Navigera till koncernens hemsidor
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida

Julnummer av Inblick i Trons Värld!


Julnumret av Inblick i trons värld innehåller nio olika livsberättelser om människor som har fått möta Jesus och fått förvandlade liv. Även artiklar om varför vi firar jul och hur man kan söka Gud och börja följa honom.


Inblick i Trons Värld ​är gott hjälpmedel till att nå utanför kyrkväggarna med evangeliet. ​Tidningen ​ges ut fyra gånger per år och är specialdesignat för evangelisation med några av de bästa vittnesbörden från Nyhetstidningen Inblick. Det är en skatt med härliga berättelser om hur Jesus berör människor med sin kärlek och sen frälser, helar och upprättar. Beställ era tidningar redan idag. 

Gå vidare till beställning


Provläs Inblick i Trons Värld


Här kan du provbläddra i det senaste numret och i övriga tillgängliga utgåvor av Inblick i Trons Värld. Vissa nummer är utformade för specifika målgrupper, men alla pekar tydligt på Jesus.  Det finns tidsangivelse på framsidan, men innehållet är tidslöst och evangeliet om Jesus är alltid lika aktuellt.

Klicka på bilden av tidningen så kan du provläsa innehållet. ​Återvänd sedan till denna sida för att kunna gå vidare till beställningsformuläret!
 
ITV_vinter2020framsida

Julnummer 2020

Här kommer ett redskap för att dela det glada budskapet med dina nära och kära, dina grannar eller dina vänner

Julnumret av Inblick i trons värld innehåller nio olika livsberättelser om människor som har fått möta Jesus och fått förvandlade liv. Även artiklar om varför vi firar jul och hur man kan söka Gud och börja följa honom.

20 sidor, vikt 75 gram      

ITV_sommar_2020_framsida hemsida

Sommarnummer 2020


Sommaren för med sig många tillfällen att dela med sig ​av den kristna tron. ​Varför inte med hjälp av en tidning?

Sommarnumret innehåller ​​åtta ​goa livsberättelser, samt en steg-för-steg-artikel om hur du kan få en relation med Gud.

16 sidor, vikt 60 gram


      

ITV nr 3_2014 - FRAMSIDA - Webb

Från Islam till Jesus

Vittnesbörd från muslimer som funnit Jesus. Åtta olika vittnesbörd och en artikel som bra beskriver skillnaden mellan islam och den kristna tron.
16 sidor, vikt 60 gram


ITV_vår_2020_framsida_hemsida

​Påsk 20​20

Säsongen omkring påsk för med sig många tillfällen att dela med sig ​av den kristna tron. ​Varför inte med hjälp av en tidning?

Påsknumret innehåller ​​sex ​goa livsberättelser, samt en undervisning om varför vi firar påsk och ​en steg-för-steg-artikel om hur du kan få en relation med Gud

16 sidor, vikt 60 gram

      

"Behovet av själavård är gigantiskt"

