Navigera till koncernens hemsidor
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida

Julnummer av Inblick i Trons Värld!


Julnumret av Inblick i trons värld innehåller nio olika livsberättelser om människor som har fått möta Jesus och fått förvandlade liv. Även artiklar om varför vi firar jul och hur man kan söka Gud och börja följa honom.


Inblick i Trons Värld ​är gott hjälpmedel till att nå utanför kyrkväggarna med evangeliet. ​Tidningen ​ges ut fyra gånger per år och är specialdesignat för evangelisation med några av de bästa vittnesbörden från Nyhetstidningen Inblick. Det är en skatt med härliga berättelser om hur Jesus berör människor med sin kärlek och sen frälser, helar och upprättar. Beställ era tidningar redan idag. 

Gå vidare till beställning


Provläs Inblick i Trons Värld


Här kan du provbläddra i det senaste numret och i övriga tillgängliga utgåvor av Inblick i Trons Värld. Vissa nummer är utformade för specifika målgrupper, men alla pekar tydligt på Jesus.  Det finns tidsangivelse på framsidan, men innehållet är tidslöst och evangeliet om Jesus är alltid lika aktuellt.

Klicka på bilden av tidningen så kan du provläsa innehållet. ​Återvänd sedan till denna sida för att kunna gå vidare till beställningsformuläret!
 
ITV_vinter2020framsida

Julnummer 2020

Här kommer ett redskap för att dela det glada budskapet med dina nära och kära, dina grannar eller dina vänner

Julnumret av Inblick i trons värld innehåller nio olika livsberättelser om människor som har fått möta Jesus och fått förvandlade liv. Även artiklar om varför vi firar jul och hur man kan söka Gud och börja följa honom.

20 sidor, vikt 75 gram      

ITV_sommar_2020_framsida hemsida

Sommarnummer 2020


Sommaren för med sig många tillfällen att dela med sig ​av den kristna tron. ​Varför inte med hjälp av en tidning?

Sommarnumret innehåller ​​åtta ​goa livsberättelser, samt en steg-för-steg-artikel om hur du kan få en relation med Gud.

16 sidor, vikt 60 gram


      

ITV nr 3_2014 - FRAMSIDA - Webb

Från Islam till Jesus

Vittnesbörd från muslimer som funnit Jesus. Åtta olika vittnesbörd och en artikel som bra beskriver skillnaden mellan islam och den kristna tron.
16 sidor, vikt 60 gram


ITV_vår_2020_framsida_hemsida

​Påsk 20​20

Säsongen omkring påsk för med sig många tillfällen att dela med sig ​av den kristna tron. ​Varför inte med hjälp av en tidning?

Påsknumret innehåller ​​sex ​goa livsberättelser, samt en undervisning om varför vi firar påsk och ​en steg-för-steg-artikel om hur du kan få en relation med Gud

16 sidor, vikt 60 gram

      

– Den som kan ska arbeta

Robin Olsson | 05 mar , 2020
Skenande kostnader för försörjningsstöd är ett dyrt faktum som flera av landets kommuner sliter med. Kristdemokraterna vill nu utreda möjligheten att förstatliga försörjningsstöden. – Förslaget innebär att vi kan ställa hårda krav på de som tar emot dagpenning utan att sparka på de som redan ligger, säger Hans Eklind till Inblick.
Den_som_kan_ska_arbeta
Filipstads kommun nämns av Hans Eklind, som är KD:s talesman i migrationsfrågor, som ett exempel där ekonomin är ansträngd och där 57 procent av de som tar emot kommunalt försörjningsstöd, är arbetsföra men saknar jobb.
– Situationen ser olika ut över landet om vi jämför Vellinge med nämnda Filipstad, men att det är viktigt att kommunernas skatteintäkter får gå till kommunala kärnverksamheter. Försörjningsstödet är till för de allra svagaste i samhället som behöver hjälp och omsorg då de saknar eller delvis saknar förmåga att försörja sig själva på grund av fysiska eller psykiska åkommor, det var aldrig tänkt som en A-kassa, säger Eklind.

Krävs förändring

Genom att införa en statlig dagpenning hoppas KD ta bort många inlåsningseffekter som finns i det nuvarande systemet. 
– Detta är en del av vår nya integrationspolitik; man måste få ett jobb och bidra till samhällets uppbyggnad. Den som kan ska arbeta och inte gå på bidrag, idag kan det vara rent olönsamt att arbeta, vilket det inte kommer vara i vårt förslag, fortsätter Eklind.
Ebba Busch Thor skriver på sin Facebook: “Kommunerna betalar notan för utanförskapet. Utan statsbidrag för flyktingmottagande är ekonomin ansträngd på flera kommuner runtom i landet. Det mest akuta problemet just nu har Vilhelmina som tvingas låna för att kunna betala ut löner. Men de är inte ensamma. Flera kommuner riskerar gå samma öde till mötes om inget händer. Det krävs djupgående förändringar”.

Flera punkter

Kristdemokraterna har sedan sin partistämma i november förra året arbetat på förslaget som i grunden bygger på en vetenskaplig rapport från 2011. Det innehåller bland annat följande punkter:
* Låt staten ta över ansvaret för nyanlända som idag har försörjningsstöd och inför dagpenning.
* Utred avtrappning av försörjningsstöd i förhållande till hushållsstorlek
* Gör det lättare att förordna kommunala ordningsvakter.
Arbetsförmedlingen är idag ett statligt åtagande medan försörjningsstöden ligger på kommunerna. Kristdemokraterna menar att arbetsföra som kommer motta dagpenning ska prövas mot hela landets arbetsmarknad och inte endast den egna kommunens.
– Tydliga krav har varit viktigt för mig samtidigt som man skyddar de som inte har förmåga. Det ska inte gå att bosätta sig i en kommun som saknar arbete och leva på bidrag resten av livet, vill de inte flytta dit jobben är får de i så fall sanktioner i form av indraget bidrag. 

Hoppas få riksdagens stöd

Kristdemokraterna uppskattar att reformen kommer att kosta initialt men inte hur mycket.
– Arbetsföra i Sverige som mottar försörjningsstöd uppgår till 126 000 och kostar 5,5 miljarder kronor årligen. Av dessa är 64 procent födda i tredje land.
Hur stor eventuell vinst det kan bli för kommunerna vet partiet ännu inte, då flera parametrar måste vägas in som till exempel utjämningsbidraget. 
Hans Eklind upplever att han fått positiv respons på utspelet och hoppas få stöd i riksdagen för förslaget: 
– Vi sitter inte på regeringens alla utredningsresurser men vi hoppas att få stöd så att en utredning tillsätts och att vi kan komma till ett riksdagsbeslut under innevarande mandatperiod. 
R​OBIN OLSSON