Åsa.
eBlick
nov 28, 2019
Norska Barnevernets främsta expert på tvångsomhändertaganden av barn fick fängelse för att under 20 års tid ha laddat ned 200 000 övergreppsbilder på barn. Norska myndigheter har inte gjort någon jämförelse mellan de barn som mannen tog beslut om och barnen på de beslagtagna övergreppsbilderna. – Det var inte en del av polisens utredning av saken att identifiera de avbildade barnen i det omfattande olovliga materialet, förklarar åklagare Hilde Hermanrud Strand för Inblick.
eBlick
nov 21, 2019
Det blir ingen rättegång mot Börje Claesson, har nu åklagare beslutat. I Norge är däremot bland annat en fembarnsmamma och en 76-årig morfar åtalad i ett fall där mamman försökte fly från Barnevernets försök att tvångsomhänderta hennes son.
eBlick
nov 21, 2019
Hans Marklund var på plats i Israel förra veckan då landet attackerades av raketer från Gaza. Enligt Hans rapporterar israelisk media att ett 40-tal personer fick föras till sjukhus. TT rapporterade också, men med en helt annan vinkel.
eBlick
nov 21, 2019
Psykisk ohälsa hos äldre har blivit en av våra största folksjukdomar. En femtedel av alla äldre personer i Sverige lider av psykisk ohälsa och antalet självmord har ökat. Denna har fått sjukvårdslandstingsrådet Behcet Barsom i Region Örebro att reagera skarpt. – Ett geriatriska center behöver skapas där kunskaper, erfarenheter och forskning förmedlas till vårdpersonal som arbetar med äldre, betonar han.
eBlick
nov 14, 2019
Denna veckan är det psykiatriveckan som fokuserar på den ökade psykiska ohälsan i Sverige. Cecilia Jägestedt drabbades av utbrändhet för några år sedan och utbildar sig till hälsocoach för att kunna hjälpa andra att må bra. – Jag tror att vi har tappat bort oss själva och att vi planerar kalendern full för att slippa att känna efter vad vi håller på med och tänka efter vad vi vill, säger Cecilia till Inblick.
eBlick
nov 14, 2019
I helgen som gick var det 30 år sedan Berlinmurens fall. Gerald Schülke, 67 år, bor i Hamburg och minns kvällen när muren föll. – Jag gick in till min granne för att se det hela på TV. Jag ville inte bara lyssna på radio utan se det med egna ögon, berättar Gerald för Inblick.