Kjell Andersson | 05 mar , 2020
Den psykiska ohälsan har ökat markant de senaste åren. Det gäller även inom kristna kretsar och läkare Morgan Lundell efterlyser fler själavårdare i kyrkorna för att minska ohälsan. – Vi behöver fler "lekmanna-fältsjukvårdare", som kan ge första hjälpen i våra kyrkor. Det behövs innan någon är dödligt sjuk i sin psykiska ohälsa, säger Morgan Lundell till Inblick.
Behovet_av_sjalavard_ar_gigantiskt
Den psykiska ohälsan ökar inom alla grupper i Sverige, bland unga, gamla och bland män och kvinnor. 2018 tog 1 268 personer sitt liv, varav 886 män och 382 kvinnor.
Morgan Lundell är distriktsläkare och kognitiv beteendeterapeut med psykisk ohälsa som profil. Han är också diakon och arbetar med att utbilda i själavård på nationell nivå och möter många som mår dåligt. 
– Även som kristna drabbas vi av psykisk ohälsa, berättar Morgan och pekar på Elia i Bibeln. 
– Ena dagen stod Elia på Karmel och utmanade Baalsprofeterna. Dagen efter gick han ut i öknen, satte sig under ginstbusken, isolerade sig och önskade sig döden. 
Morgan säger att det är vanligt att deprimerade isolerar sig och att det då är viktigt att hjälpa den som mår dåligt att bryta det mönstret. 
– Många deprimerade kristna orkar inte gå till gudstjänst. De vill inte få frågor som: Hur mår du? Varför har du inte varit här på länge? 
– De vill inte blottlägga sig och tycker det är skamset att vara deprimerad som kristen. 
Morgan refererar till internationella undersökningar som visar att den psykiska ohälsan är tre gånger större hos människor i de karismatiska kyrkorna än övriga kyrkor. Han har flera förklaringar till varför det är så. En är att karismatiska församlingar drar till sig mer trasiga människor. 
– En annan orsak är att det där också predikas mer att om du har en hängivenhet till Gud så försvinner problemen. Detta innebär att många tiger istället för att öppna upp sig. 

"Sök upp dem"

Att tiga om sina problem är ingen lösning, enligt Morgan. Och det räcker inte heller bara att be för dem som mår dåligt. 
– Det är viktigt att inte bara be för dem utan också söka upp dem. Vi brottas ibland med tro och tvivel. Pratar vi tro så växer tron, men är vi tysta om tvivlet så växer också tvivlet.
Morgan berättar att den som mår dåligt ibland ser sig som en belastning för församlingen och inte känner sig älskad. Då är det viktigt att vara kärleksfull i sitt bemötande och ändå bry sig. 
– Det är ändå viktigt att våga ställa frågan: Hur mår du? 
– Får du ingen respons, behöver du som medmänniska ändå inte ge dig utan ringa och föreslå en kopp kaffe eller en promenad. 
Morgan märker att det är ungefär samma frågor som människor brottas med oavsett om personen är kristen eller ej. 
– I ett själavårdssamtal med kristna eller i ett KBT-samtal med icke troende märker jag att det ofta är samma frågor som man brottas med. Allt från relationer till andra livsomständigheter. Sedan vet många att jag är kristen.
För Morgan är det inte viktigt med en titel för att kunna hjälpa människor. 
– En bra titel eller utbildning är inte alltid nödvändig. Vi behövs alla.

Bygger upp själavård 

Han är med och bygger upp ett själavårdsnätverk för Pingst Jönköping och ett själavårdsteam i Habo. För att hinna med har han dragit ner på arbetstiden inom vården. 
– Med min bakgrund känner jag att jag vill betala tillbaka vad jag fått lära mig. Därför har jag dragit ner min arbetsinsats inom vården.
– Många människor ute i församlingarna har dessa gåvor, som är viktiga att upptäcka. Kan jag vara med och utrusta dem med lite själavårdsutbildning och grunder i samtalsmetodik, så är jag glad.  
Själavårdsteamen ska sedan vara till hjälp för medlemmarna i församlingen, men också för människor ute i samhället. 
Att kunna lyssna och leva sig in i en annan persons situation är viktigt för en själavårdare och terapeut. 
– Som terapeut är det viktigt att vara empatisk och inlyssnande. Det är viktigt att personen får tala färdigt. 
– Vänta helst några sekunder extra. Då blir det som ett självspelande piano, där svaren kommer av sig självt. Ängeln som kom till Elia anklagade inte utan sa bara: ”Elia, stig upp och ät annars blir vägen för lång för dig.”

