Navigera till koncernens hemsidor
LOGGA IN
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida
Ruben Agnarssons blogg på Inblick

Föräldrar – finns dom?

Ruben Agnarsson | 11 maj, 2016
Motsägelsefulla argument krockar med full kraft när familjepolitiken kommer på tal i Sverige. Ena stunden hånas pappor för att de inte tar ansvar i hemmet eller för barnen, i nästa andetag bagatelliseras de när kraven på insemination för kvinnor förs fram.
Sveriges riksdagen sade i början av året följaktligen ja till att ensamstående kvinnor ska få skattefinansierad hjälp med assisterad befruktning.
Det är inte en folkligt förankrad reform. Det är ännu mindre av omtanke om barnen.
”En Sifo-undersökning visar att 87 procent anser det vara en grundläggande rättighet för ett barn att få växa upp i en naturlig familj, med en mamma och en pappa” skrev Alf Svensson på DN Debatt i april 2008 med anledning av en Sifoiundersökning som visade att 87 procent av svenska folket ansåg att barn har en grundläggande rättighet att så långt det är möjligt växa upp med sina två biologiska föräldrar. 8 procent tog inte ställning och endast 5 procent såg inte denna form av uppväxt som en grundläggande rättighet.
Så kan det bli när en liten högljudd majoritet driver igenom krav som ett ytterst fåtal vill ha och som   dessutom saboterar barnens möjlighet att relatera till sitt förflutna.