Navigera till koncernens hemsidor
LOGGA IN
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida
Ruben Agnarssons blogg på Inblick

Utvisa inte konvertiter!

Christian Mölk | 22 jan, 2019
UTVISA INTE KONVERTITERJust nu är det många som upprörs över hur svårt det är för konvertiter att bli trodda av Migrationsverket. Jag vill därför ta tillfället i akt och återpublicera min lista på sju konkreta politiska förslag för att få ett stopp på dessa orättfärdiga utvisningar:
  1. Stoppa omedelbart alla utvisningar till Afghanistan.
  2. Uttala att kristna under inga omständigheter får utvisas till länder där kristna förföljs och mördas.
  3. Förtydliga lagstiftningen kring ”alternativt skyddsbehövande”.
  4. Återinför paragraferna ”särskilda och ömmande skäl” och ”övriga skyddsbehövande”.
  5. Inför permanenta uppehållstillstånd som norm.
  6. Utbilda Migrationsverkets personal som hanterar konvertit-ärenden.
  7. Förbättra Migrationsverkets landbedömningar.
Dessa 7 förslag är min sammanställning av vad våra politiska partier anser om att Sverige utvisar kristna till länder där kristna förföljs och mördas och vad de vill göra för att förändra detta. Du kan läsa hela texten här: Utvisa inte konvertiter!

Kommentera