Den drabbade i centrum

Att blanda in egna upplevelser eller känslor fungerar inte, utan det är den drabbade som ska vara i centrum. 
– Terapeuten eller själavårdaren ska aldrig säga: "Det här har jag varit med om". Då lämnar man den drabbades situation och blandar in sin egen. 
En själavårdare måste också kunna lyssna utan att fördöma och moralisera. Det är också viktigt att som själavårdare veta sina begränsningar. 
– Det är viktigt att inse att man inte behärskar ett visst kompetensområde, då det ibland kan vara sjukvård som behövs. 
Ibland är det svårt för Morgan att skaka av sig sina klienters problem, men det ska han helst inte visa. 
– Det är speciellt svårt när människor drabbats av tragiska händelser som till exempel när någon förlorat ett barn. Även om Bibeln uppmanar oss att gråta med dem som gråter, så kan det bli svårt i mitt fall då personen inte vill berätta vidare i rädsla för att tynga ner mig. Min roll är att lyssna. 

Hjälper nationellt

Morgan har fått en förfrågan av Pingströrelsen om att hjälpa till att stärka upp själavården nationellt genom och skapa själavårdsteam och själavårdsnätverk. 
– Bakgrunden är att jag startade själavårdsteam i Pingstkyrkan Jönköping för 15 år sedan, då jag bodde där. För ett år sedan fick jag vara med att bilda motsvarande team i Pingstkyrkan Habo, där jag bor nu och är församlingstjänare, diakon. 
Uppdraget är att hjälpa lokala församlingar inom alla samfund att bygga själavårdsteam och bygga själavårdsnätverk regionalt inom Pingströrelsen. Dessa regionala nätverk bildar i sin tur Nationellt själavårdsnätverk inom Pingst. Under sina församlingsbesök ser han stora behov av själavård. 
– Det är ett eftersatt område och behovet är gigantiskt.
Han betonar vikten av att inte framstå som from och präktig för att få en bra kontakt med människorna. 
– Vi måste våga berätta sanningen om oss själva. Frank Mangs var en person som bitvis under sitt liv led av psykisk ohälsa, men som ändå nådde in i djupet hos många människor i Skandinavien, tack vare sin öppenhet och ärlighet. 
– När Jesus mötte den samaritiska kvinnan var han trött och bad kvinnan om vatten. Tack vare sin trötthet fick han kontakt och detta samtal fick stora konsekvenser för hela byn. 
Morgan menar att Gud kan använda alla oavsett hälsotillstånd. 
– Även om någon lider av psykisk ohälsa och trötthet, ska den personen  inte känna sig fördömd. Gud använder oss ändå i mötet med andra människor.
K​JELL ANDERSSON / MONIKA EKSTRÖM

Fem orsaker till psykisk ohälsa enligt Morgan Lundell


Att så många lider av ångest, depression och självmordstankar beror enligt Morgan Lundell på fem viktiga faktorer. 

1. Stress och otillräcklighet

Stress handlar inte bara om att ha mycket att göra, utan just att vara otillräcklig och aldrig hinna med det man önskar. Hur ska man förverkliga sig själv? Hur ska man uppnå lycka? Människor jagar det de inte har.

2. Jämförelse på sociala medier

De sociala medierna har idag medfört att man jämför sig med i stort sett alla över hela jorden. Det finns alltid någon, som har lyckats bättre eller ser lite bättre ut och så vidare. 
Detta påverkar speciellt ungdomar som jämför sig med andra hela tiden. Dels vill man vara unik, dels vara som alla andra. Där uppstår det en konflikt.

3. Ökad individualismen

Föreningslivet och kyrkolivet har idag dalat mycket. Idag värnar man mycket om sig och sitt, vilket medfört att många blir ensamma, speciellt de äldre.

4. Många intryck 

Om man idag läser en dagstidning från början till slut får man lika mycket information som en 1600-talsmänniska fick under hela sin livstid. Våra hjärnor och själar är skapade för att leva i mer frihet och i naturen.

5. Generna styr till 50 procent

Till 50 procent är det generna som styr. Det vill säga hur vi är funtade som människor.
KJELL ANDERSSON