Navigera till koncernens hemsidor
LOGGA IN
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida
Ruben Agnarssons blogg på Inblick

Bonhoeffer om kyrkans relation till staten

Ruben Agnarsson | 24 maj, 2015
I mars kom en svensk översättning av författaren Eric Metaxas biografi om den tyske prästen och motståndsmannen Dietrich Bonhoeffer ut på Libris förlag. Boken, som är en förkortad version av den engelskspråkiga originalutgåvan, handlar om hur teologen och författaren Bonhoeffer på alla sätt försökte motarbeta Adolf Hitler och nazismen, en kamp som till slut kostade Bonhoeffer livet.
Den engelska originalutgåvan – i större grad än den svenska översättningen – beskriver på ett ingående sätt de teologiska och kyrkopolitiska strider som utkämpades inom kyrkan i samband med Hitlers maktövertagande.  Det visade sig nämligen att den anrika lutherska kyrkan i Tyskland var mer än villig att låta sig anpassas till Hitlers ideologi för att bli accepterad och vinna den tyske Führerns gunst. Bonhoeffer blev här en samlande motkraft.

I boken ”Bonhoeffer – Präst, martyr, profet, spion” (den svenska utgåvan har tagit bort ordet ”profet” i underrubriken) ges detaljerade och utförliga beskrivningar av hur den tyska kyrkans ledare – i efterdyningarna av liberalteologins framfart bland tyska teologer – var beredda att helt omdefiniera den kristna tron för att anpassa sig till Tredje rikets nationalsocialism.
Hela det Gamla testamentet avfärdades, alla judiska anknytningar tonades ned och Jesus framställdes istället som en nordisk hjälte, allt för att tillgodose Hitlers antisemitiska ideologi.

Frågan kvarstår ändå som fullständigt obegriplig: Hur kunde kristna präster och lekmän svära trohet till Hitler? Eric Metaxas väldokumenterade biografi om Dietrich Bonhoeffer är en viktig pusselbit för att kunna förstå det ofattbara.
Boken sätter kyrkans väsen och dess relation till staten i välbehövlig blixtbelysning. Inte minst för oss här i Sverige när nu svenska kyrkor håller på att omdefiniera äktenskapet och febrilt börjar famla efter teologiska argument för att underbygga sin nya familje- och samlevnadssyn.
Denna trend har ju ingenting med nya teologiska landvinningar att göra, utan sker som en respons på att politiker och svenska myndigheter har ställt tuffa politiska krav på att präster ska inordna sig i ledet för att slippa löpa gatlopp i statstelevisionen.

Kommentera